HTML

Állami-, politikai- és rendőrbűnözés

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA, a 15 milliós magyarság toronymagasan vezető tényfeltáró, ezért üldözött médiuma, mely a világ háttérhatalmi (és) elmetechnológiai Echelon-rendszereinek a feltárására, a világreformok feltétlen és közvetlen előidézésére, valamint az Emberiséggel ellenséges erőknek a leleplezésére hozatott létre, az Isten Létezése ugyancsak minden eddigit meghaladó erejű és mértékű bizonyításával. http://hirhatter.com/

Kommentált topicok

Linkblog

Brüsszelből éljenzik Gyurcsány Ferencet

2007.09.29. 00:28 Molnár F. Árpád

Poul Nyrup Rasmussen, az Európai Parlament Szocialista Képviselőcsoportjának tagja - mintha csak a (hajdani) KGB-s fedőszervekről és címekről olvasnánk: -, korábbi munkásmozgalmi pártvezető, volt nyugdíjpénztári főközgazdász stb., Gyurcsány Ferenc alázatos híveként és alázatos támogatójaként széles gesztusokkal fejezte ki odaadó támogatását Gyurcsány Ferenc reformnak nevezett katasztrofális közpénzrablása, és ezzel, valamint a továbbiakkal sortüzes patológiája mellett, külön méltatva, valami páratlan kérkedéssel Gyurcsány Úr mentális állapotának kiválóságát, csodálatos gazdasági sikereit és nagyszerű érdemeit.

Milyen szegények ezek a brüsszeli, "szocialistának" hazudott sortűzpárti, intoleráns és korrupt politikus pszichopaták, hogy a magyar történelem egyik legnépszerűtlenebb, legintoleránsabb, a gazdaságra éppen úgy, mint a közerkölcsre nézve történelmien katasztrofális miniszterelnökét támogatják, ráadásul ilyen szemérmetlen gesztusokkal. Micsoda igénytelenség, micsoda leplezetlen a totális korrupciós és maffiokrata összefonódás evidenciája, a fehérgalléros bűnözés bizonyságtétele abban az Egypártrendszerben, jó nevén "Szocialista Internacionáléban" (igen, mint a Szovjetunió Internacionáléja), amely Brüsszelből tüzeltet a szerencsétlen népre minden szinten: gumilövedékekkel, koncepciós perekkel, hamis vádakkal a lakosság tömegei ellen, az ellopásért átjátszott EU-s pénzekkel, teljesen egyben, kihámozhatatlanul, szemérmetlen agresszivitással és állami, libanoni-burmai brutalitással. Így nem csoda, hogy Brüsszel saját lakosait is fogyóeszköznek tekintette október 23-án, amikor Gyurcsány Ferencet jeruzsálemi háttértámogatással felbátorította a 2006-os sortüzekre, ahol Brüsszel és Washington lakosai egyaránt áldozatul estek, mint szétlőni és csonttörni való mocskos söpredék.

Miért Rasmussenek? Miért Gyurcsányok, Mugabék és sötétvörös Merkelek, akik csak a kamerák előtt igazítjátok meg magatokat, hogy - Jézus Szavait Idézve rólatok - ne lássák meg az emberek, hogy fehérre meszelt sírok vagytok, holtak csontjaival rakva!

S hogy miért, válaszolok, és újra ugyanúgy, mint eddig tettem: Azért, Mer' kel a veér. Kellenek a csontzúzás és a burmai-libanoni fajzatú állami sortüzek is.
Ez Rasmussen, a sortüzes antiszocialista korrupt Dánia vezető politikusának üzenete Brüsszelből és Koppenhágából.

Most lássuk az Amnesty International politikai elemzését arról, mennyire korrupt Dánia?! Mennyire korrupt és bűnöző az a dán rezsim, amelyik a világ minden részéből való vétlen és ártatlan állampolgárok elleni sortüzek legfőbb magyarországi elkövetőjét, annak minden egészségügyi és gazdasági tömegpusztításával, (pártjának) ma már napi szinten történő köztörvényes bukásával együtt ennyire világ csúfjára méltó módon, ilyen fennhangon, minden szégyen nélkül támogatja! Annak a dán államhatalomnak a jelentős része, amelyik tudatosan rekeszti ki az igazságot és a napi híreket arról, hogyan bukik ez a gazember sortüzes pszichopata, Gyurcsány Ferenc naponként pártja és saját korrupciós ügyeibe úgy, hogy már az ügyészségen sem tudják elkenni, amiért a minap kihallgatásra idézték be, s mint a bűnözőket, éjszakába nyúlóan hallgatták ki titokban itt, Kecskeméten. Azt a miniszterelnököt támogatva ilyen csúnya és ocsmány elánnal, aki kapcsán alig pár napja hallgattam meg egy tanút arról, hogy vigyázzak azzal, amit (a tanú) elmondott, mert ha a kormány ránk küldi az NBH-t, úgy takarítanak el minket egy megrendezett baleset vagy bármi más útján, mintha sosem lettünk volna!

És akkor jön ez a Rasmussen, ez a korrupt, antiszociális dán Brüsszelből, aki durván belegázol az életünkbe, a szemen lőttek sokaságán keresztülhajtva, magyar és külföldi civilek tömegén végiggázolva, és elkezd áradozni arról a sötét antiszociális, naponként hazugságon kapott, a népet kifosztott gonosztevőről, aki mindazért felelős, ami Magyarországra szakadt. Az egy esztendő alatt 8%-kal megemelkedett csecsemőhalálozástól kezdve a drasztikus népességfogyáson át, az egészségügy tönkre tételétől a gazdaság összeomlás szélére sodrásáig, a tiltakozók és a Föld népeiből való totálisan vétlen, éppen arra járó állampolgárok elleni sortüzekig. Aki mindenért felelős! 14 embert lőttek szemen október 23-án Gyurcsány Ferenc antiszociális, betegesen megszállott gyűlölete és bűnöző alkatú pszichopatákat messze felülmúló haragja miatt! 14 embert szemen lőttek, ennek többszörösét fejbe lőtték! Mintha csak Burma vagy Libanon véres állami leszámolásait sorolná az ember: Fejbe lőttek nyugdíjas asszonyokat, idős, nyugdíjas bácsikat, szakmunkásokat, fegyvertelen civileket. És jön Rasmussen Dániából, jön a sortüzes pszichopata, a korrupt, és semmit nem titkolván odaáll a sortüzes mellé, és azt kiáltja: íme a ti emberetek, íme a mi emberünk, a szociális, a gazdaság jótevője és apostola, na, ebbe vessétek bizalmatokat!

Nekem pedig azt mondja a tanú a másik városban - és ez szokásos, csak ki a szemérem, ki félelem miatt nem szokott erről beszélni -: Vigyázni kell, mert ha ezek ránk küldik az NBH-t, észre sem vesszük, és máris eltettek minket láb alól.

Hallgassuk és lássuk az Amnesty International véleményezését erről a Dániáról, ahonnan minden szemrebbenés és következmények nélkül járnak át a Sátán rabszolgái, minden kapzsisággal, hazugsággal, mértéktelenséggel, álnoksággal és holtak csontjaival megrakva. Zsebeikben ártatlan magyarok, amerikaiak és angolok stb. vére, serlegükben kifolyt szemgolyók. Igen, járókelők kifolyt szemgolyói!

Rasmussen nem beszélt arról, mi jár a családjának abban az esetben, ha szabálysértés gyanújába kerül közülük bármelyik. Magyarországon ugyanis szabálysértés gyanúja miatt - mely nem bizonyult valóságnak - sortüzelték le az újságíróktól kezdve a nyugdíjasokon át a jogászoktól a tengeren innen és túli lakosokat. Az európa parlamenti és dán vezető politikus Rasmussen és családja az egyenlőség elve alapján érdemel-e ettől eltérő eljárást, amikor eljön az igazság pillanata? Idézem, hogy a Jézus Krisztus Beszédei szerint mit érdemel:

- Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre, amely az ördögöknek és az ő angyalainak készíttetett. Mert éheztem és nem adtatok ennem; szomjaztam és nem adtatok innom; jövevény voltam és nem fogadtatok be; meztelen voltam, és nem ruháztatok fel; beteg és fogoly voltam, és nem látogattatok meg.

A brüsszeli álszocialistákat - akiknek szociális érzékenysége a nép elleni sortüzek alázatos támogatásában érhető tetten (ahogyan kezdettől mondtam, hogy Gyurcsány sortüzei mögött október 23-án is az Európai Unió, Jeruzsálem és Washington állt) - nem érdekli senki ember fia erkölcsi minősége és támogatottsága, csak az, hogy viseli-e a fenevad pecsétjét vagy sem. Ha viseli, és rá van bélyegezve a Nagy Demagóg (a keresztyénségben a Sátánt hívják így) "szocialista" nevű pecsétje, akkor lehet az illető akármilyen sortüzes, pszichopata, bűnöző alkatú fenevad, máris elnyeri kegyeit és legteljesebb támogatását.

Hát íme az a rendszer, amelyről Jézus Krisztus Beszélt, s amelyben megismerhető a Gonosz abból, milyen cimkéket ragaszt önmagára. Hogy megtanulhassa mindenki Jézus Igazságát: e világon, aki vezetőként szociálisnak vallja magát, arról tudd, hogy azért teszi, mert nálánál nemigen akad antiszociálisabb a bolygón. Aki néphatalomról papol, arról tudd, hogy semmit nem gyűlöl és lövet jobban, mint a népet, hogy annak hatalmát saját kezébe helyeztesse. Hogy tudd, amikor egy brüsszeli, csak nevében "szocialista" - hiszen egy civilekre lövető fenevadnak mi köze lenne a szocialista szóhoz(!!!) -, aki ráadásul "elvtárs"-nak hívatja magát Brüsszelben, Gyurcsány Ferenccel együtt, egészséges mentálhigiénéről beszél, ott legfeljebb Veér András, az elektrosokkos, Oscar-díjat nyert bűnöző professzor juthat eszünkbe, és bizonyosak lehetünk abban, hogy - ahogyan a dániai Rasmussennél, a sortüzes antiszocialistánál láthattuk és hallhattuk - pszichiátriai glóriát a Gyurcsány Ferencek, a beteg lélek bélyegét pedig az egészségesek kapják meg.

Tanuld meg, magyar, mit jelent Brüsszelben "szocialistának" lenni! Ha pedig úgy érzed, elérted már Brüsszel "szociális" érzékenységét, akkor - ahogyan ők szavazták október 23-án - ha papot, ha újságírót, ha egyetemi tanárt, ha jogászt, ha magyart, ha lengyelt, ha németet, ha kanadait vagy amerikait látsz az utcán, akkor - mint október 23-án zengte az antiszociális brüsszeli vadnyugat - kiáltsd együtt a Sátán kórusával:

- TŰZ! TŰZ! TŰZ!

Hát íme az Európai Unió, melyről néhány esztendeje a magyarok még azt hitték, igen, azt, de Te elfelejtetted tudatlanságodat(!), hogy ott még korrupció sem létezik! Ezt tanította a média, és ebben hittetek mind. Akkoriban még hiába hirdettem az Interneten, hogy Brüsszelnek és az Európai Parlamentnek semmi köze az emberi jogokhoz, és hogy Franciaországban csak a '60-as években 135 - utóbb beismert - állami gyilkosság történt Brüsszel és Strassbourg orra előtt úgy, hogy segítségért hiába fordult bárki is a nevükben emberjogvédő szervezetekhez.

Ahogyan most. S ahogyan eztán.

Szólj hozzá!

Címkék: jog mszp fidesz maffia usa gyurcsány franciaország eu isten baleset kanada németország izrael libanon kgb pszichiátria korrupció zsidó kecskemét dánia merénylet amnesty international egészségügy törvény washington brüsszel gyilkosság erkölcs biblia evangélium jeruzsálem alkotmány kereszténység újszövetség lengyelország gumilövedék nbh sátán angela merkel oscar díj belgium burma európai parlament bűncselekmény btk szabálysértés pszichopátia állambűnözés népességfogyás veér andrás mephisto mefisztó jézus krisztus politikai bűnözés 2006 október 23 emberölés csecsemőhalálozás kancellár keresztyénség sortüzesek rezsim poul nyrup rasmussen fedőszerv eurobandita szocialista internacionálé antiszociális csonttörők söpredék koppenhága szemkilövők szemgolyó nagy demagóg fenevad pecsétje néphatalom szabó istván filmrendező

A bejegyzés trackback címe:

https://allambunozes.blog.hu/api/trackback/id/tr64180282

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.