HTML

Állami-, politikai- és rendőrbűnözés

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA, a 15 milliós magyarság toronymagasan vezető tényfeltáró, ezért üldözött médiuma, mely a világ háttérhatalmi (és) elmetechnológiai Echelon-rendszereinek a feltárására, a világreformok feltétlen és közvetlen előidézésére, valamint az Emberiséggel ellenséges erőknek a leleplezésére hozatott létre, az Isten Létezése ugyancsak minden eddigit meghaladó erejű és mértékű bizonyításával. http://hirhatter.com/

Kommentált topicok

Linkblog

A sortűzpárti, szemkilövő fasiszták rágalmaira - A politikai hatalom és a titkosszolgálatok morális sötétségéről és módszereiről

2007.10.04. 22:39 Molnár F. Árpád

2007-10-04.
Köszönetet mondva a Tánczos Gábor ügyének további tisztázása érdekében megszólalóknak és informátoroknak, reagálván a Gyurcsány Ferenc szavazóbázisába tartozó, engem - aki keresztyénként nonprofit alapon végzek minden nyomozást és emberjogi védelmet - hamisan gyűlölködéssel vádoló és a súlyosan immorális pártoskodás miatt a politikai bűnözés egyoldalú védelmét célzó cenzúrákat követelő személyek uszításaira és támadásaira, valamennyiünk nevében szólok, akik nem kívánunk állatként élni és vadállatként cselekedni azokkal együtt, akik fegyverekkel vétlen járókelőkre és turistákra lövetnek, cirka 100 fejlövést éljeneznek, 14 szemlövéshez gratulálnak, aztán Gyurcsánnyal, Kunczéval, Demszkyvel, Vadaival és a sortüzes szavazótábor maradékával "söpredék"-eznek, "csőcselék"-eznek és "bűnöző"-znek le összesen legkevesebb 100 ezer embert a médiával közösen, hogy addig is és eközben is gyűlölködő hangnemmel és továbbra is hamisan vádaskodjanak, gyűlölettel illetve keresztyének, oknyomozók, tényfeltárók, civilek, áldozatok, megnyomorítottak, lesortüzeltek, bezártak, összevertek, csontjaikat törtek ellen, egy életre megbélyegezve őket amellett, hogy sokan már elvesztették az egész életüket, és október óta hol fejműtétekre járnak a komplikációk miatt, hol fiatalon a nyugdíjaztatásukat intézik, mert olyan vádakkal (nevezetesen a legenyhébb tételű szabálysértéssel) vádolta meg őket a csőcselék, az igazi csőcselék és söpredék, olyan szabálysértéssel, amiről utóbb kiderült, hogy ugyancsak hamis vád volt, de amelyről azt mondták a vétlen civilek ellen:

- TŰZ! TŰZ! TŰZ!

Na, ez a fasizmus.

Mert a sortüzesek - a pszichiátriai definíció "primitív reakcióra való hajlam"-nak nevezi - azt mondják, hogy szabálysértésért (amit el sem követtek) fejbelövés, összetört csontok, söpredékezés, csőcselékezés, bűnözőzés, börtön, kórház és egy életre szóló megbélyegzés jár, mindezek mellett azzal, hogy a megszólalásukat is be kell tiltani.

De nem úgy mi, keresztyének, üldözöttek, a gonosz által kárhoztatottak, akik megengedjük számukra, ha a pokolbéli Sátán is szól a szabad beszédet, mert ez az erkölcs törvénye, ez a Krisztus Törvénye.

Kíváncsian várjuk, ezek alapján mi jár azoknak, akik mindezeket - a sortüzekkel és csőcselékezéssel együtt - elrendelték, akik propagálták, és akik szabálysértő módon hol fűre lépnek, hol átgyalogolnak a piros lámpánál. És mi jár azoknak a politikusoknak, akiknek ezen gaztettei is csak cseppek a tengernyi mocsokból, amiket elkövettek, és amelyekbe naponként buknak bele, mert Magyarországon külföldi nyomás van annak érdekében, hogy boruljon a mindvégig bűnözőző, csőcselékező, söpredékező, csonttörő, fejbelövő, hamis vádakkal bebörtönző és megtorló gyűlöletgépezet, a sortüzes MSZP.

Azt hiszem, utólag hálát adhatunk az Istennek azért, hogy ennyi bűncselekményt követtek el a Tánczos Gábor ellen is és azok ellen is, akik védeni merészelték, mert így sokak szeméről lehull a köd a "demokrácia" és a "rendszerváltozás", valamint a "néphatalom" hazug meséiről.

Akik panaszkodnak rám, azokról azt tapasztaltuk, hogy kivétel nélkül mind az MSZP - elvétve az SZDSZ - sortüzes, szélsőséges, gyűlölködő, a lakosságot lecsőcselékező és lebűnözőző, közveszélyes pártjainak szavazóbázisához tartoznak.

Mert vannak ugyan rosszak - mint amilyen a Fidesz -, de vannak még nála is sokkal rosszabbak: ilyen az MSZP és az SZDSZ és azok a morálisan lecsúszott, egyre szűkebb rétegek, akik minket, keresztyéneket és tényfeltárókat illetnek azért, mert MSZP-szavazók, sortüzesekként és szemkilövő éljenzőkként gyűlölettel azért, mert a megkínzottak, az ártatlanok, a megnyomorítottak és azok hozzátartozóit védelmezzük, közveszélyes, gyűlölködő és halmozottan militáns pártjukkal szemben, akik tönkre tették a nemzetgazdaságot, és naponta buknak bele a mi pénzünk szétlopásába, és gaztetteik naponként történő nyilvánosságra hozásába.

Örök hála legyen azoknak, akik a Gáborért és a Hozzá hasonlókért tesznek, információkat nyíltan vagy titokban megosztanak, akik Gyurcsányról és szélsőséges bűnözőiről, akik tönkre tették az országot erkölcsileg és gazdaságilag egyaránt, nyíltan is megnyomorítva sokakat, információkat közölnek az igazságért és a világért!

Amik a rendőrség triviális, állami koncepciók szerint elkövetett stílusáról, módszereiről és bűntetteiről felszínre kerülnek, így halmozottan ezen állami szervek szexuális nyomásgyakorló módszereiről a hamis vádakkal eltakarított Nógrádi Ádám, Tánczos Gábor és mások vonatkozásában, tökéletesen tükrözik a rendőrség nyomozóinak jelentős része és a titkosszolgálatok stílusát, mind ami a nyomásgyakorlási módszereket, mind ami a zsarolás és kényszerítés zárt közegekben történő és utcai formáit illetik.

Annak idején, amikor az NBH-val közelebbi kapcsolatba kerültem, hosszú ideig iszonyú megbotránkozással tapasztaltam azt az irdatlan, az egyszerű honpolgárok számára elképzelhetetlenül ocsmány, moslék és undorító stílust, viselkedést és gyakorlatot, zsarolási és munkamódszereket, amik az NBH szinte teljes állományát meghatározzák. És ez nem helyi, hanem világjelenség! Az NBH és a kormányszervek embereinek stílusa - nem szeretném leírni az évszámot, mikor ezzel megismerkedtem - egy az egyben a KGB szovjetunióbeli - Magyarországon máig is csak alig publikus - módszereit idézi vissza. Akkoriban jöttem rá arra és akkoriban értettem meg, hogy semmi nem változott a titkosszolgálatoknál a KGB-s világmoslék ideje óta. Evidens, hogy ezek a módszerek a világ titkosszolgálatainak gyakorlatilag a teljes egészére igazak. A rosszindulat, valamint a legmagasabb rendű erkölcsöknek a legalacsonyabbrendű ösztönökkel való összekapcsolása maga az állam valódi arca, maga a politikai alvilág minden bugyrainak személyisége.

Hozzá kell azt is tennünk, hogy ilyen ügyekben, mint a Tánczos Gáboré, a cellák be vannak kamerázva, aminek költsége szemérmetlenül alacsony. Egy nanotechnológiai - szabad szemmel nem látható - megfigyelési eszköz előállítási költsége nem több pár ezer forintnál, melyeket futószalagon gyártanak, így egyszer felállítják a gépsort, aztán fillérekért készíthetnek 100 ezret és bármennyit, amennyi kell! Az adattárolás pedig még ennél is kevesebbe kerül.

Szilvásy György - akinek a helytelenül "Zuschlag-ügynek" elnevezett botrányt illető érintettségét 9 nappal azt megelőzően írtam le, hogy a média bejelentette, hogy kihallgatták Kecskeméten az ügyészségen - azért hazudta tegnap (Szilvásy), hogy a minapi fenyegetéséről nem készült hangfelvétel, mert tudta, hogy olyan dolgok hangzottak el, amikkel aligha állhat ki a világ elé.

Az is hazugság volt Szilvásy György részéről, hogy törvény tiltja a felvételek készítését! Az 1995.évi CXXV., a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény szándékosan úgy rendelkezik, direkt azért hozták, hogy a világon mindenkit le lehessen hallgatni, meg lehessen figyelni, titkos információgyűjtést lehessen folytatni, aki nemzetbiztonsági kockázatot jelenthet. Márpedig a törvény szándékosan olyan irdatlan mennyiségű és fajtájú kitételt nevez nemzetbiztonsági kockázatforrásnak, hogy bárhol, bárki ellen lehet kezdeményezni és folytatni bármiféle megfigyelést, titkos adatgyűjtést és konspiratív akciókat, amiket a mindenkori hatalom - elsősorban a mindenkori kormány - kedve szerint. ugyancsak a nemzetbiztonsági törvényre hivatkozva vehet elő, dughat el, nevezhet létezőnek vagy nem létezőnek, ahogyan kedve tartja, mert a törvény olyan tág teret enged a politikai demagógiának. Ezért van az, hogy a perekben a hatalom olyan felvételeket húz elő, és olyanokat rejt el, amiket csak akar a hatalom embereinek anyagi, egzisztenciális és köztörvényes érdekeinek védelmében, az igazság és a törvények, valamint az emberség érvényesítésével szemben.

Ezeket a módszereket a politikusok sokkal inkább ki tudják használni személyes leszámolásokra, mint az ugyancsak mindent behálózó korrupciós pénzek egymás közötti fel- és szétosztását pl. az Európai Unióból érkező pénzek szétlopásakor.

Gyurcsány egyik cégének embere mondta nekem alig több, mint pár nappal ezelőtt, hogy nem volt még olyan pályázatuk és közbeszerzési ügyük (mármint Gyurcsány Úr és a kormány cégeinek), amely ne lett volna előre leszerződve, kik fogják nyerni. Nincsen egy ügy sem - mondja -, ami tisztességes volna. És ezek szavazóbázisai vádaskodnak gyűlölködéssel ellenünk, keresztyének ellen, méghozzá szemkilövő és fejbelövő stílusban és módszerekkel, Gyurcsány, Kuncze és Demszky vonalát követve söpredékezve, csőcselékezve és bűnözőzve mindenkit, miközben a puskák és a fegyverek az ő kezükben vannak a vétlen és fegyvertelen lakosság ellen, és miközben lövetnek, kínoztatnak és nyomorításokat rendelnek, ők panaszkodnak és indítanak támadásokat gyűlöletbeszédekre, meg illetlen viselkedésre hivatkozván, mindenféle emberjogvédő és tényfeltáró, áldozatos, időt és költséget, valamint saját életet nem kímélő munkák elleni megsemmisítő szándékkal! Megsemmisíteni az utcán, megsemmisíteni kórházakban és börtönökben, megsemmisíteni az Interneten. Lőni, lövetni, csontokat törni és vádaskodni az áldozatok és minden igazak ellen. Eközben azt kiáltozzák sortüzes, 100 ezres tömegeket lecsőcselékező és lebűnözőző kormányuk a rendőrbűnbandáik felé, a hamisan megrágalmazott civilek és keresztyének ellen:

- Sortűz! Sortűz! Sortűz!

Gyengébbek kedvéért:
a nem gyűlölködő, hanem ingyen oknyomozó és tényfeltáró, keresztyén Molnár F. Árpád.
http://leleplezesek.extra.hu

Szólj hozzá!

Címkék: mszp fidesz gyurcsány cenzúra eu börtön szdsz isten demszky szexualitás csőcselék kgb demokrácia zuschlag cia kuncze rendszerváltás fasizmus kecskemét keresztény erkölcs keresztyén alkotmány lehallgatás szilvásy györgy vérvád alvilág nanotechnológia nbh megfigyelés sátán diktatúra emberi jogok szovjetunió közbeszerzés becsület titkosszolgálat tényfeltáró btk szabálysértés bűnöző fszb hamis vád ösztön állambűnözés despotizmus gyűlöletbeszéd szervezett bűnözés jézus krisztus vadai ágnes politikai bűnözés oknyomozó rendőrbűnözés tánczos gábor önkény koncepciós per politikai per sortüzesek nógrádi ádám rosszindulat söpredék néphatalom fogda informátor maffiakorrupció szemkilövő törpepárt nemzetbiztonsági törvény szexuális bűnözés nagy babilon tisztesség követés titkos információgyűjtés pályázati pénzek intolerancia rágalmazás

A bejegyzés trackback címe:

https://allambunozes.blog.hu/api/trackback/id/tr33186448

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.