HTML

Állami-, politikai- és rendőrbűnözés

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA, a 15 milliós magyarság toronymagasan vezető tényfeltáró, ezért üldözött médiuma, mely a világ háttérhatalmi (és) elmetechnológiai Echelon-rendszereinek a feltárására, a világreformok feltétlen és közvetlen előidézésére, valamint az Emberiséggel ellenséges erőknek a leleplezésére hozatott létre, az Isten Létezése ugyancsak minden eddigit meghaladó erejű és mértékű bizonyításával. http://hirhatter.com/

Kommentált topicok

Linkblog

Feljelentés az emberi jogokért az ombudsmannok felé a Tánczos-ügy valódi elkövetőiről szóló cikk és az abban idézett dokumentum egyoldalú megsemmisítése miatt, az emberi jogok védelmében

2007.11.03. 13:50 Molnár F. Árpád

2007-11.03.
A cikk felolvasva; MP3-ban letölthető!

A Virtus magyarországi szolgáltató szó nélkül törölte, engem pedig kirekesztett a további megszólalás lehetőségéből eme cikknek (a címe: "7 évig volt titok!:Egy mai napig titokban tartott levél tartalma a körmendi gyilkosságról!") a Virtuson történő publikálását követően. A törlésre jóval azután került sor, hogy a cikk megjelent. Minthogy szó szerint életbevágó ügyről van szó, és az önzetlenséghez, valamint az igazság igényéhez és az emberéletek védelméhez kétség sem férhet a munkánk kapcsán, így a tolerancia ZÉRÓ a Virtus ellenében!

Az alábbi levelet - az ombudsmannoknak juttattam el:

 


Tisztelt Európai Ombudsmann!
Tisztelt Emberi Jogi, Kisebbségi, Civil- és Vallásügyi Bizottsága!
Tisztelt Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa!

Panasszal és jogorvoslat kérelmével szeretnék élni a virtus.hu magyarországi szolgáltató egyoldalú, pártos, messzemenően inkorrekt és életveszélyes eljárása és gyakorlata miatt. Indoklásomat az alábbi - a virtus.hu adminisztrátora felé címzett - levélben részletezem.

A levélben említett és bejelentés nélkül törölt cikk, valamint publikálási jogaim helyreállítása esetén további panasszal nem kívánok élni.

1. Indoklásomban kiemelem, hogy az emberi jogok egyenlő elbírálást és azonos bánásmódot követelnek meg, ami azt jelenti, hogy amennyiben a cikkemben bármi kifogásolható tartalom található, úgy a virtus.hu oldalairól az összes olyan cikket törölni kell, ahol anonim, azaz konkrétan megnevezésre nem került bűnözőkre vagy konkrétan megnevezett személyekre vonatkozó elmarasztaló kijelentés fellelhető. Különösképpen érvényesítésre vár ez, amennyiben a civil lakosság tagjai közül bárki személy ártatlanság vélelméhez fűződő jogairól van szó, mely jog feltétlen és könyörtelen érvényesítést követel!

2. A szervezett bűnözés és az állam képviselői soha sem bitorolhatnak el többletjogokat egyetlen politikai védelemmel nem rendelkező állampolgárhoz képest sem csak azért, mert a tűz alá vett személy csupán egyszerű állampolgár, aki meghatározóan befolyásos politikai kapcsolatokkal és védelemmel nem rendelkezik, szemben az állam képviselőivel, a multimilliomosokkal és a milliárdosokkal, akiket viszont utalásszerűen is tilos említeni!

3. Kiemelném azt is, hogy egy közszereplőnek többet kell tolerálnia, mint az egyszerű, ugyanakkor semmiféle politikai védelemmel nem rendelkező, ezért bárhol korlátlanul ócsárolható és rágalmazható állampolgároknak.

4. Amennyiben a törölt cikkben bármely lobbinak (érdekközösségnek) vagy politikusnak sérelmei vannak, úgy nehezen értelmezhető eltérően, miért a virtus.hu látja el az Ő védelmüket, ráadásul egyoldalúan, a lakosság és annak tagjai védelmét maradéktalanul figyelmen kívül hagyva. Akinek kifogásolni valója van, az Maga tegyen feljelentést azok ellen, akik ellen feljelentéssel élni kíván.

Kérem panaszom kivizsgálását és a törvény előtti egyenlőség biztosítását.

Tisztelettel Molnár F. Árpád.
-------------------------------
A virtus.hu szolgáltatónak eljuttatott levél:Feladó: Molnár F. Árpád <csillagokert@citromail.hu>
Címzett: admin@virtus.hu(Felvétel a címjegyzékbe)
Tárgy: A Tánczos Gábor védelmében publikált cikk cenzúrája!
Érkezett: 11:19
Csatolt állomány:
    het evig volt titok.zip            (261 Kb)      Lemezre mentés      Megtekintés


Tisztelt Virtus!

Molnár F. Árpád vagyok a Virtusról, a rovatom helye: http://virtus.hu/index.php?id=user_art&user_id=5807&blmt=0 .

Többféle megkeresés történt felém az irányban, hogy eltűnt, és ki tüntette el a "7 évig volt titok!:Egy mai napig titokban tartott levél tartalma a körmendi gyilkosságról!" című tényfeltáró cikkemet, mely egy 2000 február 3-án kelt, eddig a megtorlástól való félelem miatt elrejtett levél tartalmát idézte a körmendi gyermekgyilkosság valódi elkövetőiről, akik helyett és akik (a maffia) védelmében Tánczos Gábort juttatták börtönbe. A Virtus nem értesített arról, hogy a cikket törölték, amely a világon semmiféle becsületsértő és rágalmazó szavakat a gyilkosok ellenében nem tartalmazott, az gyermekgyilkosság elkövetőit konkrétan meg sem nevezte, így becsületsértés és rágalmazás nem is valósulhatott meg. Az a tény pedig, hogy a Föld bolygón még zsidók is követhetnek el gyilkosságokat, feltételezem, hogy a Virtus mentális tehetségét sem meghaladó állítás. De ha igen, akkor kérem jelezzék.

Tájékoztatom Önöket, hogy a törvény előtti egyenlő bánásmód nemcsak nemcsak a gyilkosokra és a maffiára, de az áldozatokra is érvényes! Amennyiben e cikket törölték, úgy sokkal inkább törölniük kellett volna minden olyan cikket és állítástöredéket is, ahol bármilyen ügyben emberölésekkel vagy bűncselekménnyel bárkit - ráadásul tömegével konkrétan - még a bírósági ítéletek előtt összefüggésekbe hoznak! Azaz a nemi erőszakért feljelentést tevő Elter Zsanett a törvény előtti egyenlőség elve alapján éppen úgy nem vádolható meg senki részéről semmivel, csak azért, mert a Zsanett nem politikus és nem milliárdos. Így aki akár Zsanett-ügyben, akár eltűnt gyermek ügyében, bármi ügyben emberek bűnösségét vagy ártatlanságát illetően nem jogerős ítéletre hivatkozva kijelentést tesz, azonnal törlendő és az Adminnal való eszmecserét illetően is azonnal kirekesztendő! Eljárásuk ahhoz hasonlít, mint amikor a "Schindler listája" című filmben a tömeggyilkos Amon Goeth agyonlőtte a zsidó építészt a koncentrációs táborban, és egy másik náci kérdésére azt válaszolta, hogy azért, mert:

- Csak nem képzeli, hogy vitatkozom vele?!

Az ártatlanság vélelme nemcsak a hatalmasokra és a milliárdosokra vonatkozik, akik konkrétan megnevezésre sem kerülnek, de az olyan szegényekre is, mint a gyermekgyilkossággal a Virtuson sokak által megvádolt szülők, a nemi erőszak kapcsán ismeretessé vált Elter Zsanett, az október 23-án kórházba tartó, letaposott, megrúgdosott, csontjaikat tört és hamis vádakkal lecsukatott nagymamák, tanárok, jogászok, turisták, szakmunkások stb. Azaz tisztelt Virtus, nemcsak a hatalmasok, DE A NÉP IS! Így ezen konkrétan vádolt emberek kapcsán valamennyi cikket törölni kellene a Virtusról.

A TÖRVÉNY MINDENKIRE EGYENLŐ MÓDON KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ!

Annál is inkább érthetetlen a Virtus egyoldalúan pártos viselkedése, minthogy annak közelébe sem mentem több, mint egy hete, nem sokkal azt követően, hogy az említett Tánczos-cikk fórumbeli kommentálása közben valószínűleg betörtek a számítógépembe, és tönkre tették azt!

A Virtus nem adott magyarázatot a cikk törlésére, nem értesített, de szó nélékül törölt és kirekesztett a további megszólalás lehetőségétől is, hogy megvádolt ne képviselhesse magát a radikálisan egyoldalú és koncepciózus eljárásban, ahol a védteleneket, az üldözötteket és a megverteket, a veszélyben lévőket senki, a gyilkosokat és az agresszorokat viszont teljes körű pártfogás védelmezi! Noha a Virtus tudja, hogy emberéletekről van szó, és tudvalevő, hogy ebben az ügyben mindenkit megfenyegetnek, illetve megvernek és kórházakba juttatnak újságíróstól, grafológusostól, Tánczos Gáborostól és családostól, tanústól és Molnár F. Árpádostól, aki csak hallatni meri a hangját a téren, hogy a Gábor nem követhette el a bűncselekményt, mégis azokat veszik tűz alá, akik egy 10 éve kivizsgálandó módon kínzásoknak és fenyegetéseknek kitett ártatlanul elítélt embert védelmükbe vesznek, saját testi épségük, valamint életük kockáztatásával! Bizonyára felfogja a Virtus is, hogy ha magányos gyilkosról lenne szó, az állam pedig maga volna az ártatlanság, nem rendőrök támadnának Balaton Balázs újságíróra, BIT-es rendszámú autóból kiugorva és megverve Őt, és nem minket üldöznének, hogy ne feszegessük már az elkövetői hátteret, az elrejtett információkat pedig ne hozzuk nyilvánosságra, nehogy véletlenül valami bajunk essen.

Minthogy azt is tapasztalom, hogy szó nélkül kitiltottak a fórumról, de még abból is, hogy a Virtus rendszerén keresztül választ küldhessek az Adminnak címezve, ezért a pártatlan állásfoglalás érdekében, és a Virtus további cikkeinek törölhetőségét/fenntarthatóságát illetően levelet küldök az ombudsmannak az ügy kivizsgálása végett. Ugyanis a Virtus a politikai védelemmel NEM RENDELKEZŐ, éppen ezért következmények nélkül megvádolható civilek védelmében a világon semmit, de anonim milliomosok és milliárdosok védelmében azonnal törléshez, kizáráshoz és kirekesztéshez folyamodik. Ha az anonim bűnözőket ilyen elszánt politikai védelem illeti, abban az esetben követelni fogom, hogy az anonimitásuktól éppen a Virtus részéről megfosztott, és úgy megvádolt civilek védelmében ennél sokkalta jelentősebb védelem foganatosíttassék. Ugyanis az országot nem a Zsanettek és a Molnár F. Árpádok veszélyeztetik, hanem a szervezett bűnözés!

Tájékoztatni kívánom Önöket, hogy tetteiknek annál is inkább nagyobb súlya és terhe marad, mivel Tánczos Gábor szabadon engedése a napokban dőlt volna el, de a BV (az állam) minden magyarázat nélkül halogatja a döntést és titkolja ezek okát, a Virtus pedig semmi egyébnek helyet nem ad, csak a feltárt bizonyítékok eltüntetésének, mely befejezett cselekmény a Virtus részéről! Minthogy eljárásuk - különösképpen a fentebb feltárt egyoldalúság miatt - bizonyítékeltüntetésként értelmezhető, melyre a világon semmiféle magyarázatot nem adtak, nekem viszont bőven van tapasztalatom az ilyesmiben, ahányszor nem civil elkövetőkről, hanem állami elkövetőkről van szó, így ügyvédhez fordulok annak megállapítására, tehető-e bűnvádi feljelentés a Virtus ellen.

Azt is különösnek találjuk, hogy a cikk október 13-ai keltezésű, a törlésére mégis sokkal később került sor.

Arra is felhívom szíves figyelmüket, hogy a cikk törléséről és az ugyancsak birtokomba került hozzászólásokról cikkeket és kommentárokat fogunk közzétenni az Internet számos pontján. S minthogy egy ártatlan emberről van szó, Akit valamennyien, akik ezzel az üggyel foglalkozunk, az ügyvédig bezárólag ingyen, bérmentve, saját testi épségünket és életünket veszélyeztetve tesszük, így a Virtus eljárása messzemenően inkorrekt, következetlen és radikálisan kirekesztő, veszélyeztetve minden az igazságért küzdő ember áldozatos munkáját, és védelmezve az elkövetőket.

Figyelmükbe ajánlom, hogy a Virtus eme eljárását is érintve a napokban élőszavas interjút kívánok készíteni Tánczos Gábornéval, az ártatlanul elítélt fiú Édesanyjával, melyet ezt követően azonnal kívánom publikálni az Interneten, mely onnantól kezdve MP3-ban letölthető és korlátlanul másolható.

A tapasztalatból kiindulva felhívom a figyelmüket, és mindenki figyelmét, akinek a kezébe kerül ez a levél, hogy a bármiféle emiatt elhangzó fenyegetés is azonnal napvilágra fog kerülni, ahogyan a törölt cikkben említett levél nyilvánosságra hozását - terveink szerint - hamarosan egy másik sok éve elrejtett levél publikálása fogja követni.

Amit a Virtus lenyelt, az olyan csatolandó bizonyíték volt, amit éppen azért nem mertek még a bíróságon sem nyilvánosságra hozni, mert féltek attól, hogy ezért megölik őket. A Virtusnak ha bármi akciókészsége van ebben az ártatlanokat lecsukó, a civileket, akik nem a Tánczos Gábor szapulásán fáradoznak, egymás után kirekesztő, megfenyegető, verésekkel és csonttörésekkel kórházakba juttató ügyben, akkor netán az lett volna a helyes, hogy ha aggódnak a saját fizetésük helyett az ártatlanokért és az emberi jogokért, akkor a cikket maguk küldik el a Legfelsőbb Bíróságnak, a Legfőbb Ügyészségnek, az Országos Rendőrfőkapitányságnak, a Miniszterelnöki Hivatalnak és a Nemzetbiztonsági Hivatalnak. Másként ugyanis az emberi jogokért és a törvényekért való aggódás, mint motivációs ok, mely egészen biztosan nem véletlenül került ekkora hallgatásába a Virtusnak, hogy se szó, se beszéd, törölték a cikket, villámgyorsan és azonnal, leleplezetten eliminált.

Az Önök által törölt cikk több portálon megjelent és megmaradt. A csatolt fájlban elolvasható a törölt cikk tartalma.

Még egyszer kívánom jelezni, hogy amennyiben a törölt cikk tartalma problémát okoz a Virtusnak, abban az esetben valamennyi olyan cikket is törölniük kellett volna, ahol egyszerű embereket, jogerős ítélet nélkül bármivel megvádolnak! Az eltűnt kisgyerekektől kezdve, Elter Zsanett megvádolásán át valamennyi esetben, ahol ártatlan civileket, illetőleg gyakran 100 ezer embert bélyegeznek meg becsületsértő vagy rágalmazó módon.

Tisztelt Virtus! E levelemet csatolni kívánom az ombudsman felé tett panaszomhoz, továbbá körlevélként postázni kívánom számos személy és szervezet felé.

Üdvözlettel Molnár F. Árpád.

A cikk felolvasva; MP3-ban letölthető!


-----------------------------

További cikkek átmenetileg a http://hirhatter.atw.hu címen.

Szólj hozzá!

Címkék: maffia cenzúra eu feljelentés zsidó fasizmus európai unió alkotmány tényfeltárás egyenlőség vérvád államtitok emberi jogok legfelsőbb bíróság grafológia nácizmus meh zsanett virtus orfk btk állambűnözés ombudsmann koncentrációs tábor médiabűnözés politikai bűnözés oknyomozás rendőrbűnözés tánczos gábor 2006 október 23 körmend zéró tolerancia miniszterelnöki hivatal gyermekgyilkosság kirekesztés rágalmazás bizonyítékeltüntetés milliomosok becsületsértés politikai üldözés törvény előtti egyenlőség milliárdosok kóser traubi spielberg bértollnokok balaton balázs lépold józsefné bizonyítékmegsemmisítés életveszély legfőbb ügyészség lb

A bejegyzés trackback címe:

https://allambunozes.blog.hu/api/trackback/id/tr1217038

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.