HTML

Állami-, politikai- és rendőrbűnözés

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA, a 15 milliós magyarság toronymagasan vezető tényfeltáró, ezért üldözött médiuma, mely a világ háttérhatalmi (és) elmetechnológiai Echelon-rendszereinek a feltárására, a világreformok feltétlen és közvetlen előidézésére, valamint az Emberiséggel ellenséges erőknek a leleplezésére hozatott létre, az Isten Létezése ugyancsak minden eddigit meghaladó erejű és mértékű bizonyításával. http://hirhatter.com/

Kommentált topicok

Linkblog

Zsidó bűnözés, cigánykérdés, a gárda és néhány nyakas vonalkód

2007.12.12. 13:28 Molnár F. Árpád

Cigánybűnözés létezik. Létezik, ahogyan ismerik Ausztriában a "magyarbűnözés", az USÁ-ban a "magyar maffia" kifejezéseket. Ausztria határában sokáig ki volt írva - mert a magyarok oda jártak át lopni, mivel az osztrák oldalon gyenge volt az üzletek lopásvédelme -, hogy:

NE LOPJATOK MAGYAROK!

Aki keresztyén, az ennek a kifejezésnek most azt az oldalát is azonnal érti, amely mintha a Jézus Krisztus Szájából Hangzott vona el.

Minden népnek genetikai és történelmi, valamint egyéb háttere határozza meg, milyen jellegű bűncselekmények elkövetésére hajlamos.

A zsidók egész történelmük során a legjobban szervezett, a legcsendesebb titkosszolgálati szervezettségbe tömörülve maffializálódtak és fosztogatták azt a területet, ahová beköltöztek. Rendkívül elszeparálódók, a világon minden népet kirekesztők, roppant paranoidok, gyanakvók és rendkívüli módon bosszúállók, amit kiválóan lepleznek. Megtorló hajlamaik a szláv (faji) bosszúszomjjal vetekszik, a szakértők szerint pedig a legbosszúállóbb titkosszolgálat a Földön a Mossad (Moszad). Ezt nemcsak a nem zsidók, de maguk a Mossadosok is így hirdetik. A zsidó - ha nem típuseltérő, azaz (szerencsétlen kifejezéssel: "faji") jellege nem tér el a saját nemétől -, akkor okos, kapzsi, a legragyogóbb üzleti érzékkel és a legeredményesebb logikai képességekkel rendelkezik valamennyi nép között a Földön. Ha egy zsidó kijön a koncentrációs táborból egy szál ruhában, akkor pár év múlva már aranygyűrűkkel és drága ruhaneműkben tér vissza. Lengyelországban a II.Világháború végére összesen 4000 zsidó maradt, mára pedig bejelentette Simon Peresz, Izrael miniszterelnöke, hogy Magyarországgal együtt Lengyelországot is fölvásárolták. Ezt jelenti zsidónak lenni. 10 vagy 100, talán 1000 nem zsidó értelmi ereje és szervezőkészsége, politikai és gazdasági, valamint tudományos bázisa sem ér fel egyetlen zsidóéval. Egy maroknyi zsidóval tömegesen lehet lappangó módon megszerezni és leuralni nem zsidó tömegeket. Országokat tudnak uralmuk alá hajtani, ha ott arab van - lássd Palesztinát, amelyet már nem Palesztinának, hanem Izraelnek neveznek -, ha szláv - lássd Lengyelországot, a 60 éve a történelem szerint még zsidómentes államot, -, ha magyar van - és íme Magyarország, amelyről Simon Peresz tudatosan, célzatosan, hogy irányított hatást érjen el, jelentette be, hogy fölvásárolták, és ezzel végleg gyarmati sorba került.

A visszatérő pogánysláger a cigányok. A cigányellenesség - amely e nép látványos életmódbeli sajátosságainak eredménye - általános a Föld bolygón; hazánkban az ún. "jobboldalon" hódít, helyesebben egyértelműen pusztít.

Olyasféle terelés eredménye ez, mint amikor a belgák betérvén Afrikába, Kongóban egymás ellen fordították a törzseket, és részben ennek eredményeként sikerült is kiirtatniuk 10 millió kongóit. Igen: a magyarok itt éppolyan buta alsóbbrendűek, manipulálható módon terelhető bábok, amilyenek a belgák kezében a tanulatlan kongói volt.

És mert mi a helyzet a cigányellenességgel? Az, hogy a magyar "jobboldal" a semmire ugrik rá, a semmitől akar megszabadulni, hiszen a cigányok nem jelentenek nemzetbiztonsági kockázatot, legfeljebb a velük szembenállás, nem veszélyesek a magyarságra nézve, nincs tehetségük ahhoz, hogy fölvásárolják Magyarországot és Lengyelországot, Kongót és Szingapúrt (ez már a röhej kategóriája), titkosszolgálatuk kvázi Indiát kivéve szinte semmilyen nincsen, ami van, az is kis létszámú, rosszul szervezett, amely ha nagy létszámú volna, sem lenne képes semmire, minthogy a tehetség már genetikailag hiányzik belőlük ahhoz, hogy valahol elterjedve átvegyék a hatalmat. Akkor mi ellen is kell védekezni, miközben a nemzeti és faji katasztrófa egész erdeje borítja be a Földet? Kik terelik ilyen semmilyen ügyekre a magyarságot, hogy ne a lényeges dolgokkal foglalkozzanak? A romák bűnözési minősége rendkívül alacsony: míg a zsidók ravasz módon, az oroszok és a szláv (faji) bűnözés látványos módon, nyílt brutalitással, de mégis jól szervezetten és eredményesen, a németek a média leuralásával, öltönyben és nyakkendőben terjeszkednek, a cigányok megmaradtak a szokásos, és elszórtan élő, csak családon belül szervezkedő, minden pillanatban lebukó, rejtőzködni, pénzt és hatalmat szerezni nem tudó családi bűnözésnél, ami még egy nem cigány betörő team színvonalához képest is látványosan alacsony minőségű. Azaz a cigányok azon rétegei, akik bűnöznek, semmiféle veszélyt nem jelentenek egyetlen nép, nemzet, ország ellen sem.

Ezért létezik cigánybűnözés, ahogyan létezik magyar, német, zsidó és szláv bűnözés, létezik afrikai és kínai is (én külföldön élve bőven megtapasztaltam, mekkora különbség is van pl. az utóbbi kettő között, és az utóbbi kettő bűnözésének az összes többi nációhoz képest!), de az, hogy létezik cigánybűnözés, nem lehet több kortörténeti kuriózumnál, érdekességnél, hiszen jelentősége nincsen gyakorlatilag semmi, ellentétben azokkal a csoportokkal, akik a bolhákra elefántkaravánt kiáltanak, és miközben zsidó és amerikai vadászbombázók húznak el a fejük fölött, annak röhögő és megvető megjegyzéseket tevő pilótáival szóratva a vírusokat és a pestist, aközben a Bencsik Andrások - helló, Bencsik, helló Für (de Für, rá ne nézz a töködre!), itt a Molnár, mert nem halt meg 2003-ban sem! - és társaik bolhavadászatot rendeznek, nagy csatazajjal és lábdobogással, ahogyan a lordok uralkodnak egy-egy apró tarkórúgással, elhúzva a fejük fölött.

Mert én látom a vadászgépeket, a multimilliomosokat és milliárdosokat, a nagytőkés Sárkányt és a fenevadat, de nem látom a bolhákat. Nem mondom, megesett életemben többször is, hogy egy-egy bolha (értsd: cigány származású bűnöző) megcsípett, de azért mégiscsak a vadászbombázók az urak, nem a bolhák, és nem is az önfeledt bolhavadászok. Nem vettem észre azt sem, hogy az 1000 milliárdokat bolhák lopnák, nem pedig Gyurcsányok, Kókák, Lendvaik és Fideszes vaspásztorok.

Miközben a zsidók, az oroszok, a németek, az amerikaiak leuralták az országot, elszedték a földeket, zabálják a közpénzeket, a jobb- és baloldal kezeivel törvényeket hoznak a saját védelmükben, 1990 óta nemzetközi szervezés és védelem mellett kiirtottak közelítően több ezer embert, aközben sikerült a jobboldalinak nevezett magyarokat ilyen semmitmondó piti dolgokkal lekötni és degradálni, mint a semmilyen cigányprobléma, és a gigászi, legnagyobb problémák medréből ebbe a semmibe terelve manipulálni és lejáratni.

Igen, igaza van Sólyom László Úrnak: Mérhetetlenül káros, amit a magyarok csinálnak.

Mit ér a cigányság elleni tüntetés, vagy a cigánybűnözés elleni tüntetés? Azok a cigánycsaládok, akik kisebb településeken terrorizálják a helyi lakosságot, mert bűnözők (ellentétben azokkal a cigánycsaládokkal, akik nem), nem fognak sem megváltozni, sem elköltözni. Mi ellen is szól a tiltakozás, miközben több ezer emberölést követtek el Magyarországon 1990 óta egy olyan politikai-közéleti disznóólban, annak közvetlen részvételével és tudtával, amiben a cigányoknak szinte az égvilágon semmiféle szerepük nem volt? Hol probléma a cigányság? Sehol. Nem huszadrangú, de századrangú helyen szerepel. Nem tétel. Ha én tenni szeretnék a cigánybűnözés ellen (mint ahogy a Gárda és a többiek nem, akármit is állítsanak), akkor arra ott vannak piti pénzekből finanszírozott, szinte teljesen eredménytelen felzárkóztató programok, és ott volna - ha létezne törvény - a rendőrség, az ügyészség és a bíróság, ahol az eljáró hatóság és a politikusok fogják csak be a szemüket, hogy ne lássák az eljárás alá vont személy bőre színét, és nézzék meg, mit követtek el. Aszerint ítéljenek, ne aszerint, hogy a bőre színe barna, ezért vagy súlyosabban kell elítélni, mert fuj, cigány, vagy enyhébben, mert hiszen cigány, és mit szólnak a jogvédők. De vannak hatékonyabb bűnmegelőzési és elhárítási módszerek is, melyekről mindjárt ejtek szót, mi is lenne a Gárda dolga, ha ennyire zaklatja a cigányság jelenléte.

Annyira azért én is keresztyén vagyok, bármennyire is világiasodtam az utóbbi másfél esztendőben, hogy sem egyik, sem másik oldal nem tud meghatni. Egy embert a tettei alapján kell szeretni és pártfogolni, vagy szeretve elkerülni, gonoszságát példaként említeni, hogy mások ne léphessenek arra az útra. Tettei alapján kell feddeni vagy büntetni. Nem érdekel, hogy cigány vagy francia, dán vagy norvég, spanyol vagy angol. A bűnözőket meg kell fékezni, de a cigánybűnözőket nem jobban. Nem érdekel, hogy a bűnöző cigány-e vagy sem. Az érdekel, hogy bűnöző vagy sem.

Képzelje csak el az olvasó, ha cigánynak született volna, miként élné meg szegényen, munkával vagy kényszerűen azért munka nélkül, mert a kormány tönkre vágta az országot, hogy a Magyar Gárda vonul. Kinek lehetne cigányként kiszúrni a szemét egy rissz-rossz mikuláscsomaggal, amely ráadásul ugyancsak vörös? Én ismerek cigányokat, beszéltem is velük az októberi események előtt is: megvetik Gyurcsány Ferencet; megvetik a balliberálisnak nevezett sortüzes állami bűnözést. Megvetik a zsidó nyomulást és az izraeli állami erőszakot. Drukkoltak még a bőrfejűeknek is, hogy megdöntsék ősszel ezt a mocskos, agresszív és brutális kormányt. Szimpatizáltak a cigányoknak még a leglecsúszottabb rétegei is azokkal, akik akár Árpád-sávos zászlókkal, akár bőrfejűekként kimentek tüntetni a rablófasiszta kormány ellen. Képzeljük csak el, amikor ezek a cigányok - igen, rengeteg lecsúszott, kisstílű bűnöző is köztük van, és cigányok tömegei, akik soha nem éltek bűnözőkként, ahogyan a gyurcsányoknak és a lendvaiknak viszont egész életét áthatotta a szervezett bűnözés és a köztörvényes életmód - azt látják, hogy a Gárda vonul. Vonalnak, mint a nácik, de mi ellen és hova? Kik ellen tiltakoznak? Ha zavarja őket a cigánybűnözés, miért nem szerelik fel a kérdéses falvakban a villanypóznákat mikrokamerákkal, hiszen nem pénz, alig kerül valamibe, és rögzítik, amit a politikai pártok nem akarnak felhasználni, miután a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat biztosította eszközökkel sok-sok napra való bűnügyi adatot és bizonyítékot halmoztak fel a cigány származású bandákban élő családok ellen is.

Milyen módon? Hát ahogyan Für Lajosról, a Magyar Gárda egyik vezérszónokáról annyi bűnügyi bizonyíték áll rendelkezésre a törvényes lehallgatások eredményeképpen is, nemhogy a törvényteleneket hozzá számítva, Für Lajosnak katonatisztek elleni állami gyilkossági ügyeiről, megrendezett öngyilkosságokról, nemzetközi drog- és fegyverkereskedelemről, olajügyekről és igaz módon, a nemzetért és a hazáért próbálkozó katonatisztek elleni hamis vádakról, buktatásokról és emberölésekről.

Ha a Magyar Gárda vonul, hová kellene először vonalnia? Ha skinheadek baseball-ütőt ragadnak, hová kellene először vonalniuk kamerával és mikrofonnal? Hol kellene csontokat törni, hol kellene kényszervallatás formájában világméretű botrányokhoz és rendszer-összeomlasztáshoz szükséges bizonyítékokra és tanúvallomásokra szert tenni?

Igen: egyebek mellett legelőször is Für Lajoshoz, a hazafiak gyilkosához, a lóhoz, aki hátrafelé fut, aki - bibliai Kifejezésekkel - cserben hagyja az árvákat és az özvegyeket az ő nyomorúságukban, a szegényt nem öltözteti fel, a politikai üldözötteket nem látogatja meg, hanem ha kérdezik, azt hazudja gyávaságában, mert a gonoszra méltó, fél, és kell neki a pénz és kell a hatalom, hogy nem is ismeri őket, a félholtakat, akiket az állam lerabolt, mind, egytől egyig az út szélén hagyja (hova rántod a fejed, Für!), akik pedig megállnak mellettük, hogy segítsenek, azoktól elfordul, hiszen államgörény, aki az NBH parancsát követi és NBH-s bűnbandák óhaja szerint pörög, mint a szélkakas.

Nem, Für, nem kapsz védelmet!

Ami pedig fenti szavaimat illeti, még egyszer: Sólyom László Úrnak nagyon igaza van:

Mérhetetlenül káros az, amit a Magyar Gárda és a többiek csinálnak ebben a semmilyen cigányügyben, ahol nincsen veszély, nincsen fenyegetés, és egy gárdának vagy hazafi szervezetnek nincsen teendője sem. Van bűnöző, van maffiózó, van politikus és rendőrbűnöző éppen elég, éppen elég pénzzel, befolyással, bűnözőktől és gyilkosoktól nyert hamis dicsőséggel, sátáni glóriával és hatalommal.

Molnár F. Árpád
azoknezo@citromail.hu
http://hirhatter.t35.com

11 komment

Címkék: afrika kína mszp fidesz maffia történelem usa bűnözés ausztria szdsz vallás isten mdf agresszió genetika india németország tüntetés oroszország kgb romák moszad gyurcsány ferenc fasizmus lopás bencsik andrás szélsőjobb biblia kóka jános rasszizmus lendvai ildikó lehallgatás kereszténység nemzetbiztonság sólyom lászló manipuláció nacionalizmus hazaszeretet újszövetség lengyelország nanotechnológia vona gábor demonstráció nbh megfigyelés hadsereg skinheadek dns köztársasági elnök szingapúr belgium nácizmus zsidóság testvériség osztrák bosszú kongó olajszőkítés szegregáció bűncselekmény magyar gárda paranoia fszb fegyverkereskedelem fajelmélet ószövetség tömeggyilkosság koncentrációs tábor hitlerizmus molnár f árpád állami bűnözés kormánybűnözés bnd cigánybűnözés bizonyíték olajbűnözés nsz nemzetbiztonsági szakszolgálat kirekesztés genocídium keresztyénség idegengyűlölet tömegmészárlás gazdagság fehérgalléros bűnözés kapzsiság für lajos honvédelem nagy babilon titkos információgyűjtés invázió bűnmegelőzés singapore kormánybuktatás bolhák állami terrorizmus képmutatás titkosszolgálatok kábítószerkereskedelem drogkereskedelem öltönyös nyakkendős bűnözés fösvénység harácsolás patriotizmus disznócsorda mossad lopakodó terror közéleti bűnözés gyarmatosítás jézus krisztus beszédei felvásároltuk magyarországot magyarbűnözés zsidóbűnözés faji diszkrimináció szeparálódás szeparáció magyar maffia világpolgárság tömegbefolyás maffiaállam maffiokrácia maffializálódás cigánygyűlölet faji jelleg simon peresz izrael miniszterelnöke ii világháború belga királyság törzsi harcok törzsi háborúk 10 millió congo szlávok fsb figyelemelterelés elefántok szúnyogot megszűritek tevét elnyelitek vadászbombázók honvédelmi minisztérium katonai titkosszolgálatok katonatisztek öngyilkossága nemzetközi fegyvercsempészet olajcsempészet lódobogás tarkón rúgás disznóól bőrfejűek rablófasiszta árpád sávos zászló lobogó mikrokamerák baseball ütő rendszerdöntés rendszerösszeomlasztás filmfelvételek hazafiasság sátáni glória

A bejegyzés trackback címe:

https://allambunozes.blog.hu/api/trackback/id/tr95261551

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Dallos-Nagy János 2008.05.19. 23:28:35

A boon internetes honlapnak adott interjújában leírható
az,
hogy BAZ megye egyes részein már 80%-os a cigányság. A
médiában miért nem lehet leírni, hogy pl. a Baz-megyei
születések 90%-a cigány, de a börtönökben elítéltek aránya
90%-a is cigány? Az Alkotmány kimondja: 61§ A Magyar
Köztársaságban mindenkinek joga van a közérdekű adatok
megismeréséhez és terjesztéséhez, ez miért nem valósul meg?
Miért hátrányos helyzetű az,
aki szinte mindent ingyen kap az államtól, ráadásul
segélyként többet, mint egy dolgozó ember kaphat? Itt a
romák vannak diszkriminálva? Ez pozitív diszkrimináció ami
súlyosan sérti a többi magyar állampolgár
esélyegyenlőségét, és ütközik az alkotmánnyal, mely
kimondja: (66§) A Magyar Köztársaság biztosítja az
egyenjogúságot.
A magyar lakosság 23%-a funkcionális
analfabéta és az oktatás és a foglalkoztatás lehet az
igazi
megoldás. Miért van az, hogy az állam nagyvonalúan minden
támogatást /ingyenes könyv, étkezés, utazás stb./ megad mégsem végzik el a 8 általános iskolát évtizedek óta?
A kényszer miatt jutottak oda, hogy egyetlen
megélhetőségi forrásuk a szociális segély? Kérdésem: Miért
van az, hogy az is jogosult segélyre, aki a felkínált
munkahellyel nem él és közli, hogy dolgozni nem is akar?
Ha
a polgármester foglalkoztatni szeretné a cigányokat, miért
nem támogatják? /pl: Nyírmihálydi/
"Hátrányos helyzetű" térségben
történő milliárdos beruházásokat követően roma "hátrányos
helyzetűek" miért nem dolgoznak, tanulnak? Itt felmerül a
hűtlen kezelés, csalás alapos gyanúja ugyanúgy, mint a
szoc. Polos építkezéseknél, ahol lakás helyett sok esetben
putrikat látni. A romákat a társadalom lökte
erre a pályára? Ez a társadalom félrevezetése,
mely kimeríti a nagy nyilvánosság előtti tények
meghazudtolását, mivel az állam minden erejével támogatja
a
szociálisan rászorulókat. Kérdésem: Azokat az embereket,
akik a szabályokat, törvényeket nem tartják be, azokat
miért támogatják, miért kell támogatni? Miért állnak a törvények megszegői mellé?

Molnár F. Árpád · http://hirhatter.com 2008.05.22. 09:09:52

Kedves Dallos-Nagy János,

én azt szoktam mondani, hogy nem volna szabad sosem nézni, hogy a segélyezendőnek vagy büntetendő személynek milyen a bőre szine, hanem be kellene hunynia a szemét mindenkinek, és aszerint dönteni, hogy milyen az az ember cselekedetei szerint. Ezzel szemben a cigányokat világszerte hol pozitív, hol negatív módon diszkriminálják.

Magyarországon - ez csak egy példa az ostobaságra - annyira alkalmatlan cigányok kaptak lakásokat vadonatúj, 10 emeletes épületekben, hogy felbontották a padlót, és bent, a lakásban eltüzelték! Aki ennyire antiszociális és beilleszkedésre képtelen, hogyan kaphatott a mi pénzünkből ingyen lakást, miközben megannyi becsületes és életre kész ember az utcán él vagy fagy meg telente?! Úgy, hogy a szerencsétlen bürokraták és politikai gyülevész nem a morális és szociális érzékenység, hanem a bőrszín alapján osztogatják a nemzeti vagyont. Ez megengedhetetlen. Én sosem adnék csak azért valakinek lakást, mert cigány, mert a nyavaját érdekli, hogy aki lakásra szorul, cigány-e vagy sem.

A Máltai Szeretetszolgálatnál megtanulta az ember, hogy nem számít, valaki cigány-e vagy sem, csak az, milyen stílusú, hajléktalanként milyen életmódot folytat, beleköt-e társaiba, verekszik-e, alkoholizál-e stb. Nem politikusokat, máskor cigánygyűlölő rasszistákat kellene döntési pozícióba helyezni, hanem értelmes embereket, akik tapasztalattal, és nem hol egyik, hol másik helyre megfelelni való hülyeséggel rendelkeznek.

Köszönet a kommentért: Molnár F. Árpád

-lyla- 2008.06.30. 23:52:25

hú, de egy primitív bunkó vagy te ecsém...

Molnár F. Árpád · http://hirhatter.com 2008.07.07. 15:21:33

Kikről beszélsz, Kedves Lyla? Ki a primitív bunkó? Für Lajosra gondoltál netán - csak egy példa -, és a tömeges politikai gyilkossági ügyeire, meg a hitványakra, akik nyikkanni erről sem mernek, vagy netán azok a bunkók, akik elmondják, mert miért mondják, ahelyett, hogy Gyurcsánnyal, Fürrel, Bencsikkel és a többiekkel egyetlen Nagy Pártban, az Egypártban védenék a politikai gyilkosságok intézményrendszerét?

Folytassam? Folytatom:
itt a következő cikk, amit most publikáltam, pár perc alatt úgy fél tucat helyen. Baj?

CÍM:
Nyílt levél a Kuruc.infónak ; Leleplezzük a Kurucinfót - Ahol a gyöngyöket megtapossák, a népet moslékkal mérgezik
hirhatter.t35.com/nyilt_level.htm

PÁLOS TREND · http://www.palostrend.hu 2008.07.12. 18:09:09

VÖRÖSKERESZTes hadjárat - Habsburggal az élen!

Azt, hogy a „Magyar” Vöröskeresztet a cionista vezérlésű segély és alapítványipar tulajdonolja, ízetlen nagydobra verni.

Mármint azoknak az ájtatos kéregetőknek és fenyegetőknek, akik így vagy úgy, áldott jó szívünkre játszva, kivasalják belőlünk még ritkuló forintjaink sűrűjét is.


Ágikát, ezt a becsületes, derék asszonykát tavaly szeptemberben kérték fel, hogy rendezze ennek a nagy múltú segélyszervezetnek hírhedten rendetlen pénzügyeit.


Mondjuk Ő volt a balga, hogy elvállalta, - de egy magyar nő már csak ilyen.

Lelkiismeretes.


Na, éppen ezt a gyenge pontját lovagolta meg a fajtalankodók állományába tartozó, állatorgia származék (Habsburg György), aki minden csigalépcsőn és zománcos bilire állva azt óbégatja, hogy vérvonalában a zsidó őseire a legbüszkébb.


Hmmmmm.


…úgy látszik, hogy ez a véresen komoly zsidó büszkeség csak JUDAPESTEN „virágzik” csak igazán; - pláne ha slussz plussz ez még a rojtos seggűek büszkeségének napjával is egybe esik…


MÁS életkép,
hogy a megszállt Palesztína, Izraelnek hazudott területein éppen a zsidó rendőrség gyapálja csomósra ezeket a beteg egyedeket, mégpedig úgy, hogy nem csak az élettől megy el a kedvük…- hanem, a házasságtól és az örökbefogadástól is…


Nem úgy IDEHAZA,

ahol a magyargyűlölő zsidók által letaposott MAGYAR FÖLDÖN, CSÓTÁNY (gyurcsány) bajusz cirókájára a karvalyok csőrében száradó Sólyom is RÁNG még egyet a buzi Chartán.


MI KELL MÉG?!


…mi kell még ahhoz HAZAFIAK, hogy a zárt osztály szököttjeiről (SÓLYOMról, GYURCSÁNYról és a többiekről…), végre elhiggyétek, hogy ŐK erőszakolták meg az öregedő feleségeiteket, hogy ŐK élték fel gyerekeitek családi pótlékait, hogy ŐK veretik agyon cigányokkal tanáraitokat és, hogy infúzióra kötött anyátokat ŐK csatolták le a lélegeztetőgépről megmérgezett apátok előtt?!


MI KELL MÉG?!
MI KELL MÉG?!
MI KELL MÉG?!

Dallos-Nagy János 2008.08.01. 09:12:14

Kedves Molnár F. Árpád ! 2 évig laktam egy londoni zsidónegyedben.Amiket róluk ír,az teljesen egybevág a tapasztalataimmal.A pénztől fontosabb dolgot nem ismernek.Minden zsidóról lerítt,hogy családon belül nemzett utód.Hitük szerint ők bűntelenek születésüktől fogva és minden más fajt alacsonyabb rendűnek tartanak.Minden eszköz megengedett számukra másokkal szemben.Csak többfajú államokban tudnak hatalomra kerülni,ezért addig nem mutatkoznak,ameddig ellenállásba ütközhetnek.Nem törődnek a természettel,a túlnépesedéssel.Mindazonáltal el kell ismerni,hogy sok évszázados pénzszerzési tudományuk hihetetlenül hatékony.Nehéz felnyitni az emberek szemét,hogy meglássák a zsidók igazi arcát.Az is igaz,hogy gazdasági kizsákmányolásban a cigányság sehol sincs hozzájuk.A cigányság mégis annyira megkeseríti a becsületes emberek mindennapját,hogy a Gárda tevékenysége szinte utolsó szalmaszál a tisztább élet reményére.

PÁLOS-TREND · http://www.palostrend.hu 2008.08.14. 22:15:40

13 MAGYAR NEMZETi "G" pont...
Palostrend 2008.08.14. 21:30


...a PÁLOS TREND - 13 MAGYAR NEMZETi "G" pontja

1.
A Pálos Trend foganatosítja és népének szolgálatába állása után azonnali hatállyal, bevezeti Magyarországon a népi SZÉKFŐK rendszerét.
Ennek a REND SZER-nek az élén a főállású ANYASÁG intézménye áll, ami a mindenkori székfők által delegált parlamenti képviselők éves átlagkeresetének 100% - át, juttatja állampolgári jogon, havonta egyszer, minden magyar édesanyának!

2.
A 2-ik pontban foglaltakhoz szigorúan társul és karöltve jár azon kötelességünk, hogy LELKIISMERETESEN, de KÖTELEZŐEN szavazunk!
Ennek a lelkiismereti, de kötelező szavazat vállalásnak a feltételeit 3 hónap leforgása alatt tudjuk létrehívni.
Ehhez azonban első kitételként a jelenleg is a Parlamentben működő összes adócsaló és jogsértő képviselő elszámoltatása ALAP!
A miheztartás végett, parlamentbe kerülésünk esetén rögvest gondoskodunk Trianoni emlékművünknek az eredeti helyére történő visszaállításáról a Szabadság téren.
Kötelező érvényűként a Magyar Nemzet lobogója innentől fogva a piros, fehér, zöld - melynek közepében az angyali Szent Koronás címerünk uralkodik.
Már csak azért is, hogy minden honfitársunk tisztában legyen azzal, hogy
Magyarország a magyaroké!
S amit Mi akarunk (a keresztény többség!!!) az, VOLT, VAN; - s LESZ!
Élve az őshonosok vérségi SZENT JOGÁVAL!
a Magyarországon élő, a hazánknak szándékosan! kárt okozó nem magyar emberek vagy magukat magyarnak nem valló emberek és azok leendő gyermekei, Magyar állampolgárságot nem kaphatnak.

3.
Elixírként MAGYAR állampolgárság illeti mindazon honfitársunkat szerte a világban,
aki a „világok”! közötti létét, vérségi, szellemi vagy lelki „mibenlétét”,
HUNMAG nemzetségünk 24 törzséből eredezteti!
Szemétbe dobjuk a sztálinizmus szocionista alkotmányát, amit idegen megszállók a mai napig hóhérkötélként tartanak a nyakunkon; - korlátozva ezzel a MAGYAR NEMZET őszinte lelki és szellemi szabadságának beteljesülését.

4.
Közhírré tesszük a rózsadombi paktum összes szereplőjének teljes és álnevét s az általuk paktumba foglalt temérdek galádságot, ami a rendszerváltásnak hazudott: 1990. október 23-i nemzetáruláshoz vezetett.
A Soros alapítvány érdekköreibe tartozó összes pénzmosoda
és szellemírtó intézményeinek bezáratása.
Tulajdonosai ellen, ügyészi vizsgálatok indíttatása.
…az izraeli állampolgárok magyar állampolgárságának mindenre kiterjedő felülvizsgálata.
Mindeközben visszaállítjuk a magyar többség akaratának megfelelően a HALÁLBÜNTETÉS és a HAZAÁRULÁS jog által történő büntetését.

5.
A szuverén országokat nyomorító, háborút szító és fenntartó hatalmakkal, terrorista „befolyásokkal”, mesterséges országokkal! (USA, Kína, Izrael…)
rögvest vízum kényszert vezetünk be míg ezen államok konzulátusait bezáratjuk, bérenceiket, hivatalnokaikat, kémeiket kitoloncoljuk!
Minden városban szégyentáblát állítunk, ahol a magyar emberek mészárosai nevükön neveztetnek; - hogy még véletlenül se fordulhasson elő az, hogy holmi született gyilkosok és hazaárulók az áldozatok névsorába keverednek bele!

6.
Azonnali rendet vágunk a Széchenyi István által alapított Magyar Tudományos Akadémia
háza táján is.
Kötelező érvényűvé tesszük, hogy a Magyar Tudományos Akadémia valóban az alapító Széchenyi István szellemi örökségében szolgálhassa a Magyar Nemzet szellemi felemelkedését.

7.
Kíméletlenül fellépünk minden olyan intézménnyel, médiával szemben, amelyek értékrendjükben továbbra is vezető szerephez juttatják a keresztény Magyarország gyalázásában élvhajhász egyedeket és az általuk terjesztett fertőt.

8.
Az összes nagy ígérgetőt, félretájékoztatót, „privatizátort” és kommunizálót szembesítjük be nem váltott ígéreteikkel és az általuk elherdált népi javak visszaszolgáltatására, kényszerítjük.
Majd szószegésük súlyosságának megfelelően először az átverés óta (1990. 10. 23.) azt fogják kapni, amit valóban megérdemelnek. Éveket.

9.
Alanyi jogon biztosítjuk minden magyar vállalkozó számára mindazt, amit eleddig vagyis a szabadrablás elmúlt 19 évében a külföldi „befektetők” élveztek hazánkban.
Ellenben minden külföldi befektetőtől ezt a jogot elvonjuk és kártérítésre kötelezzük őket.

10.
Nemzetgazdaságunk önálló és szabad érdekérvényesítése érdekében megkülönböztetett állami támogatást nyújtunk Gróf Spanyol Zoltán, Vízmotor projektjéhez, a biodízel program országos lefedettségéhez, a korszerű szélmalmok telepítéséhez és a gyógyturizmus feltétel nélküli kiszolgálásához.

11.
Teljes erőbedobással azon vagyunk és érvényt is szerzünk ezen követelésünknek, hogy minden műsorszolgáltató 90%-ban a magyar kultúra feneketlen kincseiből merítsen és azt sugározza szerte széjjel, szívfeszítő büszkeséggel a nagyvilágba.
Aki erre pedig nem lesz hajlandó, annak eddig tartott a szabadfertő.

12.
Törvénybe iktatva mentesítünk minden magyar embert a magyar földet valaha leigázó és jelen megszállóinak áruló politikájának és meghamisított történelmünk hazugságainak
lelki terhei alól!
Miközben mindennemű gyalázatos, a vadidegen hatalmak felé mindenáron történő megalkuvásunkat, görcsös megfelelni akarásunkat jogrendbe foglalt törvényt és paragrafust semmissé nyilvánítunk.
…míg ezen paragrafusok alkotóit, fenntartóit és haszonélvezőit börtönbe vetjük!

13.
A mindenkori Magyarország adóterhét pedig 13%-ban állapítjuk meg, ami minden Magyarországon dolgozó embernek, kötelező érvényűen fizetendő, de egyetlen tehertétele.
Ezen fizetés alól kétszeri túlkapás vagy elhallgatás esetén azonnali vagyonelkobzás jár, ami a Magyar államkincstárat fogja gazdagítani.
Viszont a mindenkori Magyar Államkincstárnak elsődleges kötelessége bevételeiről és kiadásairól negyedévenként! számadást adni állampolgárainak – a rossz és nemzetellenes gazdálkodás azonnali „fejvesztéssel” járó terheinek és következményeinek ismeretében!

PÁLOS TREND - palostrend - palos.hu - angyaliszentkorona.hu - · http://www.palostrend.hu 2008.08.18. 14:22:00

TALMUD MAGYARUL: azaz a zsidók KERESZTRE akarják feszíteni ZENTAIT!

2008.08.18-

Nem túl átlátszó, hogy megint erről a koncepciós perbevitelről raccsolhat az összes pajeszos génmaradék?!

Nem túl átlátszó, hogy megint valami istenes, szakrális ünnep (az ÚJ KENYÉR ünnepe!!!) szentségének időszakában ajvékolnak?!

"Lipusz Zsolt: Zentai ellen új Eichmann-per készül"

Ezek után Én is azt üzenem, hogy mindannyian akik a MAGYAR HAZA fiainak vallják magukat; - ÁLLJANAK ELLEN!

Használjuk fel ellenük és irányukban a (SÁTÁN NÉPÉNEK!) hadakozásukból származó összes helyzeti energiát, hogy a JÓISTEN gyilkosai ezúttal valóban azt kapják, amit KITALÁLTAK (HOLOKAUSZT!) maguknak!

Megvilágosult álmokat kívánok!

Kostyalik Pali Albertirsa 2008.08.24. 02:58:31

Hát ez nagyon igaz, hátha még meg is tudnánk valósitani.
1, kártevö zsidókat visszakükdenénk a hazájukba, kötelezvén a magyar adófizetóket, hogy az utazási költségeiket fedezzék.
2, Éljenek ott egymás örömére.

Ugye nem vagyok antiszemita?
Mea culpa, mea maxima culpa.

palostrend · http://palostrend.hu 2009.08.12. 10:29:17

VILÁGRASZÓLÓ HAZAÁRULÁS: MAGYARORSZÁG kormányának 90%-a zsidó!

Az IMF által összehányt Gordon Libajnai kormánya 90%-ban magyarországi zsidók gyülevésze. Ezért érvágó és kötelezően háborús a helyzet az 1233-as Beregi egyezmény esküjéhez képest - mármint, ha hűek akarunk maradni. Hűek és következetesek ahhoz a SZŰZANYA FÖLDHÖZ, amit dicső HUNMAG őseink vérükkel és verejtékükkel őriztek, őriznek a bosszú népének rákfenéjével szemben!


1222. évi törvénycikk arról, hogy zsidók tisztséget ne viseljenek + a Beregi egyezmény

Szent László Király Dekrétomainak Első Könyve
10. Fejezet a zsidókról, ha keresztyén asszonyt vesznek társul magokhoz

Ha zsidó keresztyén asszonyt veszen társul magához, vagy valamely keresztyén személyt szolgaságban tart az ő házánál, vegyék el tőle és adják vissza annak szabadságát; a ki pedig eladta volt, attól az árát vegyék el és legyen az a püspökök jövedelme.

Szent László Király Dekrétomainak Első Könyve
26. Fejezet arról, ha zsidó ünnepnapon dolgozik

Ha valaki vasárnap vagy más nagyobb ünnepen talál zsidót munkában, tehát hogy a keresztyénség meg ne botránkozzék, valamely szerszámmal a zsidó dolgozott, azt veszitse el.

1222. évi XXIV. törvénycikk
hogy izmaeliták és zsidók tisztséget ne viseljenek

Pénzváltó kamara-ispánok, só-kamarások és vámosok, országunkbeli nemesek legyenek.
1. § Izmaeliták és zsidók ne lehessenek.

1233. augusztus 20.
II. András, Beregi egyezmény

[...] András, Magyarország királya, megesküszünk Isten szent evangéliumára, hogy az alábbiak minden egyes pontját megtartjuk, elhatározva, hogy örökünkbe lépő fiaink is mindörökre tartsák meg (kiemelés tőlünk - a szerk.), és semmiben ne szálljanak ezekkel szembe semmiféle alkalommal, és ne játsszák ki ezeket csalárdul, hogy ne úgy legyenek, ahogy az alábbiakban meg van írva; és elő fogjuk írni minden alattvalónknak királyságunkban, hogy minden egyes pontot tartsanak meg, és ha parancsunknak áthágói akadnak, meg fogjuk őket büntetni, ahogy illik, és megesketjük fiainkat és jobbágyainkat aszerint, ami lentebb írva van az ő esküjüket illetően.

A pontok pedig a következők. Zsidókat, szaracénusokat vagy izmaelitákat ezentúl nem nevezünk ki kamaránk, pénzverdénk élére, sóvámaink, járulékaink beszedésére és semmiféle közhivatalba, és nem rendeljük őket segítségül az elöljárók mellé, és semmi csalárdságot nem teszünk, amelynek révén ezek keresztényeket nyomhatnak el. Valamint egész királyságunkban nem fogjuk megengedni, hogy zsidókat, szaracénusokat vagy izmaelitákat bármilyen közhivatalba kinevezzenek. Valamint teszünk róla, hogy a zsidók, szaracénusok vagy izmaeliták ezentúl jól felismerhető jelekkel legyenek megkülönböztetve és elkülönítve a keresztényektől. Valamint nem fogjuk megengedni, hogy zsidók, szaracénusok vagy izmaeliták keresztény rabszolgákat vásároljanak vagy bármilyen módon birtokoljanak. És megígérjük a magunk és örököseink nevében, hogy évről évre kirendeljük és megbízzuk majd a nádort vagy egy másik jobbágyunkat, akit akarunk, a keresztény hit szenvedélyes harcosát, akit megesketünk, hogy parancsunkat ezeknek megfelelően híven teljesíteni fogja, a püspök kérelmére, ha vannak vagy lesznek az egyházmegyéjében zsidók, pogányok vagy izmaeliták, hogy a keresztényeket vonják ki a szaracénusok uralma és a velük való együttélés alól; és ha mindezek ellenére akadnak keresztények, akik szaracénusokkal élnek együtt, vagy szaracénusok, akiknek keresztény rabszolgáik vannak, valamint keresztények, akik a szaracénusok asszonyaival, vagy szaracénusok, akik a keresztények asszonyaival vannak bármilyen párkapcsolatban, akár házasság címén, akár másként, minden javuk elkobzásával bűnhődjenek mind a keresztények, mind a zsidók vagy pogányok, és ráadásul a király rendelje őket mindörökre a keresztények szolgáiul.

2009.augusztus 10.
Vona Gábor hazaküldi Bettelheim Jánost a MAGYAR TELEVÍZIÓ műsorában!

"Ha Önt annyira izgatja és foglalkoztatja a zsidókérdés, költözzön ki Izraelbe".

palostrend · http://palostrend.hu 2009.12.12. 15:40:20

Az írás címe: „A genetika döntött a zsidó-szamaritánus vitában”. A kedves Olvasó bizonyára jól ismeri az irgalmas szamaritánus történetét. Az újszövetségi történetben a szamaritánus a többség által lenézett társadalmi csoport tagja. A cikk szerint az újszövetségi történet történelmi és genetikai hátterét csak az elmúlt években derítették fel a tudósok.

Előbb a történelmi háttér lényegéről röviden. Amikor időszámításunk előtt a 8. században az asszírok beteszik a lábukat Palesztina területére, a héber lakosság jó részét áttelepítik, a Szamária városában lakók közül azonban sokan helyben maradnak. Később a délebbre levő Júdea lakóit még a babiloni birodalom is elhurcolja, s amikor a hosszú fogságból a héberek visszatérnek, a szamaritánusokat (Szamária lakóit) nem fogadják el hithű zsidóknak. Ez fordítva is igaz: a szamaritánusok meg a babiloni fogságból visszatértekre néznek görbe szemmel.

Ahogy folydogált az időnek árja, a júdeaiak leszármazottjai – állítólag a mai zsidók ősei – kerültek többségbe, tehát a nagyobb mennyiség döntötte el, ki a jó zsidó. Illetve: ki és mi a zsidó. A szamaritánusok aztán szinte teljesen eltűntek, 2007-ben mindössze 712 példány élt belőlük. Ők váltig állították, hogy a héberek leszármazottai, de ezt senki nem hitte el nekik (mármint a zsidók közül). Most azonban a genetika megoldotta a problémát.

A cikk szerint a szamaritánusok a közösségükön belül házasodnak, s „a beltenyészet miatt” jól leírható genetikai sajátosságokkal rendelkeznek. Éppen a „beltenyészet” miatt számos betegség öröklődött a szamaritánusoknál, ezért „sokszor vizsgálták genetikai állományukat”. S a „beltenyészet” genetikai vizsgálata során a tudósok meglelték a választ az évezredes zsidó-szamaritánus vitára. Most jön a lényeg, idézem szó szerint:

„Kiderült, hogy a szamaritánusok Y-kromoszómái – amelyek apáról fiúra öröklődnek – a közel-keleti és afrikai zsidóság Y-kromoszómáihoz hasonlítanak. Méghozzá ahhoz a változathoz (Cohen Modal Haplotype), amely a zsidó papság, a kohaniták jellemzője volt. /…./ A Wikipédián olvasható a kohaniták genetikai állományáról számos további részlet, annyi bizonyos tehát, hogy a szamaritánusok férfiágon ezekkel rokon tulajdonságokat mutatnak.”

Tehát a közel-keleti, afrikai zsidóság Y-kromoszómái a mérvadók, ez a mérce: ha az Y-kromoszómák ehhez hasonlók, akkor zsidókra bukkantunk. Ha nem hasonlítanak, akkor gój teremtményekkel van dolgunk.

A szamaritánusoknál azonban a nőkkel baj van. Nemcsak hogy „nem papi zsidó származásúak, de valószínűleg nem is héber törzsek leszármazottai”. Hogy ez miként derült ki? „A mitokondriális DNS-ük 2004-es elemzése ugyanis arra mutatott rá, hogy nem sok közös vonásuk van a mai zsidó népességgel. A mitokondriális DNS anyáról lányára öröklődik ugyanis. Így tehát arra jutottak a genetikusok, hogy héber férfiak és nem-héber nők leszármazottai a mai szamaritánusok.” A szamaritánusok azonban ettől függetlenül Izrael gyermekeinek tartották és tartják magukat. Igaz, náluk a származás eldöntésénél nem az anya számít – mint a zsidóknál -, hanem az apai „vonal”. Tehát - saját hitük alapján - joggal tekintik magukat Izrael gyermekeinek. Ezzel a biztató megállapítással zárul a hivatkozott cikk.

Megvallom, nekem nagyon tetszik ez az Y-kromoszóma, meg a mitokondriális DNS – mint a zsidóság definíciójának az alapja. Mostantól könnyű válaszolni arra a kérdésre, ki a zsidó. DNS-vizsgálat kérdése csupán: mutass egy kromoszómát, megmondom, ki vagy. Ha ezt a héberek nagy barátja, a kefebajszú szobafestő megérhette volna!

Az ismertetett cikk olvasása lázas izgalommal töltött el. Mivel magyar vagyok, és Magyarországon élek, én is szeretnék a genetika nyújtotta lehetőségekkel élni. A magyarság hímnemű egyede vagyok, engem tehát a magyarság Y-kromoszómái érdekelnek. Szeretném, ha tudományosan megállapítanák a Kárpát-medencében élő mai magyarság Y-kromoszómáit. S külön vizsgálattal felderítenék Árpád fejedelem és a honfoglaló vezérek „genetikai állományát” is, mert akkor meg lehetne lelni a magyarságban a kohaniták – elnézést, a héber kromoszómák elvették az eszemet -, szóval akkor meg lehetne lelni a magyarságban a honfoglaló vezérek örököseit. Micsoda szenzáció lenne! Egy csapásra megoldódna a vita, ki is irányítsa az országot.

Javaslom tehát a magyarság Y-kromoszómáinak vizsgálatát. S miután a genetikusok munkájukat elvégezték, következhet az összehasonlítás. Például meg kellene nézni, hogy gordon bajnai, attila mesterházy, ferenc gyurcsány és a többi „genetikai állomány” Y-kromoszómái hasonlítanak-e a mai magyarság kromoszómáihoz, avagy sem. A vizsgálatból persze nem felejteném ki feldmájert, zuckert és a többi „genetikai állományt” sem. A sok-sok genetikai vizsgálat bizonyára gyümölcsöző lenne. S lenne egy nagy-nagy össznépi hozadéka is: beköszöntene végre a magyar-zsidó együttélés új, békés korszaka.

Anyaország Főoldal Küldje el ismerősének Könyvjelzőbe Nyomtassa ki
Hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges.barát - 2009.12.12. 13:42Ja, Magyarországon csak most voltak kénytelenek ezt végre beismerni? Nyugaton számtalan magáncég leadott szájnyálkahártyamintából megállapítja bárki származását, nem is sok pénzért. A zsidó származást is. Ez nem újdonság! Papi1 - 2009.12.12. 13:18Még egy azonosító jellegű ismertető, a zsdó Y kromoszómáról: + 18 éven fellülieknek, és erős idegzetüeknek! Vigyázat sok a parlamenti ismerős!
matula.hu/index.php?section=article&rel=51&id=618 Papi1 - 2009.12.12. 13:13Követeljük a választások előtti kromoszóma vizsgálatot is! De legkésőbb népszámláskor, és utána folyamatosan, a Magyarság meghatározás, megmaradása érdekében! Na, ettől futna ki a tej, a mostani parlamenti pártokban. (Így szoktam fogalmazni, mert így helyes, és nem a Magyar parlamentben, mert az már kneszet, zsidó parlamenté vált!)
Nézzük csak, hány Y kromoszóma lenne a helyén? Azt hiszem, be kellene vezetni a madárinfluenza idejében gyakorolt madármegsemmisítő technológiát, ahol dózerekkel temették el a szárnyasokat! Éppen itt lenne az ideje!