HTML

Állami-, politikai- és rendőrbűnözés

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA, a 15 milliós magyarság toronymagasan vezető tényfeltáró, ezért üldözött médiuma, mely a világ háttérhatalmi (és) elmetechnológiai Echelon-rendszereinek a feltárására, a világreformok feltétlen és közvetlen előidézésére, valamint az Emberiséggel ellenséges erőknek a leleplezésére hozatott létre, az Isten Létezése ugyancsak minden eddigit meghaladó erejű és mértékű bizonyításával. http://hirhatter.com/

Kommentált topicok

Linkblog

Feljelentés Tóth Gábor és Bencze József ellen - Előkészítő kordokumentum az állampolitikai szervezett bűnözésről -1-

2008.01.01. 23:50 Molnár F. Árpád

Tisztelt Legfőbb Ügyészség!
Tisztelt RSZVSZ!
Tisztelt Bencze József Országos Rendőrfőkapitány Úr!
Tisztelt Tóth Gábor Budapesti Rendőrfőkapitány Úr!

 

Részemre (Molnár F. Árpád, (...), születtem: (...)., Anyám neve: (...)) 111-920-9/2007.RP. számon, Tóth Gábortól, Budapest rendőrfőkapitányától elküldött HATÁROZAT ellen az Rtv. 93.§ (4) bekezdése és a KET. 98.§ (1) bekezdése alapján, az e törvényekben biztosított jogomnál fogva

F E L L E B B E Z E K ,

melyet a HATÁROZATban foglaltak szerint az Országos Rendőrfőkapitányhoz címezve, Budapest Rendőrkapitányához terjesztek elő.

Fellebbezésem mellett, anyagi lehetőségeim és időm szűkre szabott volta miatt, továbbá számos körű praktikus okokból nem külön levélben, hanem ugyaneme levelemben Bencze József országos rendőrfőkapitány és Tóth Gábor budapesti rendőrfőkapitány ellen

F E L J E L E N T É S T

teszek. A feljelentés részletei a továbbiakban, tételesen pedig a levél második felétől olvashatók.

A 111-920-9/2007.RP. számú HATÁROZAT INDOKLÁS részében a következő hamis állítások szerepelnek, melyeknek hamis voltát többek között filmfelvételek tömegei igazolják:

1. Önkényes megállapítás, és megengedhetetlen csúsztatás, hogy - idézem -

"Az Erzsébet hídon, illetve a híd környékén 07.30 órától folyamatosan növekvő számú csoportok jelentek meg, akik Árpád-sávos zászlókat lengetve, illetve dobbal felszerelkezve kormányellenes jelszavakat kiabáltak."

A mondat helyesen ugyanis így hangzik, és megengedhetetlen egy helyszínen lévő tömeg összemosása egy-egy személy vagy személyek csoportjával:

'Az Erzsébet hídon, illetve a híd környékén 07.30 órától folyamatosan növekvő számú csoportok jelentek meg, akik közül néhány személy Árpád-sávos zászlókat lengetve, illetve összesen egy-két személy dobbal felszerelkezve, velük együtt vagy rajtuk kívül sokan kormányellenes jelszavakat kiabáltak.'

Emlékezve a 2006 október 23-i eseményekre, amikor a turistákat és nem magyar állampolgárokat (francia, német, angolok, amerikaiak, kanadaiak, perui stb.), valamint nagymamákat, járókelőket, buszra várakozókat, nyilvános szórakozóhelyen, békésen üldögélőket ugyanezen a felelőtlen módon összemostak kis létszámú rendbontókkal, összetörték a csontjaikat, hamis vádakkal illették őket, hamis vádakkal elzárásra kerültek, a politikai hatalommal, a bérmédiával és az áligazságszolgáltatással közösen, a rendőrbűnözőkkel összefogva koncepciós pereket indítottak ellenük, sokakat - egyszerű civil lakosokat - egy életre megnyomorítottak, többen nyugdíjazásukat intézik, mert az utcán voltak, többen azóta is pszichiátriai kezelésre szorulnak az egységszándékban fellépő agresszív bűnözők bűnszervezeti állambűnözésének bűntettei okán, megengedhetetlenek az ilyen összemosások, ködösítések és a lakosság legkülönbözőbb rétegeinek egységes megbélyegzése és hamis vádakkal illetése.

Önök viszont egyfolytában ezt teszik, és idézem a többi hamis vádpontot is, melyek egyetlen demokratikus államban sem maradhatnak súlyos, az ellenünk foganatosított maximális tételű büntetések kiszabásának tántoríthatatlan gyakorlatához igazodva a maximális büntetési és törvényi megtorló intézkedések foganatosítása nélkül. Azért, mert nem vagyunk rendőrök és milliomos rendőri vezetők, nem vagyunk alsóbbrendűek. Ha a civil lakosokat, a járókelőket és a tényfeltárókat, akik éppen a rendőrbűnözés kiemelten közhasznú rögzítése érdekében való megjelenésük miatt maximális tételekkel büntettetnek, akkor a törvény hivatásos, hivatalosan és közpénzünkből fizetett képviselőit legalább KÉTSZER OLYAN HATÁROZOTTSÁGGAL kell büntetni, véletlen és szándékos törvénytelenségeiket megtorolni, mert ellenünk minden esetben ekképpen cselekednek. Ez egy jogállamban azt is jelentené, hogy ahol egy külföldi turistának ki lehet verni és ki lehet lőni a szemét azért, mert az utcán tartózkodik, ott a visszaélő rendőrnek le kellene vágni a kezeit és a lábait is, mert a jogállamiság és a törvény előtti egyenlőség, az egyenlő bánásmód ezt követeli, és törvények sem születhetnek ettől eltérő módon, ha pedig születnek, éppen a törvény képviselőinek lenne a feladatuk, hogy a jogegyenlőséget és az egyenlő bánásmódot kiköveteljék, nem a puszta sétálásért is életre tönkre tett és megnyomorított civileknek lenne a feladata a törvénytelen törvények megváltoztatása kikövetelése. 2006 október 23-át és a 2007-es demonstrációt nem lehetséges egymástól elkülönítetten kezelni, minthogy az államnak ugyanezen szervei azóta is egyfolytában ugyanazzal a bűnszervezeti összefogással és láncolatban, ugyanazokat a cselekményeket, ugyanazokkal a hamis vádakkal és személyi állománnyal követik el, amire a rendőrség és a politikusok ugyanazzal a slendrián, minden minőséget és következetes alaposságot hátra hajítva, kizárólag a lakosság ellen - de az ellen egységes megbélyegzéssel és hamis vádakkal - cselekedve követnek el jogtiprásokat és törvénytelenségeket, igyekezve kihasználni a lehetőségek maximumát is. Esetemben a rendőrök szavait, melyeknek ellenkezője nyert bizonyítást, tökéletesnek, hibátlannak és mennyeien makulátlannak kikiáltva, szavaimat és bizonyítékaimat pedig hazug és hamis módon semmisnek deklarálva, mert csak állampolgár vagyok, és jövedelem nélküli emberjogvédő személy, többek között az Amnesty International tagjaként.

2. A HATÁROZAT következő mondata megint hamis állítás:

"Kb. 08.00 óra körüli időben a tömeg a híd járdáiról az úttestre vonult, és a közlekedési sávokat a járműforgalom elől elzárták."

1. Hazugság! A filmfelvételek egész erdeje rögzíti, hogy a jáműforgalmat a rendőrség zárta le, amihez sokan fennhangon gratuláltak is. Ugyanis a tüntetők nem zárták le a forgalmat, hanem a rendőrség zárta azt le rövid időre, és nem 8 óra körül, hanem órákkal később.

2. a) Hazugság, hogy a tömeg a híd járdáiról az úttestre vonult, mert a tömegnek csak egy része tette ezt meg. Kevesen demonstrációs céllal azon a helyen, ahol voltam, az egyik sávban kerülőre késztetve az egyik sávban közlekedő forgalmat, kevesen pedig azért, hogy a médiával közösen hol a rendőrség úttesten álldogáló, a forgalmat legfőképpen és gyakran kizárólagosan akadályozó sorfalát közelről, a járda, tehát nem az úttest felől megörökítsék, továbbá

b) pont, hogy a rendőri sorfal előtt, a járda felől álldogáló tüntetőket közelről, a médiával közösen digitális adatrögzítő eszközökkel, az esetleges összetűzésekkel együtt megörökítsék.

Nem látták talán a filmfelvételeket? A rendőrség állt az úttesten, a többi ember csak a járda felől sorakozott fel előttük, kivéve néhány személyt, akik átmentek az úttest túloldalára, meg néhány tüntetőt, akik olykor megálltak az úttest közepén. Ahol én tartózkodtam, ott más nem történt. De ők nem a tömeg, és visszautasítom, hogy néhány ember személyes akciójával engem és azokat a tömegeket, akik a helyszínen voltak, 2006 október 23-a tömeges vérengzéseinek nyílt gyakorlatával egyenlően összemossanak. Kedves Tóth Gábor és Bencze József Úr, ahhoz méltó módon, ahogyan az Önök 2006 október 23-ai lakosság elleni vérengzéseit a történelem legbűnözőibb jogtiprásaihoz hasonlítják, mint amilyen a vietnámi háború elleni BÉKÉS demonstráció civilei elleni brutális, állampatológiai, tehát rendkívül tömegesen beteges állami vérengzései. A bűnöző állományt a tömeggyilkos amerikai kormány Magukhoz hasonlóan továbbra is megvédelmezte, és az elkövetkező demonstrációkra is Magukhoz méltó módon újra kivezényelte, csak és egyedül a fegyvertelen és a Magukfajta miatt teljességgel védtelen civilek ellen minden szavukat tökéletesnek, eljárásuk teljes egészét hibátlannak és isteni teljességűnek kinyilatkoztatva, a civilek elleni maximális büntetési tételekkel élve folytatta. Azaz az állami bűnözés éppolyan szoros és egységes bűnszervezeti jellege, az alkotmányos rend fegyveres erőkkel történő megdöntésével, melyért viszont nem 50 ezer forint, kényszermunka vagy szabadságvesztés, amit ellenem jogtalanul megítéltek, hanem végső formájában életfogytiglan jár, maradéktalanul megvalósításra és folyamatos fenntartásra került.

Én Önöket ezzel vádolom. Hogy-hogy emiatt nem mernek ellenem feljelentést tenni? Megválaszolom: azért, mert tudják, hogy ez az igazság. De ahogyan Önök a legkisebbeket és a legszegényebbeket is totális, és teljes megtorló egységszándékkal, bűnöző alkatú pszichopatákként üldözik, úgy én sem fogok megnyugodni, amíg Önöket börtönbe nem juttatom az alkotmányos rend megdöntéséért, mert a Júdásbérnek Ítélet az ára.

3. A HATÁROZAT 2. oldalán hamisan került megállapításra, hogy 8.24 órakor a Ferenciek terén tartózkodtam, ahol 4 alkalommal került sor felszólításra. Először is nem jártam a Ferenciek terén. Ilyen megállapítás sem történt a korábbi jelentésekben. Hogyan csúszhattak ennyire félre? Mintha nem is a korábbi rendőri jelentést olvasnám, hanem teljesen más személy teljesen más ügyét, még azok a körülmények is hamisan kerültek megállapításra, amik korábban igazak voltak, így az előállítás időpontja, az intézkedés helyszíne, az elzárás időtartama stb. Miféle HATÁROZAT ez, amit Tóth Gábor budapesti rendőrfőkapitány küldött nekem? Hogyan történhetnek ilyenek ügyről ügyre, 2006 szeptemberéhez és októberéhez hasonlóan, valamint szabálysértési ügyektől gyilkossági ügyekig bezárólag? Megválaszolom: úgy, hogy ilyen politikai perekben, ahol semmit nem számítanak a tények, az elmarasztaló határozatokat pedig előre, politikai koncepciók szerint készítik, a fellebbezésemet sem vizsgálták, de még a bűnöző rendőrök jelentéseit sem, mert abban sem szerepelt ennyi marhaság, köztük olyan, hogy engem a Ferenciek terén felszólítottak volna, minthogy a hamis vádakkal élő rendőrök sem állítottak ilyet soha. Önök megváltoztatták a nyomozati adatokat, és egy koholt ügyre alapozva hoztak HATÁROZATot. Nem tartózkodtam a Ferenciek terén, így ha nem rendőrökről van szó, azonnal meg is értheti mindenki, hogy a távozásra sem szólíthattak fel. Az Önök egész HATÁROZATa, mely Tóth Gábor budapesti rendőrfőkapitány nevével fémjelzett "vizsgálati" eredmény, végtermék, egész végig ilyen slendrián, hanyag, felületes, következetlen, hamis és hazug, ami még az első megállapításokat is felülírva még több marhaságot tartalmaz, mint az első határozatok, míg azokat a pontokat, amelyek az eljáró rendőrök hamis vádjait bizonyítják, egész egyszerűen úgy kezelik, mintha nem léteznének. Mindezt úgy, hogy ugyanakkor egyszerre deklarálják a rendőrök szavait szentnek és tökéletesnek, miközben engem szándékukon kívül segítve cáfolják is kijelentéseik több főbb tételét. Ennyire nem törődnek semmivel, miközben a törvény nevében ítélkeznek és fosztanak meg embereket teljes vagyonuktól és megélhetésüktől. Amíg Önök közül jó páran nem kerülnek súlyos szabadságvesztésekre, ez a tendencia csak erősödni fog, és jottányit sem fog változni. Az Önök börtönbe kerülése kiemelt nemzetbiztonsági érdek, mert Maguk a megtestesült válságcsinálók és minden tüntetések előidézői.

FOGJÁK FEL, HOGY ÉN IS EMBER VAGYOK, ÉS NEM TEHETIK MEG, HOGY TUCATÁRUKÉNT AZ ÖTVENES ÉVEK GYAKORLATÁHOZ IGAZODÓ MÓDON ÖSSZEMOSNAK ENGEM ÉS BÁRKIT EZEN A BOLYGÓN BÁRKIVEL, AKI AKÁR KÖZTERÜLETEN GYURCSÁNYOZIK, AKÁR AZ ÚTTEST KÖZEPÉN ÁLL MEG, MERT DEMONSTRÁLNI TÁMADT KEDVE BŰNÖZŐK ÉS GYILKOSOK SZABAD ORSZÁGLÁSA ÉS PUSZTÍTÁSA ELLEN. FOGJÁK FEL, HOGY SEM AZ ÉN ÜGYEM, SEM SENKI MÁSÉ NEM KEZELHETŐ ÖSSZEMOSVA SEMMIFÉLE NEM RENDŐRI, EZÉRT FOGYÓESZKÖZ ÉS EGYSÉGESEN KOLLEKTÍV BŰNNEL MEGBÉLYEGZETT TÖMEGEKKEL EGYBEN!

4. A HATÁROZAT hazug állítása, hogy a felszólításoknak nem tettem eleget. Persze itt már eleve bukik az egész tóth gábori HATÁROZAT, mert már az időpont is több óra hossza eltérést deklarál, és a helyszín is új, hamis, a valóságot megváltoztatott az első rendőrségi hamis vádakhoz képest is. De ha már azt állítják, hogy nem engedelmeskedtem egy fiktív időben, egy fiktív helyszínen a felszólításnak, válaszolok rá, csak egy másik időpontra és egy másik helyszínre vonatkozólag. Mint azt az általam készített, és a HATÁROZAT szerint megtekintett filmfelvételen bizonyítom, a helyszínt az Erzsébet híd pesti hídfőjénél, ahol nem tüntettem és nem gyurcsányoztam, hanem oknyomozóként rögzítettem csendben a történteket, körbezárta a rendőrség. Erről több körsvenket, azaz a hermetikusan lezárt helyszín tényét többször, vágatlanul, következetesen készülve a rendőrbűnözésre, mert tapasztalatból tudtam, hogy a rendőrök úgy fognak hazudozni, mint a vízfolyás, direkt a rendőrbűnözésre készülve, kamerával rögzítettem. Mint azt írtam, ezért is jelentem meg a helyszínen, hogy a rendőri bűnözést és az Önök hamis vádjait videofelvételekkel bizonyíthassam. Igen, amikor a lezárt helyszínt rögzítettem, tudtam, hogy Önök úgy fognak hazudozni az azt követő eseményekről IS, mint a vízfolyás.

Az 1994/XXXIV., a rendőrségről szóló törvénynek a tömegoszlatásról szóló 59. §-ának 3. bekezdése rögzíti, hogy - szó szerint idézem - :

"Tilos a tömeget korlátozni a helyszínről történő eltávozásban."

Megkapó, hogy bár 2006 október 23-án számos és kizárólag nem rendőrségi szakértő említette ezt az Önök eljárásait illetően, de azóta sem tanultak semmit, hogy a fegyvertelen civilek ellen kivezényelt agresszív pszichopata bűnöző hordák és bűnözői tömegek embereket nyomorítottak meg életre szólóan, akik közül többen azóta is pszichiátriákon fekszenek, illetve a komplikációk miatti műtétekre fekszenek kórházakba. A helyszínt most is lezárták, mint 2006-ban, a távozást most is megakadályozták. Önök megszegték a rendőrségi törvény 59. §-a 3. bekezdésében foglaltakat, s mivel elkövetőkké váltak, ezért minket jelentettek fel, a rendőrök hamis vádjainak újra, folytatólagosan teljes szélességű utat biztosítva, s mivel Önök az elkövetők, az Ön masszájuk, amely sosem akart szétválni semmilyen bűncselekmény esetén sem, most is saját törvénytelenségeik fedezésére üldözik azokat, akik kiemelten közhasznú feladatokat látnak el a bűnszervezetük tetteinek nyilvánosságra hozására és az alkotmányos rend és az emberi jogok biztosítására. Magyarul Önök a bűnözők, és a hozzám hasonló emberjogvédők a bűnüldözők. Hogy mégis ügyről ügyre a bűnözők hoznak ítéleteket hamis vádakkal megtűzdelve az ártatlanok ellen, azt bizonyítja, hogy Önök fegyveres erőkkel, bűnszervezetként döntötték meg a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét, és ezért maximum életfogytiglani szabadságvesztéssel kell bűnhődniük. Azt a tényt, hogy Önök megszegve a rendőrségi törvény 59.§-a 3. bekezdésében foglaltakat, videofilmre rögzítettem, nem hajlandók figyelembe venni sem, hiszen innentől Maguk az elkövetők, akiket pedig körbezártak, a szervezett állami bűnözés áldozatai, akiket kártéríteni kell. Törvénysértésük tényét - terveimet beteljesítve - videofilmre rögzítettem. A videofilmet átadtam Önöknek. Hogy-hogy nem tettek feljelentést a rendőri elkövetők ellen? Nem látják, ami az orruk előtt van? Ha nem látják, akkor Önök vagy mentálisan sérültek, és kötelező orvosi kezelésre, nevezetesen kényszergyógykezelésre szorulnak, vagy pedig bűnözők, akiknek a társadalomra való kiemelt veszélyességi foka automatikusan megköveteli, hogy börtönbe juttassuk valamennyiüket. A törvény ez esetben irgalmatlan: a bűnszervezetben való bűnözés fegyházbüntetést ír elő, az alkotmányos rend fegyveres erőkkel történő megdöntésének kísérlete is életfogytiglani szabadságvesztéssel fenyegeti valamennyiüket, miközben az Önök ellen indítandó nyomozást kötelező módon elrendeli, és az ítélet kimondásában sem hagy szabad teret, mozgásterületet semmit, ahogyan Önök sem azoknak, akiket 2006 óta körbezárnak, megakadályozva a távozás minden lehetőségét is, ügyről ügyre.

Erre benyújtom a felvételeket, és Önök ugyanazzal a bűnözői vaksággal, amivel 2006-ban és azelőtt is eljártak - csak soha nem olyan nyíltan, mint Gergényi Péter és Bencze József óta szabadon -, a lakosság tömegeivel szemben nem látják még azt sem, ami az orruk előtt van, miközben az ép elméjű lakosság adóforintjaiból és a mi nyomorunkból élősködve képviseltetik magukat valami törvényőrök szerepében, hamisan. Önök ebbe a sorozatos bűnszervezeti bűnözésbe bele fognak bukni. Ezt állítom, és a körülmények azt, hogy ez be fog következni, evidenssé is teszik. Ez teljesen független attól, hogy addig velem mi fog történni. Én éppen a rendőrségnél kezdtem el tanulni annak idején logisztikát, amikor már az első évtől kezdve én tanítottam nekik, hogyan kell dolgozni, majd logisztikát és stratégiát az NBH-nál - a leghülyébbeket hátra hagyva - folytattam. Ha egyszer azt mondom, hogy Önök ebbe az elszánt bűnözésbe bele fognak bukni, akkor az ugyanúgy be fog következni, ahogyan szinte valamennyi korábbi prognózisom is valóra vált, akár Irakról, akár Gyurcsány Ferencről és a Magyar Szocialista Párt sorsáról, akár az Önök 2007 októberében előre kalkulált rendőrbűnözéséről és jelen ügyről kijelentett elkövetkező tetteikről van szó. Amit mondok, valóra válik, és Önökre a bűnözők tehetetlenségi törvényei vonatkoznak, ezért nem is tehetnek mást, minthogy továbbra is egyetlen sikamlós masszaként lefelé csúszva folytassák ebben az ügyben a bűnözést a kormányfőtől az utolsó kiscserkész nyuszifüles rendőri elkövetőig. Önöknek, rendőri vezetőknek - és ez egyre kimondottabb cél - börtönbüntetéssel kell felelniük ezekért a tettekért, amikkel nyíltan anarchiát és kuplerájt csináltak az országból. EZ A TÖRVÉNY, ÉS A TÖRVÉNY JÓ!

A rendőrök bűnösségét tehát ugyanazzal a semmilyen következetességgel vizsgálták, amivel a jelen HATÁROZATot meghozták, azaz már eleve bűnpártolói célzattal, ami bűncselekmény. A hivatalos személy részéről elkövetett bűnpártolást a törvény börtönnel bünteti, és Önök ellen KI IS KELL MONDANI AZ ÍTÉLETET, mert a jogegyenlőség megköveteli, hogy ha a védtelen és fegyvertelen civileket, mint engem, hamis vádakkal is maximális büntetéssel sújtják, akkor Önöket, rendőröket, pláne rendőri vezetőket sokkal határozottabb módon KÖTELEZŐ a lehető legmaximálisabb büntetési tétellel sújtani, mind ami a bűnpártolás, mind ami az alkotmányos rend fegyveres erőkkel történő megdöntésének törvényi megtorló PARAGRAFUSAIT illeti!

5. Ha korábban nem lettem volna magam is a rendőrséggel szoros és nem hivatalos, hanem konspiratív munkakapcsolatban, talán nem érteném, hogy Tóth Gábor mi módon nem reagált a rendőrökkel szemben hamis vádak miatt tett feljelentésemnek a hamis vádakra vonatkozó részleteire, melyekben kimondom, hogy nem álltam ellen a rendőri intézkedésnek, nem vetettem meg a lábam és nem kellett azért megbilincselni, mert ellenálltam volna, amiket az általam benyújtott filmfelvételekkel is bizonyítani tudok. Így viszont, hogy magam is külsős rendőrként tevékenykedve kezdtem a szakmát, és a csordaszellemű bűnözés, a megbízhatatlanság, valamint a dilettantizmus miatt hagytam ott őket, evidensen érthető, hogy Tóth Gábor azért nem foglalkozott ezekkel a hamis vádakat bizonyító filmfelvételekkel, és azért nem is vállalkozott a tényállás cáfolására, mert rendőrként semmit fontosabbnak nem tart, mint a rendőri bűnözés osztatlan és egységes védelmét. Azaz Tóth Gábor bűnöző. Ha pedig ez a ténymegállapítás nem tetszik neki, akkor tegyen feljelentést, és a média nyilvánossága előtt folytassuk le a csatát és az alkotmányos rend érdekében vívott háborút.

6. Érthető-e az a tény, hogy ha nem voltam a Ferenciek terén, így - ahogyan a 4-es pontban rögzítettem - nemcsak nem hallhattam az ott már csak esetlegesen elhangzott felszólításokat sem (amiket az eddigieket látva okkal kérdőjelezek meg), de "ennek keretében" nem kerülhetett sor sem ruházat átvizsgálásra, sem előállításra, azaz a HATÁROZAT e pontja is hamis állítás, ami miatt jelen levelemet az RSZVSZ-hez is eljuttatva nyílt és titkos belső vizsgálatot kezdeményezek annak megállapítására, hogyan lehet egy ORFK-nál - ahol nemcsak emberéletek, de egy ország sorsa dől el - nagyobb kupleráj, mint egy utolsó kocsmában, ahol az alkoholisták is jobban ügykezelnek és szakértenek, mert azért az ember csak észre veszi, ami az orra előtt van, legyen bármennyire berúgva, és nem keveri össze, amikor a papírok az orra előtt hevernek, a 12 órát a 9 órával, az Erzsébet hidat a Ferenciek terével, a hátra bilincselést az előre bilincseléssel, a tevéket a szúnyogokkal, az áldozatokat a bűnözőkkel, az agresszorokat a járókelőkkel és a buszmegállókban várakozókkal, a nagymamákat a fegyveres, álarcos, viperás és rohamsisakos bűnözőkkel, vagy a Jézus Krisztust és a keresztyéneket az ördögökkel, ahogyan Önök és rendőreik tették és teszik 2006 ősze óta már a látszatokra sem ügyelve semmit.

Uraim! Ha sem az időt nem tudják pontosan meghatározni, és több óra eltérést írnak, azaz bizonyára az is hazugság, hogy a filmfelvételt, amit átadtam, megvizsgálták, de még a helyszín kapcsán is kevesebbet tudnak, mint ahogyan azt az első bűnszervezeti HATÁROZATok megállapították, mi a jó büdös franc alapján hoznak HATÁROZATot, és hogyan merészelnek engem elmarasztalni, a rendőrbűnözőket pedig abszolút módon felmenteni? Azaz az áligazságügyi elmeszakértők felé is pont ugyanezeket a szavakat címzem: Tóth Gábor nem-e lehet, hogy nemcsak bűnöző, de emellett nem is normális? Miféle hazugságvizsgálat vagy józan ész az, amelyik ne állapítana meg Tóth Gábor Úr esetében a rendőri szolgálatra való tökéletes alkalmatlanság mellett minimálisan is bűnöző alkatú pszichopátiát? Ha ilyen egyszerű ügyekben ennyire halmozottan terhelt a realitást és a valóság mérlegelését illetően, hogy a pokolba juthatott el a rendőrfőkapitányi pozícióig, ha csakis úgy, hogy maguk a kinevezők és az alkalmasságot kimondó pszichiáterek is egytől egyig bűnözők voltak? És ki az, akinek magyarázni kellene ebben az országban, hogy éppen emiatt a bűnözési megszállottság és politikai bólogatás miatt juthatott a temető helyett a gyilkosok egyik legmagasabb trónjára? Senki nem cáfolja ezeket az általam most felsorolt tényeket néhány tudatlan szerencsétlenen kívül, akik nem képezik magukat még az Interneten sem, csak maguk az elkövető rendőrök, a bűnöző politikusok, meg néhány lecsúszott pszichopata sortüzes, antiszociális személy a lakosság vérengzőpárti és vérengzőmániás, beteg lelkű megszállott pszichopata tagjai közül. Ki azért, mert élvezi a vérengzést, és ezért pszichopata, ki meg azért, mert minden embert megszállottan gyűlöl, aki nem vérengző vagy nem megszállott, mániás pszichopata bűnöző. Igazam van-e, gazságügyi bűnöző elmeszakértők? IGEN!

7. Idézem az Önök által terhemre rótt és a rendőrbűnözés szakadatlan és pártegységes védelme érdekében kelt szavaikat, és cáfolva állításaikat megmagyarázom ingyen és bérmentve, hogyan lehet értelmezni a leírtakat, amelyek nem értelmezhetők másként, csakis úgy, ahogyan le vannak írva. Ha Önök másként értelmeznek egy evidens kijelentést, akkor Önök

a) vagy pszichés zavarokkal küzdenek,

b) vagy bűnözők.

Mindenesetre mindkét esetben TELJESSÉGGEL ALKALMATLANOK ARRA, hogy a továbbiakban bármiféle rendőri állományban szolgáljanak, és tekintettel a súlyos zavarokra, a rendőrség épületébe sem tehetik be többé a lábukat, csak ha szakértőnek Popper Pétereket és sortüzes párttrógereket hívnak, ahogyan a Karancsi-ügyben, a Dénes Gábor-ügyben és a többi, ezrével és tízezrével láthatatlan ügyekben tették, teszik és tenni fogják az állami szervezett bűnözés (szaknyelven: "maffia") védelmében, az alkotmányos rend megsemmisítésével, amiért életfogytiglani szabadságvesztés jár vagy kényszergyógykezelés, mint ahogyan az utóbbival éltek a Dénes Gábor és a Tánczos Gábor ellen, hogy bűnszervezetük további virágzása, országlása és világlása biztosítva lehessen.

Amiket írok, kordokumentumok, és semmiféle titkosítás - ahogyan korábban tették és tenni akarják - nem akadályozhatja meg, hogy ezek a kordokumentumok napvilágra kerüljenek és megreformálják a magyarságot, átalakítva a lakosság hozzáállását és életfelfogását, mindazzal a szemétteleppel és sok ezres hullagyárral szemben, amit maguk államnak és demokráciának neveznek.

Idézem a HATÁROZATukból:

"A Gytv. 2.§ (1) és (3) bekezdése szerint, a gyülekezési jog gyakorlása keretében békés összejövetelek, felvonulások és tüntetések (a továbbiakban együtt: rendezvény) tarthatók, amelyeken a résztvevők véleményüket szabadon kinyilváníthatják.
A gyülekezési jog gyakorlása nem valósíthat meg bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást, valamint nem járhat mások jogainak és szabadságának sérelmével."

a) Nem vettem részt összejövetelen, felvonuláson vagy tüntetésen, hanem a rendőrbűnözés rögzítése céljából jelentem meg 2007 október 26-án az Erzsébet híd pesti hídfőjénél. Erre a Btk.22.§ f) pontja, mely a "Jogos védelem" esetén kizárja a büntethetőséget, jogosított fel, valamint az Alkotmányban rögzített jogaim és kötelességeim erdeje, melyek idézésébe e helyütt azért nem kezdek bele, mert akkor könyvet írnék, nem pedig fellebbezést és feljelentést. Minthogy Önök tengeren innen és túli személyek, buszmegállóban álldogálók, jogászok, tanárok, professzorok, hajléktalanok, szakmunkások, munkanélküliek, sétálók, munkájukból hazatérők, fiatalok, nyugdíjasok, üzletemberek stb. ellen a jogbiztonságot eltipró módon csontok tömegeit törték darabokra, életveszélyes koponyacsonttöréseket, agyvízszivárgásokat, tüdőlövést, vakságot, lelki és testi, egész életre szóló megnyomorítások tömegeit követték el, felfegyverkezve, páncélosan, kivétel nélkül egységszándékban(!!!), azaz a teljes kivezényelt állományt illetően az alkotmányos rendet fegyveres erőkkel megdöntve, mindezen módszereket és tetteket azóta is védelmükbe véve, a bizonyítékokat és az elkövetőket hivatalos személy részéről elkövetett bűnpártolással rejtegetve, bujtatva, fedezve, így a Btk.22.§-a f) pontjában foglalt "jogos védelem", mely kizár minden törvényi felelősségre vonás hatálya alól, az Önök további tettei megfékezése, az Önök, valamint társtetteseik megbuktatása és börtönbe juttatása érdekében minden magyar állampolgár alapvető és elidegeníthetetlen joga, helyenként kötelessége, melynek elmulasztása esetén - különösen amikor hivatalos személyekről van szó, azaz Önökről - a törvény megtorlást követel. Mint az megállapítást nyert minden nem bűnöző vagy mentálisan súlyosan nem terhelt részéről, aki szegről-végről foglalkozott ezekkel az ügyekkel, a 2006 október 23-án és azóta tanúsított bűnszervezeti összefogásuk és jelen levelük a bűnszervezeti elkövetést és annak folytatólagosan elkövetett igényét maradéktalanul bizonyítja. Így a saját és mások életének védelme érdekében tett békés, az Önök bűncselekményeinek adatrögzító céljából tett oknyomozói munkák, feladatok és kötelességek és ezen az alkotmányos rendet és az emberi jogok biztosítását célzó békés, totálisan veszélytelen információgyűjtési feladatok nem büntethetők. Önöknek viszont börtönben a helyük.

b) A Gytv. 2.§ (1) és (3) bekezdése szerinti idézetükre reagálva kijelentem, hogy a gyülekezési jogról szóló törvény rám nem vonatkozhatott, minthogy nem gyülekeztem, hanem az Önök további és egységszándékban folyamatosan fenntartott bűnelkövetéseik rögzítése céljából jelentem meg, éppen az Önök bűncselekményeinek és mások jogainak és szabadságának sérelmével járó további tetteik megakadályozására.

8. Idézem a HATÁROZATból:

"A Gytv. 6.§-a alapján, a közterületen tartandó rendezvény szervezését a rendezvény helye szerint illetékes rendőrkapitányságnak (...) kell bejelenteni."

Minthogy nem a rendezvény tagjaként jelentem meg, hanem az Önök bűnszervezeti, fegyveres és más bűncselekményeinek rögzítése és bizonyítása céljából, így e törvény rám nem vonatkozik, sem senkire, aki mások testi épsége vagy élete védelmében bűnszervezeti rendőrbűnözők demonstrációja vagy nem rendőri elkövetők várhatóan mások jogai, testi épsége vagy élete ellen irányuló tetteinek elhárítása céljából megjelenik. Megérthetik, hogy olyan esetekben, amikor akár Lukasenko, akár Mugabe, akár Sztálin vagy Hitler rendőrsége, ügyészsége vagy bírósága, avagy rendőrségi, fogdai és börtönbeli kínzókamráiban ténykedő bűnözőik az elkövetők, az ember mégsem fordulhat mások védelme érdekében az elkövető állami bűnözőkhöz, rendőri vezetőkhöz és politikusokhoz, amit jelen levelük és korábbi, valamint ezt követő HATÁROZATaik is kétségkívül BIZONYÍTANAK ÉS BIZONYÍTANI IS FOGNAK! Bűnöző állam és bűnöző rendőri állomány megtéréséről sosem hallhattunk a Világtörténelem során, így ez az Önök vérengző rendőrbűnözői esetében is lehetetlen és beteges elképzelés lenne. A bűnözőket nem megvédeni kell, hanem börtönbe juttatni. Így sem az Önök, sem állományuk számára nem lehetséges más út a törvényes rend és az alkotmányos jogállam biztosítása érdekében, csakis a legszigorúbb börtönbüntetés, mely éppen olyan átnevelő tábori körülményekkel kell párosuljon, amilyeneket Önök tudatosan teremtettek és tartanak fenn, egységfrontba tömörülve a rendőrségeken, a bíróságokon és a börtönökben. Ugyanaz a demokrácia és emberi jog jár ki Önöknek, amiket tudatosan létre hoztak, és amilyeneket tudatosan védelmeztek. Eszemben sincs olyasmire gondolni, amikről nem tudtak. De amikről tudtak, és mégis elkövették, valamint elkövettették azokat, amiket saját anyagi hasznuk érdekében aljas indokból vagy célból pártfogoltak, Önök közül mindenki ellen meg kell valósítani. Tudunk abukról a nyomozási és a már hazugságvizsgáló módszerekről, amelyekkel az Önök ismereteit bizonyítani lehet. Amiket az Önök tetteiről ezekkel a titkos és nyílt információgyűjtési módszerekkel meg lehet tudni, azok alapján kell végrehajtani az ítéleteket is, melyek nem lehetnek kevesebbek, mint az ártatlan áldozatok ellen TUDATOSAN elkövetett bűncselekményeik összege. Tehát az összegről beszélek, de keresztyénként elhatárolódva az emberöléstől, melyet keresztyénként akkor sem támogathatok, ha azt a hatályos törvények előírják.

9. Idézem HATÁROZATukat:

"A Gytv 14.§ (...) alapján (...) ha a bejelentéshez kötött rendezvényt bejelentés nélkül (...) tartanak, a rendőrség a rendezvényt feloszlatja."

Feloszlatás nem történt, így annak nem is állhattam ellen. Jelen feljelentésben foglaltakat a Gyurcsány-Lendvai-Bencze-Tóth-klikk teljes egész életében hangoztatni fogom, és a hozzá kapcsolódó beszédeket és a szervezett állami bűnözői leleplezéseket róluk és módszereikről mindvégig hangoztatni és terjeszteni fogom, azzal együtt, hogy a továbbiakban is felszólítok mindenkit, hogy aki nevezett személyek bűncselekményeiről bármilyen tudomással bír, keressen meg az e-mail címemen, telefonon, személyesen vagy az egyéb módok valamelyikén. Eme tevékenységem éppolyan kiemelkedően közhasznú és az is lesz, mint a hídnál foganatosított megjelenésem, mely szintén ugyanilyen klikkel és hatalmas létszámú szervezett bűnözői bűnszervezeti bűnbandák további és folytatólagosan elkövetett bűncselekményeiknek meghiúsítására, megbuktatására, feltárására és a törvény legszigorúbb törvényi pontjai szerinti megtorlására irányult, illeszkedve a Gyurcsány-Bencze-Tóth-féle megtorlások gyakorlatához, ahol a járókelőket, a hajléktalanokat és a jövedelem nélkül élőket is maximális büntetési tételekkel sújtják, illetve járókelésért egész életre megnyomorítanak embereket. Így érthető, hogy a tudatosan megnyomorító és nyomorításokat szavazó és védelmező állami bűnözők ellen a legszigorúbb és leghatározottabb módon kell fellépni, a törvények adta lehetőségek maximális kihasználásával.

Ami a fenti Gytv. 14.§-t illeti, a rendezvény törvényes és törvénytelen voltát illetően csak a hülye vonhatja kétségbe, hogy a rendőrség előtte (így pl. 2006 őszén) is egy őrjöngő bűnbanda színvonalához hasonlóan látta el a feladatát, így az én megjelenésem feltétlenül indokolt, törvényes és szükségszerű volt a bűnmegelőzés, a törvényes rend biztosítása, az alkotmányos rend erőszakos, fegyveres erőkkel történő, bűnszervezetben való megdöntését előidézett REBISZ-es és más politikai bűnbandák bűntetteinek megakadályozására és felszámolására, Tóth Gábor és Gyurcsány Ferenc gyakorlatához szervesen illeszkedve ma már a legsúlyosabb törvényi megtorló intézkedések indítványozásával és végrehajtatásával. A jogegyenlőség nem azt követeli, hogy Bencze Gábor és Tóth Gábor a mi pénzünkből multimilliomosként tovább dagassza saját bukszáját 10 millió ember kárára, miközben az azonosító jelek nélkül tudatosan bűnelkövetőkként utcákra tóduló rendőrbűnözői hordákat egyik alkalomról a másikra szüntelenül és továbbra is az utcákra küldik, akik aztán kivétel nélkül minden adódó és lehetetlen alkalommal hamis vádakkal élnek, amiket aztán a rendőrség, Tóth Gábor, Bencze József és Gyurcsány Ferenc makulátlannak, szentnek és tökéletesnek deklarálnak, a bűnözőkben semmi hibát, a civilek ellen pedig a maximális vétségeket és bűncselekményeket meghirdetve, ezzel nemcsak az alkotmányos rendet szervezett fegyveres erőkkel megdöntve, de bűncselekményekre sarkallva, szorgalmazva a már régen megbukott rendőrbűnözői állományt, AHOL A TELJES KIVEZÉNYELT ÁLLOMÁNY BŰNÖZŐ VOLT, EZÉRT VIZSGÁLNI SEM KELL A SZEMÉLYES FELELŐSSÉGET, HISZEN A TÖRVÉNYSÉRTÉST MÁR AZ AZONOSÍTÓ SZÁMOK SZÁNDÉKOS LEVÉTELÉVEL IS VALAMENNYIEN ELKÖVETTÉK(!!!).

Minthogy Tóth Gábor eme HATÁROZATban folytatólagos elkövetőként védett meg olyan rendőrbűnözőket, akik 2006 október 23-án is kivétel nélkül valamennyien törvénysértőként szerepeltek le, így HATÁROZATa ellen nemcsak

F E L L E B B E Z E K ,

de azt a törvényes rend megsemmisítőjével szemben élve

E L U T A S Í T O M .

Ezt annak alapján tehetem meg, hogy ÖNÖKKEL ELLENTÉTBEN én képviselem az ország törvényes rendjét, békéjét, és a szervezett bűnözői állami maffia további törvénysértéseinek és életre szóló megnyomorításainak megfékezését, és eme bűnszervezetek alkotmányos rendet megdöntő, felfegyverzett, rosszindulatú gaztetteinek és bűntetteinek felszámolásával az elkövetők MAXIMÁLIS TÉTELŰ ELÍTÉLHETŐSÉGÉNEK ELÉRÉSÉT.

10. A HATÁROZAT számon kéri, miért nem hagytam el a helyszínt, ahogyan 2006 október 23-a történelmi sortüzeinek áldozataitól is számon kéri ugyanez a bűnszervezet mind a mai napig. Onnantól, hogy körbezárták a helyszínt, ahogyan 2006 október 23-án tették, mi módon kérhetnék számon azt, miért nem hagytam el a helyszínt a fegyvertelen és védtelen, valamint Tóth Gábor közpénzünkből multimilliomos tevével ellentétben gyakran teljesen pénztelen emberekkel együtt? Hacsak nem azt kérik számon, miért nem úgy jártam el, mint bandáik 2006 október 23-i tetteikkor, amikor a sértett civilek két kézzel kalapálva, áttörve a hermetikusan záródó rendőri sorfalat menekültek el a helyszínről, miután egy nyilvános bárban, az asztaloknál történő békés üldögélésük láttán a tóthiak betörve az üzletbe kirángatták őket az utcákra és elkezdték ütni-vágni őket a nyílt utcán, mert minek titkolni a bűnöző pszichopata rendőrnek azt, hogy bűnöző, hiszen mindenki ilyen parancsot kapott Maguktól, és garantálva érezték a szervezett bűnözői védelmet minden létező törvényekkel szemben, amely anarchikus és bűnszervezeti köztörvényes állapotot Önök azóta is biztosítanak, még mindig minden létező hamis váddal és maximális büntetésekkel üldözve a Magyar Köztársaság legszegényebb rétegeit is, ha utóbbiak a törvényes jogaikat éppen az ilyen jellegű brutális bűnszervezeti bűnözés megfékezése érdekében gyakorolják. Nem gyanítom, hanem tényként megállapítom, hogy ha én akkor ott az Erzsébet hídon kalapálva próbáltam volna elhagyni a helyszínt, akkor hatóság elleni erőszakért is felelnem kellene az előtt a hiánytalan egységességgel záródó sorfalú bűnszervezet előtt, amely maga az elkövető, és amely olyan jellegű agresszív patológiás bűncselekményeket követett el 2006 október 23-án, amiket a lakosság körülbelül 1%-a ha képes elkövetni. Maga, Tóth Gábor Úr, ezeket a bűnözőket védelmezi teljes mellszélességgel, akik között bűnszervezeti egységszándékban, pszichopata bűnözőként nyerte el ugyanezen bűnelkövetői mentalitás miatt a kinevezéseit és az elismertségét. Mert ha Magában csöppnyi becsület is létezett volna valaha, most vagy a rendőrségen kívül lenne, kirúgottként, mint szerencsés túlélő, vagy a megtérő rendőrökhöz hasonlóan a temetőben feküdne azért, mert nem volt hajlandó a bűnöző állományával teljes agresszív egységszándékban bűnözni, és a rendőrgyilkos rendőrökkel kézfogóban irtani a civil és a rendőri állomány minden tagját, aki ezzel a minden állati minőségen aluli bűnszervezettel szemben akár a legkisebb törvénysértést illetően számon kéréssel vagy javító szándékkal hangját hallatja, pláne, ha titokban. Mert amikor a Maga állományából bárki titokban teszi, akkor vetik rá Magukat a legelszántabban, minthogy a magukfajta - tapasztalatból tudom ezt - mindig gyáva, csordaszellemű pszichopata bűnöző volt, semmiféle törvényt és emberi jogot nem tisztelve és nem becsülve a világon semmire. Maguk sosem léteztek, csakis bandákba verődve, és bárki, aki nem volt hajlandó a maguk szintjére lezülleni, vagy kirúgták, vagy tönkre tették, vagy meggyilkolták. Ha pedig valami nem tetszik, akkor tegyen feljelentést, mert én a magukfajtából történelmet írok, és nincs az az elrettentés, fenyegetés, hamis vád, hamis szakvélemény és pénz, ami eltántoríthatna attól, hogy a bűnöző fajtájának módszereit és tetteit napvilágra hozzam, mégpedig ingyen, ahogyan eddig tettem, akár az utcáról is, hajléktalanként, ahol egy laptopon fogom folytatni a magukfajta multimilliomos bűnöző pszichopaták gaztetteinek teregetését és a szervezett bűnözésük áldozatainak ingyenes védelmét. Sem a pénzem, sem az egészségem, sem az életem nem számít semmit, és a magukfajta bűnözők ellen felhozva újra mondom, hogy ahogyan korábban megtagadtam, amikor engem pártfogó erők rá akartak venni, hogy szavaimnak azzal adjak súlyt, úgy a jövőben sem vagyok hajlandó felvenni a bűnözést kvázi biztosan igazoló öltönyt és nyakkendőt, melytől olyan undorral fordulok el a magukfajta miatt, amit senki, aki erkölcsileg analfabéta, fel sem foghat és meg sem érthet soha, semmilyen módon.

Tisztelt Tóth Gábor!

Ha még azt sem sikerült helyesen megállapítani, hogy mikor vettek őrizetbe, és hogy a kezem órákon keresztül nem elől, hanem hátul volt megbilincselve, szemben azzal, ahogyan Ön állítja, akkor milyen alapon hoz Maga ellenem bármiféle HATÁROZATot? Az Ön ügykezelése olyan szélsőségesen és radikálisan hanyag és slendrián, ami arra enged következtetni, hogy az is hazugság volt, hogy az általam átadott filmfelvételt látták. Önök ugyanazzal az összefogással cselekedtek, amit én a rendőrségnél tanultam annak idején: azaz a világon semmit nem számított az, hogy mi a tényállás, csakis az, hogy ha rendőrről van szó, akkor feltétlenül ártatlan és tökéletes legyen, ha pedig civilről, akkor feltétlenül ellenségről legyen szó, és ezt az eljárások rendőrségi szakaszában, míg bíróságra nem kerül egy-egy ügy, abszolút biztosan tudjuk biztosítani mindvégig, míg a bíróság előtt már kell a politikai vóta és szavazat arra, hogy a bíróság is eltussoljon mindent, amit a rendőrség a titkosszolgálatok orra előtt a lehető legtermészetesebb módon eltussolt. Ebbéli csordaösztöni mentalitását és annak súlyosan államellenes és népellenes, valamint a törvénytelenséget bátorító, szorgalmazó és előidéző, a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét bűnözők bujtogatásával megsemmisítő gyakorlatát határozottan és kategorikusan VISSZAUTASÍTOM, és a leghatározottabb módon kijelentem újra és újra, hogy az Ön - Alkeszandr Litvinyenko szavait idézve - "értéktelen" jellemében is egész teljes életében visszhangozzon, hogy nem vagyunk Magukhoz képest ALSÓBBRENDŰEK! Vegye tudomásul, hogy nem vagyunk ALSÓBBRENDŰEK! Ha pedig Önnek rendőrségi évtizedei miatt ilyen súlyos mentális problémái vannak, akkor forduljon orvoshoz, aki ha csak nem állami bűnöző, kétségtelenül meg fogja állapítani a bűnöző alkatú pszichopata kórisméjét Önnel szemben. Ezért Ön a kézírását sem teheti publikussá, hiszen az alapján én is tételesen bizonyítva meg tudnám ezt állapítani, pedig grafológiával lassan 10 éve nem foglalkozom, azonban a rendőri psziché és a rendőri vezetők kézírásai itt vannak a szemem előtt, annak minden súlyos személyiségbeli és patológiai torzulásával és personopathiáival egyben, amit a magukfajta pszichiáterek és álbűnügyi szakértők soha nem mertek kimondani, pedig egy kezdő grafológus pancser is azonnal látja, amikor egy verőrendőrtiszt kézírását leteszik az orra elé, hogy az az ember állandóan hazudik, brutálisan agresszív, aktívan brutális, aki éli az agressziót, azaz tettlegesen cselekszi, mint Fekete József a bekamerázott irodákban, az NBH védelmében, és pszichopata bűnöző, mint Gergényi Péter és Kubicsek András rendőri vezetők. Ismerve Tóth Gábor Úr az Ön szakmai múltjának számos elemét és kinevezéseinek okait, tudom a kézírása nélkül is, hogy Ön bűnöző alkatú pszichopata, akinek börtönben a helye, és ez a TÉNY már ebből a HATÁROZATából is maradéktalanul megállapítható. Önnek nincsen joga a mi életünkbe bűnözőként belegázolni, minket, oknyomozókat és tényfeltárókat, akik az utolsó fillérünket is a magukfajta szervezett bűnözők gaztettei utáni nyomozásra, olajos, állami bérgyilkos, milliárdokat elrabló korrupt pszichopata elkövetők tetteinek feltárására fordítjuk a Magyar Köztársaság törvényes rendjének jog- és lakossága puszta létbiztonságának biztosításához.

Keresztényként, mint farkasnak hadd ajánljam figyelmébe a Jézus Krisztus ama példázatát, amikor a szegény özvegyasszony utolsó két fillérjét vetette a templomi perselybe, miközben a Magához hasonló multimilliomos egy nagy összeget vetett bele abba a perselybe, Magával ellentétben, aki csal elvesz, ebből is él, hogy mindenkitől elvesz, és senkinek nem ad saját maga testi gyarapításán kívül semmit. Jézus Azt Mondta: Bizony mondom nektek, hogy ez az özvegyasszony, aki - lefordítva eme ügyre - Tóth Gábor bűnöző malacperselyébe minden pénzét belevetette, mindenkinél többet adott. Mert a multimilliomos politikus- és rendőrbűnözők az ő fölöslegükből hajtanak gyorsan, meg sem érzik a büntetést, sőt, ha gyorsan hajtanak, nem is büntetik meg őket, mivel rendőrbűnözők, ti viszont tevekaravánként szétlövitek és kifosztjátok a nincsteleneket, a legszegényebbekre azonos adót vettek ki, mint az ország legsúlyosabb és leggazdagabb bűnözőire, akiknek valamennyi tettei eltussolásán fáradoztok. Ha én azért, mert közterületen álldogálok, teljes vagyonvesztéssel fizetek, akkor Magának is teljes vagyonvesztéssel kell fizetnie. Minden más jogszabály abnormális, és a rendőrségnek még megvalósult szabálysértés esetén is rugalmasan kellene eljárnia, ahogyan a piros lámpánál átgyaloglás, a kisgyermekes szülőnél a szülő biztonsági öve becsatolásának elmulasztása, a rendőrök kábítószerfogyasztási gyakorlata esetén teszik, amikor senkit nem büntetnek semmire, kiváltképpen az utóbbi súlyos bűncselekményeket illetően. Avagy nem hallott arról, Tóth Gábor Úr, amikor Gyurcsány Ferenc a blogjában számolt be arról, hogy a partin, amin a blogbejegyzést megelőző napokban járt, az elit az orra előtt fogyasztotta a marijuánát? Miképpen lehet az, hogy Maga engem üldöz, akinek pénze egy fillér nincsen, és teljes vagyonvesztést követel járdán álldogálásért, ahol körbezártak a rendőrök, hogy senki ne tudja elhagyni a helyszínt, mert utánuk és a Magafajta drogos trógerek után nyomoztam, Gyurcsány Ferenc ellen pedig eme levél elolvasta után hivatalos személyként sem tesz feljelentést annak kivizsgálására, mely multimillimos bűnözők fogyasztottak kábítószert azon a magafajta elitgruppenpartin (hogy a Tánczos-ügyekhez hasonló brüsszeli politikusi pedofil- és kéjgyilkos partikra is gondoljak).

Nos, Tóth Úr: én most bejelentést teszek erről a bűncselekményről, Ön pedig feljelentést tesz annak kivizsgálására, hogy azon az NBH által agyonfigyelt elitgruppenpartin, amelyen Gyurcsány Ferenc megjelent, kik fogyasztottak, hányan és milyen kábítószereket, és kik voltak annak tanúi. Ön kénytelen ezt a feljelentést megtenni a saját miniszterelnöke és a saját elitje ellen, ahogyan az összes többiről, amin részt vett), mert a magafajta rétegnek kimondottan profilja a szex- és drogparti, mindvégig hallgatott, nehogy pénzbüntetést fizessenek a multimilliomosok, mert én hivatalosan bejelentettem. Ha pedig nem teszi meg ezt a kezdő feljelentést, amit követően a továbbiakban is sorozatosan fogok szolgálni ilyen információkkal, akkor újra Magát fogom feljelenteni hivatalos személy részéről elkövetett bűnpártolásért, a Btk 244.§ (3) b) pontja alapján, és nem állok meg addig, amíg körbejárva a Földet mindenkit a hatályos törvények megtartására nem veszek rá a magafajta szegényeket és oknyomozókat üldöző rablóhadjáratai és tömeggyilkos bűnözési gyakorlatával szemben.

Akik hozzám fordulnak segítségért, mert nincsen 3-5 milliójuk ügyvédre és a bíróság fizetésére, szemben a magafajta szexmániás narkós multimilliomos média-, rendőri-, ügyészi- és politikusbűnözőkkel szemben, annyi költségem sincs, gazember, hogy a megadott telefonszámon visszahívjam őket! Erre Maga teljes vagyonelkobzásért liheg, a lehető legnagyobb hülyeségeket összehordva, túltéve és új gegelemekkel gazdagítva az újdonsült HATÁROZATot az előző peranyagokhoz képest is, de ahányszor megtudja, hogy Gyurcsány Ferenc multimilliomos és milliárdos partiján kábítószert fogyasztanak az NBH orra előtt, amelynek a kötelessége lenne az ilyen cselekményeket elhárítani, továbbá ahányszor a média-, rendőri-, ügyészi- és bírói haverjaival ilyen kis körű drogszívó összejöveteleken vesz részt, eszében nincsen anyagi kellemetlenséget sem okozni a bűntársainak, hiszen a bűnözés a vérében van valamennyiüknek, akik azokban a gyomorforgató öltönyökben és nyakkendőkben előállnak, kivéve, amikor az úgynevezett elit megérkezve az orgiák helyszínére, a patináns öltönyök frissen vasalt nadrájaiból elő nem kapják a farkukat egy megrendezetten elrabolt prostituált vagy gyermeklány, valamint gyermekfiú kikötözött vagy bekokóztatott, és ettől vigyorogva fetrengő és kéjelgő meztelen teste láttán. Dutroux brüsszeli nemzetközi bűnbandái is megnyalhatnák a tíz ujjukat annak láttán, amiket maguk művelnek ebben az országban a német titkosszolgálattal és másokkal közösen, miközben öltönyben és nyakkendőben virítanak a mindent fedező és mindenben részt vevő médiabűnözők szervezett asszisztenciájával.

Eme levelem alapján is kutya kötelessége a nemzetbiztonsági szolgálatoknak (helyesebben szervezeteknek, mert amiket szolgáltatnak, az sok mindennek nevezhető, de a haza szolgálatának semmiképpen), hogy Tóth Gábor ellen titkos információgyűjtésbe kezdjenek, a legális lehallgatásoktól valamennyi adathordozó adatainak átmásolásával együtt. De ne gondolja senki, hogy az ilyenkor szokásos módon a kamerák előtt elkövetett hazudozás bárkit bármi elől megvéd, mert lehallgatási és megfigyelési anyagokkal olyan frekventált személyek esetében, amilyen Tóth Gábor, évtizedekre visszamenőleg rendelkeznek a titkosszolgálatok, amik alapján egy Tóth Gábort vagy Bencze Józsefet már régen életfogytiglani szabadságvesztésre kellett volna zárni, nem pedig hagyni, hogy destabilizálják a Magyar Köztársaságot, még azt is tönkre téve, ami egyáltalán működőképes volt, ráadásul a legfőbb elkövetői bandák kegyeiben élősködve a mi pénzünkön, a törvény képviselőiként hirdetvén magukat, miközben - a Jézus Krisztus Szavait Idézve - ők maguk a romlottság és a bűn fiai.

Láthatja Tóth Úr, hogy eljárást nem ellenem kell folytatni, hanem Ön és valamennyiük ellen, akik 2006 október 23-a óta az utcákra vonultak a nem létező törvény képviselőiként. Ön olyanokat hirdet meg tökéletesekként, akik 2006 október 23-án is kivétel nélkül valamennyi társukkal szövetkezve, bűnpártoló módon a rendőrségi törvény valamennyiük által ismert törvényi kitételével szemben azonosító számok nélkül vonultak utcákra, és olyan vérengzéseket rendeztek a Maguk bandáinak utasítására, amihez foghatót a világsajtó azóta is világszerte a vietnami háború elleni békedemonstráció szétveréséhez hasonlít, mint nevezetes világtörténelmi eseményt. Önök, Tóth Gábor, ezeket a bűnelkövető személyeket nevezik ügyről ügyre szentnek, igaznak, akiknek a szavait kétségbe vonni is abszurdum, hiszen maga az isteni tökéletesség és teljesség. Ha pedig - mint esetemben történt - a feljelentésem konkrét részeire nem tudnak reagálni, egyszerűen nem válaszolnak rá, hiszen a hivatalos személy részéről bűnszervezetben elkövetett bűnpártolás természetes, ügyről ügyre megszokott és normális ott, ahol a bűnöző alkatú pszichopátia alap, ami nélkül senki nem juthat előbbre a szakmában, sőt, lássd 2006 október 23-át: nem is maradhat az állomány tagja sem, hanem végzi úgy, mint a Kuzma Mihályok és a Dénes Gáborok, miközben Önök szemgolyókon és rendőrök holttestein jutnak a mi millióinkhoz és a kinevezéseikhez.

Minthogy Ön, Tóth Gábor Úr, tettestársaival annak ellenére sem vonta a teljes rendőri állományt eljárás alá, hogy a világ népeiből valók által készített filmfelvételek bizonyították, hogy a teljes kivezényelt  rendőri állomány, hiánytalan létszámban szegte meg a rendőrségi törvényt már akkor, amikor azonosító számok nélkül vonult ki az utcákra, amiknek következménye minden idők egyik legbrutálisabb állambűnözői bűntettsorozata lett (kíváncsi vagyok, és a tapasztalatból indulok ki, ez a szabálysértési ügy hová fog kilyukadni), az alkotmányos rend megsemmisítésével, így - mivel Ön törvényes kötelességeit elmulasztotta, a rendőrbűnözést bűnszervezetben, többek között Gyurcsány Ferenc Úrral, Bencze Józseffel stb. közösen, bűnszervezetben védte meg, a rendőrbűnözői állományt azóta is a közpénzünkből finanszíroztatja, a jutalmakat és a fizetésemeléseket megszavazza és aláírja, a lakosság elleni további és folytatólagosan elkövetett hamis vádakat és megtorlásokat általuk foganatosítja, így nem kétséges, hogy Ön az elkövető, nem azok, akik egy állam alkotmányos rendjének megdöntői ellen bármiképpen tüntetnek vagy saját, illetve mások testi épségének vagy életének védelme érdekében fellépnek. Amikor ezeket és az ilyen felvételeket hallgatja vagy látja, beláthatja, hacsak nem bűnöző alkatú pszichopata, hogy ilyen események megtörténtét követően valamennyiünk alkotmányos joga, sőt, kötelessége, hogy mások testi épsége vagy élete védelmében fellépjen minden olyan esetben, amikor ugyanezek az Önök által megvédett, előléptetett és a mi pénzünkből agyonfizetett bűnelkövetők további bűncselekményei elkövetésének lehetősége pusztán csak felmerül. Azaz nekem nem csak jogom, de KÖTELESSÉGEM IS MEGJELENNI OTT, AHOL UGYANEZEK A BŰNÖZŐK ELKÖVETŐKKÉNT, A MAGUK UTASÍTÁSÁRA MEGINT MEGJELENNEK, HOGY INTÉZKEDJENEK A FEGYVERTELEN LAKOSSÁG TÖMEGEI ELLEN! Azok, akik korábban csontokat törtek járókelésért, és a törvényeket megszegve már eleve bűnelkövetőkként tódultak az utcákra, azonosító számok nélkül, hogy ne lehessen őket elkapni, hanem bizonyságot nyerjen, hogy kivétel nélkül, valamennyien bűnözők, akik bármikor, bármire kaphatók. Ez történt, és ugyanezek az emberek azok, akiket Maga az utcákra a politikus bűnözőivel közös agresszív egységszándékban, a Lendvai Ildikóhoz hasonló, szaknyelven "primitív reakciókra hajlamos, hiszteroid bűnöző alkatú pszichopatákkal" közösen a fegyvertelen és jogfosztottságát tudomásul venni nem akaró lakosság ellen kiküld.

Van-e, Tóth Úr, valami, amit nem ért? Tudok-e valamiben segítséget nyújtani, ha netán nem fogja fel, miről van szó?

Érti-e, hogy nekem az alkotmány és a Btk nemhogy lehetőségeket biztosít a szervezett bűnözőkkel szembeni fellépésre, de kvázi korlátlan jogköröket biztosít. A törvény ugyanis ilyen esetekben nem vizsgálja - Magával ellentétben -, hogy az elkövető rendőr-e vagy szakmunkás, de amikor a bírósági ítéletről van szó, megköveteli, hogy a rendőri elkövetők a legsúlyosabb büntetési tételekkel sújtassanak, ahogyan én is ezt követelem, és Maga kis pont ahhoz, hogy ebben megakadályozzon, küldjenek rám Pesthez és Szarvashoz hasonlóan akárhány bűnöző rendőrt a Balaton Balázs szétverésétől a Molnár F. Árpád elleni hamis vádakig bezárólag! A törvény egyértelműen deklarálja, hogy ahol ilyen brutális bűnelkövetők, amilyen a maga által megvédett és ránk küldött azonosításra nem szoruló - hiszen valamennyi bűnöző - rendőrök újra kiküldetnek az utcákra, olyanok, akik korábban már bűnözőkként buktak meg, ezért a Magafajta újra használja őket, ott bárki nemcsak megjelenhet, de azok agresszív egységszándéka ellen, mások testi épségének veszélyeztetése esetén fel is léphet ellenük erőszakkal is. Azt, hogy a bűnelkövető rendőr vagy sem, azt csak a Magukfajták vizsgálják, akiknek - én is rendőrök között dolgoztam, belülről ismerem az ilyet - a csordaösztöne, azaz a legalacsonyabbrendű ösztönei irányítanak és mozgatnak mindent, valami elképesztő antikrisztusi fordítottsággal mindezt a törvény jelmezében és nevében. Azt a rendőri állományt, amelyik 2006 október 23-án ezeket a gaztetteket elkövette, nem kinevezni, megjutalmazni és újra kivezényelni kellett volna, ahogyan Maga és Bencze József tette és teszi, hanem azonnali hatállyal kirúgni, és egy új állományt toborozni. Hogy ezt Ön nem tette meg, de az ellenkezőjét folytatólagos elkövetőként cselekszi azóta is, bizonyítja, hogy Önnek bíróság elé kell állnia, és bíróság előtt felelnie az alkotmányos rend megdöntése miatt, mégpedig személyes gyakorlatához igazodva a maximális büntetési tétellel sújtva, amit csak kiróni lehetséges, mert Maga pontosan ugyanígy dolgozik a védtelen állampolgárok ellen.

/Folytatás a következő bejegyzésben./

Szólj hozzá!

Címkék: állambűnözés

A bejegyzés trackback címe:

https://allambunozes.blog.hu/api/trackback/id/tr75281529

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.