HTML

Állami-, politikai- és rendőrbűnözés

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA, a 15 milliós magyarság toronymagasan vezető tényfeltáró, ezért üldözött médiuma, mely a világ háttérhatalmi (és) elmetechnológiai Echelon-rendszereinek a feltárására, a világreformok feltétlen és közvetlen előidézésére, valamint az Emberiséggel ellenséges erőknek a leleplezésére hozatott létre, az Isten Létezése ugyancsak minden eddigit meghaladó erejű és mértékű bizonyításával. http://hirhatter.com/

Kommentált topicok

Linkblog

Szórakoztatóan és velősen arról, kicsoda Szeszák Gyula főügyész és mik a magyarok

2008.12.12. 00:07 Molnár F. Árpád

 


'Helyre, kutyák, vissza a kutyaólba!'
Másként: párt-szürkemarháknak és disznóknak nem Krisztus Olaja, hanem moslék való.
A képen Szeszák Gyula olajügyész és túlélő (Hírháttér-felvétel)

Szórakoztatóan és velősen arról, kicsoda Szeszák Gyula főügyész és mik a magyarok - na meg a többi, ahogy a majmok távvezérlésével elterveztetett

Szeszák Gyula 1992-ben, amikor még kizárólag a titkosszolgálatiak tudtak arról, hogy létezik pártbűnözés, olajszőkítés, politikai gyilkosság, rendőrbűnözés stb., mert a vengri (a "vengri" szó a "nigger" magyar megfelelője, tehát a magyarokra vonatkoztatva), tehát a vengri nép mind el volt butítva, és akkor is csak azt fogta fel mákszemnyi agyával, amit bemondott a cionista televízió, vette a bátorságot hajdú-bihar megyei főügyészként, hogy a nemzetközi titkosszolgálatok és a teljes magyar állam összes pártjával szemben megbuktasson 66 vagon, a KGB által Magyarországra szervezett, a teljes MÁV, rendőrség, ügyészség, bíróság és média által védett nemzetközi olajvonatot.

Na most - reagálva a Szeszák Gyulát ért röfögő, tehát klasszikusan vengrimarha stílusú és mélységű (mélymagyar) hánytorgásokra - az a vengrimarha (nem tarka magyar, hanem szürkemarha) és majomi vágóállat sivalkodjon saját mocskára és disznólétének még bővebb (ez titkosszolgálati kifejezés volt, értelmezése nem a szürkemarha vágóállatoknak való) igazolására, aki Szeszák Gyula 66 vagonnyi olajvonatához képest legalább eggyel többet, azaz mondjuk 67 vagont buktatott meg. A helyzet ugyanis az, hogy Szeszák az egyetlen ügyész, aki letett valamit az asztalra a magyarság elmúlt minimum 50-60 éve során (innen is látszik, milyen alacsonyrendű ez a vengri faj pl. az oroszokhoz, vagy a barna bőrű peruiakhoz, brazilokhoz stb. képest), de amit letett, az nem akármi, hanem az abszolút rekord. Ez a tehát nem tarka magyar, hanem szürkemarha majomfaj, a vengri több hőst ügyészben sem produkált, nemhogy főügyészben az elmúlt minimum több, mint fél évszázad során, mely viszont ékesen bizonyítja ennek a primitív bennszülötti majomállati közösségnek az általános értelmi felfogóképességét, erkölcsi nívóját és üresen magyarkodó, tehát szürkemarha vágóállati belterjes pszichózisát, ahol valaminek képzeli magát, holott csak kiselejtített vágósöpredék, akik pedig tesznek, már nem tekinthetők fajtabelinek, azaz nem vengri majomállatok.

Amikor Szeszák a szürkemarha és mélymagyar, primitív bennszülötti majomállatok értelmi felfogóképességét messze-messze meghaladó történelmi lebuktatását megtette, a magyarok jelentős része nem hitte el neki, hogy létezhet ilyesmi, mert nem mondta be a televízió, hogy vengribarom, ez a hétköznapi ügymenet, hogy a politikusok és a gazságszolgáltatás a miniszterelnökig bezárólag egypárti bűnöző, sőt, az egész világ összeesküdött ellenük, élen a Moszaddal és a KGB-vel. Szeszák ezt a vengrimarha söpredéket, amikor honlapját elkezdte, egyszerűen lehülyézte.

Én is ezt teszem most mindazokkal, akik mákszemnyi agyukkal nem értik meg, hogy amiről a Hírháttér beszél - a háttérhatalmi módszerek és eszközeik - az az USÁ-ban már sok éve többek között kiugrott CIA-sok által kirobbantott visszatérő kormánybotrány, pár éven belül már ebben a magyarkodó, primitív bennszülötti ősközösségben is mindenki tudni fogja, a vengribarom bennszülöttek közül valamennyi, csak a Vona és a titkosszolgálati kémfőnök-ügynök Für mindenkit lapátra tett, hogy mindenki szürkemarha hülyeségekkel foglalkozzon, ne azzal, miben él és mivé is vált Vonáéktól és elődeiktől plántált majomállati ostobasága végett, s hogy úgy eladta a Jobbik is valamennyi pártszolgálatos Netdisznóját, mint Mengele a zsidó gyereket, vagy mint hentes a vágódisznót. Minthogy a korábbi álhősöket követően Vona és az ügynöküldöző ügynökvezér és kémfőnök, katonai titkosszolga Für Lajos is ezt tette, ezért a majomállati bennszülöttek számára - a sokadik álrendszerváltó-megváltót követően, melyekben már csalódtak - most ők képviselik a primitív állatok előtt összes vengri igényüket és kijáró méltóságukat, melyet egyébként már megint magyarnak neveznek. Abban az időben - mint most - a Szeszákot hülyézők voltak a legnagyobb vágódisznók. Pl. az ÚDK fórumozóiról - mert mata hülyék mindenhez - így mondta a titkosszolgálat a minap: "mangalica géntenyészet".

A csoda az, hogy Szeszák Gyula azt követően, hogy egy egész bolygó által védett olajvonat-kolosszeumot megbuktatott, életben maradt, bennszülött majomemberek, mikor az orosz maffia (tehát a KGB), a zsidó maffia (a Moszad), a CIA (az USA), Györgyi Kálmán legfőbb ügyész, Solt Pál, a Legfelsőbb Bíróság elnöke, Pintér Sándor országos rendőrfőkapitány, Papp Imre, Hajdú-Bihar Megye rendőrfőkapitánya, felesége, Ferenczi Flóra rendőralezredes és a többiek egy emberként rontottak rá az összes párttal, valamennyi médiummal, miközben titokban nemzetbiztonsági érdekre hivatkoztak, mondván: hogy az olajmaffiát azért nem szabad megbuktatni, mert mindenki benne van, és ha megborul a dominósor, ha bárhol, bárkit kikezdenek, ki tudja, mihez vezet, a nép nem érti majd meg, jaj nekünk, de mi felelősséggel tartozunk az emberek iránt, és vigyáznunk kell a belbiztonságra és a rendre.

Ezzel az érveléssel annak idején én is ezerszer találkoztam a titkosszolgálatok részéről, ahányszor csak a legkisebb államilag védett bűnöző ellenében csak a kisujjamat megmozdítottam, ahogy azzal is, amit szintén a vengri szürkemarhákat disznótakarmánnyal ellátó titkosszolgálatok a teljes médiával együttesen rejtegettek a nép elől, hogy nemzetbiztonsági érdek lejáratni és megölni azokat, akik bármit meg akarnak buktatni, mert inkább a tényfeltárók haljanak meg, mint az elkövetők közül akárcsak egy is megbukjon, mert jaj, mi lesz, ha kiderül, hogy mindenki benne van és összeomlik a rendszer.

Magyarán azok, akik most röfögnek a Hírháttér tényfeltárásán, abban az időben is hülyének nézte őket mindenki, az olajosoktól kezdve, a miniszterelnökön át a
Szeszák Gyuláig, és senki nem akarta a bennszülött majmok tényfeltáró érdekképviselőin kívül, hogy a vengribarmok felfogják ostoba vágóbarom agyukkal, hogy demokrácia nem volt, nincs és nem is lesz soha, és megint úgy verték át őket a palánkon, jelenleg pl. a hadsereg olajos sorozatgyilkosával, Für Lajossal az élen, ahogy a kurucinfó szerette volna a csaknem minden magyarok fölé terjeszkedő barna bőrű perui hősök végeláthatatlan tömegeit gázkamrákban látni, mert a bőrük színe cigánybarna.

Szeszák Gyula olajügyész az egyetlen magyar ügyész, aki 1992-ben szembe mert fordulni az egész bolygóval. Peruban, Brazíliában és másutt - a vengrimajmok minden magyarellenes és népirtó, álhazafias izgatottsága ellenére - jó pár cigánybarna Szeszák ügyész adta életét a hazájáért és a világért. Vengrimajomföldre több, mint 50 év alatt csak egyetlen két lábon járó ügyész jutott. Ha megtekintjük a bal- és a jobboldal értelmi- és erkölcsi színvonalát, érthető, miért.
A képen Szeszák Gyula olajügyész és Nagy Sándor (Naleksz) /Hírháttér-felvétel/

Tehát még egyszer a majomállati benn- és torzszülött, nem tarka magyar, hanem vágószürkemarha vengrimajmok folyományaképpen:
vengribarmok nem a Hírháttérre, hanem a kurucinfóhoz, meg a többi magyarkodó, mindenkit hülyére vevő vagy a hülyére vevő beavatottak által elhülyített söpredékhez valók. Majd ha bármelyik kiscserkész, pancser és szakavatatlan idióta bennszülött majom nem 66, hanem mondjuk 67 vagonnyi olajvonatot buktat meg úgy, hogy senki nem fogja pártját, mert aki beavatott, az gazember vagy gyáva söpredék, a lakosság pedig úgy hülye, ahogy van (így volt ez mindig, mindenütt és így is marad), majd akkor hugyozza össze-vissza a Hírháttért a hülyeségeivel, de akkor meg már nem teszi, hiszen akkor meg nem torz- és bennszülött, azaz nem való pl. az ÚDK fórumára magyarnak nevezett vengri-szürkemarha vágóállatként, meg a kurucinfóra, hanem történelmi név és - ha csak időközben el nem bukik - a halhatatlanok panteonjának eminens alakja.

Két olyan - időközben nem elbukott - történelmivé nőtt alak, mint Szeszák Gyula és más, már bizonyított rang állhat egymással háborúban, és a jelentősebb akkor győzni fog. De hogy egy kis önmagát magyarnak nevező szürkemarha vengrigörény kaffogjon és hápogjon, az méltó a nemzet legnagyobbjának lórúgására. Lórúgás elé pedig csak az álljon, aki maga is nehézsúlyú, és csak akkor, ha labdába rúghat, és nem a kurucinfós-féle Jobbik- és más pártférgek által védett állami koncepciós módszerekkel és előre tervezett hazugságokkal, mert azoknak bizony - nem én teszem, hanem kapom -, ha tudatosan cselekszenek, könnyen rák, infarktus vagy egyéb, a kellemetlen tanúknak kijáró sors végeztethet, hiszen egy kaffogó, ugató vagy hápogó majom sem a Mennyben, sem a Földön, sem a Pokolban nem érték, hanem 'tucat egy darab' fogyóeszköz. Tapasztaltak elé lepkefing nem való, mert sokszor észre sem veszik, és úgy sodorják el.

Most is ez történik, katonai főügyész elvtárs, csak azt nem tudom még, hol. De Áldassék az Úr Neve, mert inkább egy vengri- vagy más NATO-patkány, mint akárki a járókelők közül.

Valahogy úgy, ahogyan pl. Molnár F. Árpád álmodik egyet 2007 december 29-e hajnalán, közvetlenül ébredés előtt, és ott bizony csak az az egy személy látható középen, körülvéve a sötétséggel, mégis kajánvidám, mert gyanútlan. S miután Molnár F. Árpád álmodik egyet 2007 december 29-e hajnalán, amikor Nagy Sándorral és Szeszák Gyulával találkozója van Debrecenben, csak 2008 január első napjaiban derül ki, hogy a célszomszéd meghalt infarktusban, pedig olyan nagy pofája volt a Molnár elleni koncepciós perek során. Így aztán csak a Molnár tudja, amikor januárban a halotthoz kirendelt orvos közli, hogy valamikor 31-e előtt halt meg, és megpróbált segítséget kérni, de már a földön maradt, csak most találták meg, hogy valójában már 29-én hajnalban halott volt.

Skype-információ, 2008 december 29. A többi titok, nekem pedig olyan a hangulatom, hogy nem mondok el többet. Van egy láthatatlan energiafalam is, amit a fizikusok és a beszervezettek értenek, a vengri szürke vágómarhák viszont nem, hanem 'Heil Vonáznak', és ettől egyre és egyre jobban elbutulnak. Aki ennek az energiafalnak nekiszalad, annak megég a bőre, mint a hadsereg egyes energiafalaival ez már csak így szokás. De ez már magas a vengrimajmoknak, akárhogyis próbálják mákszemnyi agyukkal értelmezni a családon belül közismert helyzeteket, mert tényfeltárójuk a Czinegét követően a másik Lajos, a szintén beavatott Für, aki retteghet a hadbíróságtól, ha csak egy szót is fordítva szól, mint ami az Valóság. Tehát: Skype-információ-szelet, 2008 december 29.:

[2007.12.29. 7:29:47] Molnár F. Árpád: Szia! Hát Te ilyen korán, hogy-hogy? Veled álmodtam egy órával ezelőtt.

Nos: amit akarok, azt megszerzem. Nem kell hozzá sem állam, sem párt, sem semmi hasonló. Hanem az Isten.

A Molnár, a rejtélyes malomköves

Molnár F. Árpád
http://hirhatter.com
30/919-6386 ; 76/320-450
6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b.

 

Szólj hozzá!

Címkék: peru jobbik cigányok hősök erkölcs emberiség brazília vona gábor nácizmus olajmaffia szeszák gyula igénytelenség állami gyilkosság olajbűnözés pintér sándor für lajos titkosszolgálatok vengrimajmok katonai főügyész

A bejegyzés trackback címe:

https://allambunozes.blog.hu/api/trackback/id/tr91818272

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.