HTML

Állami-, politikai- és rendőrbűnözés

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA, a 15 milliós magyarság toronymagasan vezető tényfeltáró, ezért üldözött médiuma, mely a világ háttérhatalmi (és) elmetechnológiai Echelon-rendszereinek a feltárására, a világreformok feltétlen és közvetlen előidézésére, valamint az Emberiséggel ellenséges erőknek a leleplezésére hozatott létre, az Isten Létezése ugyancsak minden eddigit meghaladó erejű és mértékű bizonyításával. http://hirhatter.com/

Kommentált topicok

Linkblog

Gyermeki rajz- és mesefilmek és a Háttérhatalom

2010.06.21. 00:05 Molnár F. Árpád

Cikk: Molnár F. Árpád (politikai üldözött keresztyén, oknyomozó, tényfeltáró, legalább egész Európa legfőbb Echelon-tanúja)

Hány olyan mesét szokott nézni a gyermeke, amelyik bármilyen valós és hasznos információt, történelmi, a környező társadalmi, földrajzi, csillagászati stb. ismeretet csempész a mesékbe, vagy teszi ezeket a mesék gerincévé, hogy valamit tanítson a gyermek számára, miközben ösztöneit, azaz legalacsonyabbrendű állati funkcióit megszólítva igyekszik szórakoztatni? Látott-e már valaki olyan rajzfilmsorozatot, amelynek végére bármelyik kisgyerek megtanulhatta az ABC betűit, holott észre sem vette, hogy nem mesélnek neki, hanem titkon tanítják? Láttak-e olyan mesét, amelynek egy-egy része pl. az ABC betűire tanította meg a gyermeket? Pl. az első részben az "A" betűs bolygóra látogattak volna a főhősök - ahol a lények "A" betűkből álltak, a háttérben is "A" betűk voltak -, hogy a gyermek a mese végére megtanulja az "A" betűt. A következő részekben a "B", a "C", az "E", "L" stb. betűs bolygóra látogattak volna. Ugye, nem látott ilyen mesét senki? Azért nem, mert van egy erő, amelyik visszatartja a világot attól, hogy a világ oktató, tanító, értékes, tartalmas meséket gyártson. Hanem kizárólag olyanokat készítenek, amelyek minden gyermeket leépítenek, elbutítanak, álomvilágba ringatnak, nehogy megtanulják, milyen valójában a világ, és mire lesz szükségük, hogy naggyá, ne pedig biorobot idiótákká és az elitet kiszolgáló ostoba, buta, primitív, képzetlen és bunkó rabszolgákká váljanak.

A gyermekmesékben nincs semmiféle tudományos és reál alapú képzés. A gyermek nem tanulja meg, mi veszi körül, nem tanulja meg, hol él, hogy amikor átmegy egyik városból a másikba, akkor nem országot, csak várost vált, hogy a Föld körül kering a Hold, amely szintén gömbölyű, ahogy a Föld, de nincs rajta levegő, hogy Magyarországon jó ideje miniszterelnök van, nem király, ahogy a mesékben, hogy az ő teste gömbölyűnek látszó atomokból áll, és szilárd pontja valójában nem is létezik, hogy van ISTEN és a Jézus Krisztus stb. Nincs a mesékben történelem, nincs bennük fizika, nincs bennük földrajz..., nincs bennük semmi, amit a gyermek későbbi életében használni tud. A gyermekek a meséktől elbutulnak és leépülnek, ahogyan a gyermeküket gügyögéssel, homoklapátolással és éjt nappallá tévő mesenézéssel kiszolgáló anyák is látványosan leépülnek, akik azt hiszik, hogy a gyermeknek nem a játékos képzés tesz jót, hanem a játékos játék, melynek lényege az idiotizmus. Az ördögi társadalom defektes normái nem a játszva tanítás, hanem a gügyögés, az együgyű mókázás, a meseolvasás és mesenézés (ami pedig a hazudozás és virtuális álomvilágba ringatás jelenkori formáinak egyik legfőbb veszedelme). A mesékben szereplők és főszereplők - népi módon szólva - komplett idióták, pszichiátriai szempontból a szó szoros értelmében szkizofrének, tudathasadásos elmebetegek. IQ-juk - azaz értelmi hányadosuk - roppant alacsony, tevékenységi köreik rendkívül testiek, hétköznapiak, vagy egyszerűen a valóságtól a lehető legmesszebb rugaszkodó képtelenségek és szó szerint marhaságok. A mesehősök látótere és érdeklődési köre primitív és beszűkült. Problémáik kicsinyesek és erősen egocentrikusak, azaz antiszociálisak. A mesehősök buták, idétlenek - a mesegyártók célja, hogy figuráik tehetségtelenségén és hibáin a gyermek nagyokat kacagjon, mint kurucinfón nevelkedett emberdisznó az ártatlan lakosok tömegei elleni elektrosokk terápiákon és állami gyilkosságokon.

A meséknek nem marhaságoknak, hanem maximum is csak kitalált, de a valóságba illeszthető történeteknek kellene lenniük, ahogyan ilyenek a filmek, de még a science fiction (sci-fi) filmek is. A gyermeknek pedig - miközben rajzba ágyazott valóságot néznek - tudatosítani kellene, hogy ezen oktató és nevelő mesék a valóságot mondják el a betűkről, a számtanról, a történelemről, a Jézus Krisztusról, a csillagászatról, a fizikáról. Miközben a jelenkori társadalom a gyermekek és fiatalok számítógépes játékok általi virtuális torzulása és fogsága miatt jajong, az ördögi Háttérhatalom elmetechnológiai praktikái miatt sosem vette észre, hogy a virtuális computervilág előtt is egy nem létező, ostoba, primitív, és az akciójátékoknál sokkal butítóbb virtuális álomvilágban nevelték a gyermekeiket: ezek pedig a mesék, a  rajzfilmek és a bábfilmek virtuális világa. Nem létező világgal, nem létező és elmebeteg figurákkal, ostoba főhősökkel, torz külsejű és nem létező emberszabású tébolyultakkal, sosem létezett, továbbá torz, groteszk, vagy éppen mókásan debilis és inbecil (idióta) külsejű állatokkal.

Észlelhető egy tudatos, nagyon is tervszerűen haladó háttérerő, amelynek célja a lebutított társadalmat folyamatosan létrehozni és mindvégig fenntartani, amely a valóság helyett az álomvilágban él már születésétől fogva. Aldous Huxley embergyárai felett már régen eljárt az idő: a Háttérhatalom (a titokzatos Nagy Babilon) embergyárai elektromágneses és közvetlen belső beavatkozású technológiákkal dolgoznak, melyekhez ragyogó keresztül-puzzle a mesék agyalágyúsító morbid, beteges és schizophren világa. A gyermek a mesék nem létező hősei és személyei nem létező világban való eseményfolyamaitól a spirituális képességeit és valóságérzetét elveszíti, és tudatlanságában a leginkább alkalmas arra, hogy a sátáni Háttérhatalom fogságában testével együtt lelkével is az örök kárhozatra jusson: az ISTEN nélkül, a Jézus Krisztus nélkül, és a tudományos ismeretek összesétől csontja és lelke legbelső velejéig megfosztva!

A hasznavehetetlen meséket éppúgy ömleszti a költséges és látványos kivitelben marhaságokat okádó Walt Disney mesegyár, ahogy a debileket és szkizofréniás elmebetegeket gyártó Minimax nemzetközi mesecsatorna. Tulajdonképpen nem a Minimax mesecsatornát okoljuk választásaikért, minthogy hiába is keresgélnének, a világpiacon néhány mesénél többet nem találnának, amely képzi a gyereket, és nem leépíti, elbutítja, elhülyíti.

A nevelés eredménye: holt ateista, spirituális képességekben nulla.nulla virtuális gyermek-szörnyszülöttek, akik magas IQ-jú felnőtteként, leérettségizett huszonévesekként - élő példákat mondok(!) - sem tudják, ki Magyarország miniszterelnöke, mit jelent a titokminiszter szó, hogy néz ki egy atom (az egyetemet végzettek is azt hiszik, amit a fizika 1900 előtt tartott(!), hogy az ember és a tárgyak mozdulatlan részecskékből, nem pedig sebesen keringő és száguldva forgó-pörgő alkotórészekből állnak!), amelyből minden, ami látható, felépül stb., stb., stb. A Bombahír TV riport-összeállításának minap megtekintett lajstromát idézem: az egyetemisták irdatlan sokasága nem tudja, mettől meddig volt a II. Világháború (de akkor hogy érettségiztek le?!), és nem tudják, hogy amikor egy ember a Holdon állva elenged egy tollat, az - ahogy az űrhajós sem repül el a Hold felszínéről, úgy a toll is - a Holdra esik. Sokan azt hiszik, a Holdon nincs is gravitáció, és vannak egyetemisták, akik szerint a Holdon elengedett toll felrepül az égbe! Döbbenetes, vagy inkább katasztrofális! A megkérdezettek sora nem tudott ezen kérdésekre felelni, illetve a legnagyobb őrültségeket válaszolta! Közben nekik kellene részletesen elmagyarázniuk az agyprogramozás tudományos, biofizikai és kvantummechanikai hátterét! Azon egyetemista számítástechnikusoknak, műszakiaknak és bölcsészeknek, akik ennyire képzetlenek azon területeken is, amelyek az általános iskola alsó tagozatának alapismereteiből valók, mint pl. az atom felépítése (hogy annak egyetlen mozdulatlan pontja sincs!), vagy pl. az, hogy a II. Világháború 1939-től 1945-ig tartott.

Persze van a butaságnál rosszabb is: ez pedig a sátáni rosszindulat. Nemcsak a Walt Disney és a Minimax, valamint a társadalmi módon félrenevelt és felelőtlen, tudatlan szülő, de a kuruc.info és a Jobbik pártsajtói által is láthatunk meséket és kacifántos képregényeket. Ezekből megtudhatjuk - elvesztve józan eszünket -, hogy a cigányok mind gonoszok, és nem dolgoznak, de bezzeg a sokkos gyilkos, ártatlanokat hahotázva (KLIKK!), hippokrateszi posztkommunista orvosokkal gyilkoló, heil vonázó és Hitlert éltető magyarok jók. Hogy a színes bőrűek niggerek, a norvégok cigányok, a cigányok norvégok, de amúgy mindegy, mert fogyóeszköz mindkettő, annyira felsőrendű a magyar faj; megtudja az elbutult népi barom, hogy a homoszexuálisok buzik, és szét kell verni a pofájukat, és a világ legklasszabb dolga, ha az ember nagyon-nagyon mélymagyar, ezt bizonyítván pedig ugat, röfög, bunkó, tahó, álneves betoji gerinctelen féreg, ami semmiért nem vállal felelősséget soha (ez a pszichopátia egyik legfőbb szimptómája), és agresszív. Ezek láttán pedig elgondolkodhatunk, mit tegyünk gyermekünk asztalára ész, értelem, bölcsesség, tudás, stratégia és hatalom, illetve a Hatalom helyett:

A Disney és a Minimax együgyű, boldog idiotizmusba merítő virtuális altatóit és szkizofrén meséit, vagy amiket a népnemzetiek szolgálnak fel: disznóólos disznóknak Veérhányást, okádást, és bőségesen áradó, tömeggyilkos sokkos gyilkos, "D" betűsen hahotázó mélymagyar népi moslékot.


Rodin "Gondolkodó" (The Thinker) szobrával Molnár F. Árpád, a HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA alapító-főszerkesztője, legalább Európa legjelentősebb Echelon-tanúja, és a Titán Soós József, aki az Echelon-leleplezésekkel minden idők egyik legfőbb tényfeltárója lett. Mindketten keresztyének (keresztények).

 

Az értelmesek pedig azt mondják: egyik sem kell: és leülnek gyermekükkel játékosan ABC-t, számtant, csillagászatot, fizikát és történelmet tanulni, és leültetik gyermeküket a számítógép elé, amelyre olyan játékokat tettek, amelyek tudatosan arra készültek, hogy a lehető legjátékosabb módon - hogy a gyermek tényleg észre sem veszi, hogy a tudásért ült a computer elé - megtanítják az ABC-re, az állatok és az országok felismerésére, a környező bolygók megismerésére, a számtanra, a mértanra, a fizikára, és csakis ezek után(!) a művészetek bármelyikére, vagy azok sorára.

És akiket nem gyermekmeséken és kurucinfón neveltek, hanem tudománnyal, az ISTEN Kegyelméből, tudni fogják, hogy aki két lábbal áll a Valóság talaján, tudja, hogy sem a talpának, sem a talajnak nincsen egyetlen mozdulatlan pontja sem. Hanem mindezek kavargó, pörgő, keringő energia, és elektromágneses száguldás. Meg a mi kell...

(Írta: Molnár F. Árpád; 2010.06.05., Budapest)
 

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul
első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 70/40-888-16
Elérhetőség: Budapest, Kecskemét, Szeged

Szólj hozzá!

Címkék: oktatás vicc humor cartoon network gyereknevelés animáció rajzfilm minimax nevelés tanítás szkizofrénia bábfilm háttérhatalom mesefilm gyurmafilm agyprogramozás jimjam jetx mese csatornák mese tévé

A bejegyzés trackback címe:

https://allambunozes.blog.hu/api/trackback/id/tr782091048

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.