HTML

Állami-, politikai- és rendőrbűnözés

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA, a 15 milliós magyarság toronymagasan vezető tényfeltáró, ezért üldözött médiuma, mely a világ háttérhatalmi (és) elmetechnológiai Echelon-rendszereinek a feltárására, a világreformok feltétlen és közvetlen előidézésére, valamint az Emberiséggel ellenséges erőknek a leleplezésére hozatott létre, az Isten Létezése ugyancsak minden eddigit meghaladó erejű és mértékű bizonyításával. http://hirhatter.com/

Kommentált topicok

Linkblog

Bogár László Disznó drámája vs Illuminati

2010.06.22. 00:05 Molnár F. Árpád

Írta: Varga Szibilla Anna (politikai üldözött tényfeltáró, a Magyar Sors Online alapító-főszerkesztője, Európa legfőbb női tényfeltárója)

Molnár F. Árpád által megírt rövid, illuminátusoknak és szakavatottaknak szóló soraihoz írom Vele teljesen egyetértő (meg)látásaimat.

Kizárólag Illuminátusoknak és Szakavatottaknak íródott Molnár F. Árpád lejjebb közölt kommentje zárt körben, mely azt fedi fel, kik is a disznók, és miért is azok. A disznók nem államok, nem kiszemeltek, nem gazdasági jelenség résztvevői, a disznók azok, kik Krisztust és az Isteni Szellemet tagadják, elhallgatják,  elutasítják, meggyalázzák...

Akik Emberiség ellenes bűnőket elkövetve mellébeszélnek, akik az Emberiség és Krisztus ellen törve hazudnak és manipulálnak, akik az Emberiséget disznó állapotba süllyesztették, nem

pénzemberek, nem gazdasági társaságok, nem államok, hanem maguk is disznók. Ez az igazi disznó-influenza....

Mindenki disznó, ki meggyalázza a Szentséget, ki nem Isteni Rend szerint cselekszik, Tesz és Él. Az Idő nekünk dolgozik, az Idő elpusztítja a Pénzt, a gazdaságot, a földi determinált matériát, elpusztítja tehát a disznókat, és Isteni Rend szerint Éli Teszi, amit az Idő már Mutat.

 


HÁBORÚ LESZ...

Éli Teszi, Éli éli, HÁBORÚ lesz....HÁBORÚ! Éli, Idő, Mutat... Lélegzik a Föld, Éli a Szabadságot, mert Éli Teszi majd szabaddá a disznóktól. Nyílnak a Pecsétek, Éli, Éli, Éli, disznók a Föld alá!

Nyílnak a Pecsétek, a Malomkő repül, Éli Repülő, Teszi, Ég a Pénz, Nyílik a Föld, fel-fel-fel, nyílik a Föld, az Erőt Éli Teszi, taposás-taposás-taposás, HÁBORÚ! Krisztus Éli Általunk, nyílnak a Pecsétek, feljebb-feljebb-feljebb, jön fel a Földből, repül a Malomkő, Éli, Éli, Éli! Krisztus Éli, Általunk, Éli Tapos, az Asszony Fényben, Mutat, fel-fel-fel, Tűzben, lángban, HÁBORÚ, PÉNZ, nyílnak a Pecsétek, Krisztus Éli, Általunk, feljebb-feljebb-feljebb!!! Általunk a Repülő, Molnár, Malomkő, Asszony, feljebb-feljebb-feljebb!!! GYERE! Gyere közelebb, feljebb! Az Asszony Fénylik, Krisztus Éli, a Nap Éli, Általunk Teszi, fel-fel-fel, az Idő Mutat, nyílik a Föld széjjel, nyílnak a Pecsétek, Vér, vér, vér... Pénz, pénz, pénz...  szakad a Föld, vérzik a Föld, DISZNÓK A FÖLD ALÁ! Éli az Erő, Éli Teszi, az Erő Teszi, Krisztus Éli, az Asszony Fehér, Éli tapos, tapos, tapos... Gyerünk, feljebb, KÖZELEBB!


SORATH - A FENEVAD

 

Sorath - a Fenevad

Nyílnak a Pecsétek. Villám, Fekete minden, csak az Asszony fénylik, Mutat, Éli tapos, tapos, tapos, feljebb, KÖZELEBB! GYERE KÖZELEBB! Vihar, HÁBORÚ, Villám, tűz, tűz, tűz, Ég a Pénz, az Idő eljön, feljebb-feljebb-feljebb, a Malomkő Repülő, Lángol a Sötétség, Lángol a Vér, Sír a Föld, Tűz mindenütt, az Asszony Fehér, Szakad a Föld, mindenütt Vér, DISZNÓK A FÖLD ALÁ! Nyílik a Hetedik Pecsét, feljebb-feljebb-feljebb, GYERÜNK! GYERÜNK! GYERE FÖL, GYERE KÖZELEBB, MÉG KÖZELEBB! Ide hozzánk, KÖZELEBB HOZZÁNK! Krisztus Éli, ÁLTALUNK, ÁLTALUNK, ÁLTALUNK, ÉLI, ÉLI, ÉLI!!! Az Asszony Ragyog, Krisztus Nap Fénye világít, a Démon Napja világít, Éli, Malomkő, Repülő, Ragyogás, Repülő Malomkő vakító Ragyogása, KÖZELEBB, HÁBORÚ, HÁBORÚ, HÁBORÚ! Az Idő Mutat, Az Asszony Vakítóan Ragyog a Napban, Éli az Erő Malomköve, Repülő Malomkő, Darál a Molnár, Krisztus Napja Ragyog, Krisztus Éli ÁLTALUNK a Napot, fel-fel-fel, KÖZELEBB, ÁLTALUNK GYERE KÖZELEBB!! GYERÜNK! Vér, vér, vér - Krisztus Éli, Tűz, tűz, tűz - Krisztus Éli, Szakad a Föld - Krisztus Éli, Sír a Föld - Krisztus Éli, Disznók a Föld alá - Krisztus Éli, Tüzes Vérben fürdik a Föld - Krisztus Éli, Nagy Babilon megnyílik - Krisztus Éli, Nagy Babilon kínozza a Földet - Krisztus Éli. ÁLTALUNK! Gyere közelebb, gyere MÉG KÖZELEBB, a Repülő, Mutat a Malomkő, Krisztus Éli Általunk.

 


ÉLI TESZI


SORATH

 

ÉS FELJÖTT! GYERE KÖZELEBB, IDE GYERE! GYERÜNK, MÉG KÖZELEBB! Ide a NAPBA, ide Krisztus Napjába, Általunk, Az Asszony Mutatja az utat, Éli, Longhinus, Szikla, és a Malomkő Repül... Gyertek közelebb, HÁBORÚ, VÉR, TŰZ, PORRÁ ÉG A PÉNZ, nyitva a Szakadék... Disznók a Föld alá! Az Erő Általunk megnyitja a Napot, Krisztus Éli, Felragyog az ÉN VAGYOK! ÁLTALUNK felragyog az ÉN VAGYOK! Feljött, egyre feljebb, Szikla, Longhinus, Éli, Erő, Krisztus Által ÉLI TESZI! Krisztus Által ÉLI TESZI! Krisztus Által ÉLI TESZI!

Krisztus által ÉLI ÁLL a Holtak Földjén. A Malomkő pihen. Az Asszony vár. Az ERŐ-ÉLI megnyitotta a Napot.

És megszólalnak a Harsonák! Szólnak a Harsonák! HÉTSZER! HÉTSZER! HÉTSZER! Éli a Hetes! Éli Teszi, a Hetes Teszi Krisztus által, Krisztus Éli a Napot Általunk.

 


ÉLI, A REPÜLŐ

Éli áll a Holtak Földjén, a Szakadék véres, a disznók égnek a szakadékban, REPÜLŐ, REPÜLŐ, REPÜLŐ! Éli, Asszony - REPÜLŐ! Éli Teszi Repülő az ÉLŐK FÖLDJÉRE az Asszony által, Krisztus Én Vagyok Igéjében.

ÉLI, ÉLI, Megdicsőítettél engem! Éli által Repülő a Kékség felé, az Új Földre, az Élők Földjére.

Felhangzik az Én Vagyok, Krisztus által Én Vagyok, Krisztus a Napban ÉLI az Én vagyok!

ÁLTALUNK az ÉN VAGYOK, Holtak Földjén darál a Malom.

Malom, Molnár, Asszony, Malomkő - Éli a Repülő, Éli az Új Világba Krisztus által viszi az Én Vagyok-ot.

Ragyog a Nap.

HÁBORÚ VOLT! HÁBORÚ, HÁBORÚ....

ÉN VAGYOK, ÉN VAGYOK, ÉN VAGYOK, Krisztus által Éli , az Erő az ÉN VAGYOK, Éli, Erő, Asszony, Repülő...

ÉN VAGYOK!
 

Varga Szibilla Anna
Magyar Sors Online alapító-főszerkesztő
a Hírháttér Multimédia főmunkatársa
 

2010-05-20 - írta Molnár F. Árpád

Ha Bogár László annyira aggódik a lakosságért, miért nem mondja el, hogy be van szervezve és tud a totális lakossági Echelon-lefedettségről. Aki erről hallgat, olyan betegséget kezel, amelyet még meg sem nevez, és miközben hagyja elmérgesedni annak kártékony erejét, olyan tüneti hatásokra fókuszál, amelyeket a bajok oka megnevezése nélkül zéró.zéró eséllyel lehet elhárítani.

Az ISTEN és a Jézus Krisztus Jelenések Könyvében végig azt láthatjuk a Bibliai Hét Csapás során is, hogy az ISTEN, a Jézus Krisztus és az Igazak ellensége nem csupán a Fenevad és a világ elnökei, hanem maga az Emberiség. Aki ellen az ISTEN Harcol - mi sem árulunk zsákbamacskát - az Emberiség. Annak csaknem teljes kiirtása készül, miután - ahogy e napokban is - levizsgázott önpusztító rosszindulatból, irigységből, káromlásból, az Igazság és az Igazak elhallgatásából, az Igazak üldözéséből és legyilkolásából, azaz mindenből, ami bizonyította: e faj legalább 90%-a erkölcsileg és felelősség szempontjából életképtelen, alkalmatlan a túlélésre, és minősíthetetlen ahhoz, hogy bármilyen felsőbb Kozmikus és Isteni Rendbe, mint halhatatlan boldog lény integrálásra kerüljön.


BESTIAL SATANIC TERROR

 

A népet Krisztus is disznónak Nevezte. Mi is így teszünk. Mégsem emelhet senki ellenünk követ, mivel egyedül mi mondtuk el a hazugok és az árulók, a minket, az Igazságot és az Életet elhallgató és halálra adó hazugok és Emberiség elleni beszervezett bűnözők között a VALÓSÁGOT, mely kizárólag adhatott volna védelmet, és adott azokból valóknak, akik ezt elfogadták, és Megkapták, hogy erkölcsi felemelkedésüknél fogva átléphessék az örökkévalóság és a halhatatlanság Isteni Kapuját.

A többi azért lett, hogy az ISTEN-t és az Ő Teremtett választottait ezek ellenségei gyalázatával dicsőítse meg, melyet hordozni fognak az Örökkévalóságon át.

Disznó-mennyország nem létezik. Disznóknak csak Veéres vágóhíd, elektrosokk és valami furcsa halhatatlanságban való örök feldarabolás készült.

Molnár F. Árpád

 

* * *
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító pszichoaktív Echelon-rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450


Disznó dráma (Forrás: Magyar Hírlap) (Írta: Bogár László)

PIGS! (Disznók!), vért imitáló vörös betűkkel ezt a szót mázolják egyre gyakrabban elegáns athéni bankok falaira. PIGS, írja egyre gyakrabban a világsajtó, mert, hogy ez a „hivatalos” neve a Portugália, Írország, Görögország, Spanyolország kezdőbetűiből álló rövidítésnek, és összeolvasva hogy, hogy nem, ez is azt jelenti, disznók.

Az egyezés nyilván csak a véletlen műve, hiszen hogy is folyamodna a méltóságteljes, becsületes globális média az uszítás ilyen ócska és aljas eszközeihez. És ezek az országok most nagy bajban vannak. Népeiket, amelyek elkeseredetten próbálják megvédeni a globális pénzhatalmi rendszer terrorja ellen élettereiket, azért kell a disznók jelentésű rövidítéssel eleve megbélyegezni, nehogy bármilyen együttérzés születhessen azokban az országokban, amelyek ezt követően lesznek e terror áldozatai. Ám, hogy megértsük, hogyan válik majd hamarost a görög dráma az ember(iség) tragédiájává, ahhoz kicsit vissza kell mennünk az időben.

Lassan két éve annak, hogy a globális válságörvénylések látványos nyitánya lezajlott. És lassan a kép is összeáll arról, hogy mi is történik valójában. Analógiaként: az olyféle merényletekről, mint a Reichstag felgyújtása, a Kennedy-gyilkosság vagy 2001. szeptember 11., két dolgot tudhatunk biztosan. Azt, hogy úgy nem történhettek meg, ahogy a hivatalos magyarázat állítja, s azt is: bár sosem tudjuk meg a hogyant, de a következmények azért csak kirajzolják a valóság sziluettjét.

A globális pénzhatalmi rendszer a jelek szerint professzionális módon kitervelt és kivitelezett csapdába csalta a világot. E csapda lényege az volt, hogy a mesterségesen szított vagy inkább „megtörténni engedett” látványos bankcsődökkel 2008 őszén drámai folyamatokat indítottak el.

A globális média heteken át szította is a hisztériát, ami a társadalomlélektani örvényléseken keresztül soha nem látott méretű pánikot váltott ki. Ekkor megzsarolták a világ nemzetállamait, hogy ha nem tesznek „valamit”, akkor az egész világ romba dől, a társadalmi anarchia és káosz pedig kezelhetetlen, planetáris polgárháború-sorozatot indíthat el. Ez a „valami”, mint kiderült, némi pénzügyi segítség volt. Az a „jelentéktelen” összeg, amelyet így kizsaroltak a nemzetállamok költségvetéséből, kb. 12 ezermilliárd dollárt tesz ki. Ez Magyarországnak az elmúlt évszázad során megtermelt teljes nemzeti jövedelmével egyenlő. Homályos elmélkedések voltak arról, hogy akkor ez most hitel vagy állami tulajdonszerzés, vagy egyszerűen csak nagyvonalú „ajándék” – de a jelek szerint egyértelműen az utóbbiról van szó.

A hivatalos magyarázat az volt: ebből a pénzből fognak majd hitelezni, hogy így csökkenjen a kockázat, és rendeződjön a helyzet.

De mi történt valójában?

Először is, biztos, ami biztos, gigantikus prémiumokkal jutalmazták meg önmagukat azért, hogy ilyen ügyesen félrevezették és kifosztották a világot. Amikor ez kiszivárgott, nem annyira tetszett a világnak, még az amerikai elnök is megmorogta őket, de ettől nagy bajuk nem esett. Az ingyen pénz megmaradt részét betették a jegybankokba, hogy azért kamatozzon is, mármint nekik. Az eredeti cél – hogy ebből esetleg hitelezniük kellene, hogy ne menjen tönkre a világnak az a része is, amely még talpon maradt – teljesen elmosódott, így tovább szították a most már valóban elmélyülő válságot. Ezt követően kis taktikai csend következett, majd lassan elindult a globális média második manipulatív kampánya arról, hogy itten számos állam mennyire el van adósodva, és hogy ez mennyire aggasztja a világ pénzhatalmi rendszerét. Azt persze már nem tették hozzá, hogy a világ állami költségvetései éppen azért adósodtak el, mert valamiből elő kellett teremteniük a pénzhatalmi rendszernek folyósított 12 ezermilliárd dollárnyi ajándékot. És itt „kerül a képbe” Görögország, illetve a „PIGS” államok. Kétségtelen, Görögországban krónikusan magas volt a költségvetési hiány és az ebből származó államadósság, ám ez semmilyen komolyabb gondot nem okozott volna. Az ügyesen szított hisztéria azonban – amelyben a planetáris véleményhatalom, a világot fegyelmező globális média döntő szerepet játszott – rövid idő alatt képes volt Görögországot a világ „legkockázatosabb” országává manipulálni. Ennek ugyan kezdetben semmi alapja nem volt, de aztán, mintegy önbeteljesítő jóslatként, lett! Ami főként arra volt jó, hogy a várható, és valóban bekövetkező, mentőcsomag csillagászati összegű 110 milliárd eurója (több mint az egész évi magyar nemzeti jövedelem) a kezeiket dörzsölő spekulánsokhoz vándoroljon. És mindez arra is jó volt, hogy, mintegy további „haszonként”, a görög ingatlanárak és általában a görög nemzeti vagyon földcsuszamlásszerűen leértékelődjön, újabb hatalmas nyereségekhez juttatva az ugrásra kész globális befektetőket.

Ezzel a csapda bezárult. Most elkezdik „levágni” a disznóként (PIGS) titulált legsebezhetőbb országokat (Portugália, Írország, Görögország és Spanyolország), amelyeket így most már a harmadik kifosztási fordulóban megszabadítanak minden vagyonuktól. Aligha kétséges, ha ezzel a munkával végeztek a globalo-böllérek, akkor a közép- és kelet-európai országok kerülnek sorra. Az a talány, hogy a globális pénzhatalom miért is örül a Fidesz kétharmados győzelmének, itt nyeri el végső értelmét. Azt várják ugyanis, hogy a hatalmas többség birtokában az ország vezetői „önként” alávetik népüket a jelek szerint fokozódó globális kifosztásnak, ami az ő szótárukban „szerkezeti reform” címszó alatt szerepel. Úgy, hogy hajrá Magyarország, hajrá magyarok!

Bogár László

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel. : 70/40-888-16
Elérhetőség: Budapest, Kecskemét, Szeged

Szólj hozzá! · 1 trackback

Címkék: illés háború bogár lászló apokalipszis biblia újszövetség ügynök gondolatolvasás angyal titokzatos nagy babilon jézus krisztus molnár f árpád echelon jelenések könyve látomás háttérhatalom illyés elragadtatás illuminátus éli

A bejegyzés trackback címe:

https://allambunozes.blog.hu/api/trackback/id/tr862091131

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Disznó drámája 2010.06.22. 11:24:05

Ha Bogár László annyira aggódik a lakosságért, miért nem mondja el, hogy be van szervezve és tud a totális lakossági Echelon-lefedettségről?

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.