HTML

Állami-, politikai- és rendőrbűnözés

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA, a 15 milliós magyarság toronymagasan vezető tényfeltáró, ezért üldözött médiuma, mely a világ háttérhatalmi (és) elmetechnológiai Echelon-rendszereinek a feltárására, a világreformok feltétlen és közvetlen előidézésére, valamint az Emberiséggel ellenséges erőknek a leleplezésére hozatott létre, az Isten Létezése ugyancsak minden eddigit meghaladó erejű és mértékű bizonyításával. http://hirhatter.com/

Kommentált topicok

Linkblog

Az NBH lengyelgyilkos Veértanúsága: Kaczyńskiék lemészárlásáról nem veszünk át semmit, mert a meggyilkolásuk "régen volt"

2010.06.25. 00:05 Molnár F. Árpád

Tényfeltáró cikk: Molnár F. Árpád (politikai üldözött keresztyén, oknyomozó, tényfeltáró, legalább egész Európa legfőbb Echelon-tanúja)

Tényfeltáró világirodalmat publikáltunk és fogunk a nemzetközi állami és titkosszolgálati kormány- és médiabanditizmusról, melyből ezúttal is csak egy példa, mely azonban önmagában példa nélkül álló világbotrány, ha a médiában nem Szabó György-féle Sanoma-igazgatók és nem CEMP-csoport-féle Ziegler Gáborok és Kardos Gáborok volnának, és végre eltakarítanák innen a háborús bűnös és minden bűntettben eltussoló BBC-s Info Rádiót, hogy többet ide semmi média, ami BBC, amerikai, izraeli, orosz vagy német, az életbe ne tehesse a lábát!

 
Soós József "Titán" és Molnár F. Árpád rekord-tényfeltárók, Echelon Testimonies (Echelon-tanúk) és keresztények (keresztyének) és Rodin "Gondolkodó" szobra a Predesztinált "Pokol Kapui" nevű sorozatából.

 

A bűncselekmények elszenvedői és tanúi ez esetben Varga Szibilla Anna Echelon-tényfeltáró, a Magyar Sors Online (MSO) alapító-főszerkesztője, csúcsleleplező, Soós József (Titán), Echelon-tanú, a bolygó egyik legjelentősebb tényfeltárója, a Hírháttér Multimédia főmunkatársa, és én, Molnár F. Árpád, a Hírháttér Multimédia alapító-főszerkesztője, legalább egész Európa legfőbb Echelon-tanúja.

Fél hónappal ezelőtt, a Nemzetbiztonsági Hivatal országos főépületébe lépve már a szemkontaktust sem akarták felvenni velünk. Tekintettel arra, hogy soha magyar nyelvű tényfeltárás nem volt, amely többet tett volna nálunk, és a bolygó legfőbb tényfeltárói közül vagyunk, így ismer minket mindenki, aki számít, bárhová fordulunk.

Mielőtt az NBH budapesti főhadiszállására mentünk, előtte az NBH kecskeméti kirendeltségénél - számos előre bejelentett és bekövetkezésre ítélt iszonyú súlyos bűntettet és bűntett-sorozatot, valamint tömegmészárlást követően - már többedik alkalommal közölték velem, hogy ha élet, ha halál, ha közvetlen életveszély, akkor sem vesznek át semmilyen információt, sem nemzetbiztonsági, sem közvetlen emberölési és sorozatgyilkossági, sem belföldi és nemzetközi tömeggyilkos, lakosság elleni befejezett vagy előkészület alatt álló terrorcselekmény ügyében. Úgy vélték, jobban járnak, ha inkább nem vesznek át semmit, minthogy hivatalos átvételt követően hagyják bekövetkezni, illetve kövessék el a gyilkos támadásokat.

Nem szerénykedünk: azt, hogy a magyar és szintén idegen, az Emberiséggel ellenséges államok így álltak hozzá minden be- és feljelentésünkhöz, annak eredménye, hogy az ISTEN - ellenségeskedésükre válaszul - annyi általuk szervezett és elkövetett, továbbá elkövetés alatt és előtt álló életellenes és tömegmészárlási ügyet bocsátott a rendelkezésünkre [ Lásd az alábbi CEMP-féle repülős és média-hallálistát is!] - így hozzájuk fordulás céljából is -, amennyiből egyetlen egy eltussolása is végzetes eladósítással járt nem csak az adott államra, de annak minden csatlósára nézve is. Na most mi ilyen ügyeknek egész sorozatát kaptuk meg, így módunkban állt tömeggyilkos terrorcselekmények és állami apartheid (KLIKK!) és Emberiség elleni bűnügyekben úgy a szervező és elkövető államhoz fordulni, hogy tudtuk, mindenképpen azon lesznek, hogy mindent eltussoljanak, hiszen ők a szervezők és elkövetők, és tudtuk, sehogyan másképp nem tehetik ezt meg, csak úgy, hogy bezárják magukat egy olyan globalista, nagy babiloni World Trade Center-be, amelynek felrobbantásáról és az ő megsemmisítésükről példátlan garanciákat írnak alá, kötnek erről visszavonhatatlan szerződéseket az ISTENNEL és a Sátánnal, valamint a világot irányító legfőbb, hasznos illuminátusi erőkkel egyaránt.


Varga Szibilla Anna Echelon-tényfeltáró és Molnár F. Árpád Echelon-tanú, a Hírháttér Multimédia alapító-főszerkesztője a világ legjelentősebb leleplezéseit eszközölték és fogják végrehajtani. A CIA, a MOSZAD és a putyini KGB (FSZB) egymást túllicitálva próbálnak a világ legfőbb ellenségeiként bemutatkozni. Szó szerint hevesen vetélkednek a Világtörténelem legutolsó helyéért, mint a világ leghitványabb férgei és legkártékonyabb csúszómászói. Már nem sok embert kell meggyőzniük arról: mindenek előtt érettek meg a Pokol legaljára...

 

Amikor tehát Varga Szibilla Anna főszerkesztő-asszonnyal, Soós József csúcs-tényfeltáróval és Echelon-tanúval, továbbá velem, a 10 éve számos állami elkövető ellenségem hasznos likvidálása kereszttüzében agyonhallgatott és üldözött Molnár F. Árpád főszerkesztővel bementünk Budapesten a Nemzetbiztonsági Hivatal főépületébe, és közöltük, hogy újságíró-üldözés, sorozatgyilkossági és nemzetközi tömeggyilkossági ügyekben szeretnénk beszélni valakivel, a szemkontaktust felvenni roppant nehezen akaró fizetett ügynökök (gyakorlati szempontból bérgyilkosok) először közölték, hogy nem lehet beszélni senkivel, mert nincs ügyfélfogadási idő. Tehát nemzetbiztonsági ügyben, nemzetérdekben, életvédelmi ügyekben, terrorizmus és alkotmányos rend elleni interkontinentális bűntettekben, kopasz zsoltos (KLIKK!) és pigniczki zsuzsás elektrosokkos (KLIKK!) kádári sorozatgyilkos médiaüldözésben a Nemzetbiztonsági Hivatal nem vesz át információt, csak munkaidőben, de csak hetente két alkalommal, de azon belül is csak a kijelölt, hetente összesen sem több kerek 4 óra hosszán belül. Hasonló ez egyes afrikai diktatúrák országgyűlési választásaihoz, amikor úgy szervezik meg a választásokat, hogy az adófizető állampolgárok ne tudjanak szavazni. Tehát aki abban az időben saját költségén Budapestre utazik, és a nehéz pesti közlekedésben pl. szállodai szobájából odaér a hivatalos időpont lehető legszűkebbre szabott intervallumában, talán méltóztatik a pénzéből kitartott ringyó NBH-s terrorista tömeggyilkos banda valamely ügynöke bármilyen ügyben információt vagy bizonyítékot átvenni. Az időpontokon túl a Nemzetbiztonsági Hivatal nemzetbiztonsági tevékenysége szünetel, míg pénzkivételi, pénznyerő automataként és tömeggyilkos terrorszervezetként való üzemeltetése folyamatos és non-stop. Az NBH tudta, hogy akik hozzá fordulnak, minden jelentősebb bűneset és emberölés kapcsán úgyis olyan ügyekkel keresik meg őket, amelyekben az NBH és a megbízó kormány és kormányfő vagy a szervező, vagy az idegen titkosszolgálatok - elsősorban a CIA, a MOSZAD és az orosz, putyini FSZB - társtettese, illetve megbízott, fizetett bűnözője és bérgyilkosa. Ma már amúgy sincsen komolyabb bűnügy állami védelem és szervezés nélkül. Így a legjobb belebukni minden ügybe, és nyíltan felvállalni, hogy ők bizony annyira vannak köszönőviszonyban a nemzetbiztonsággal és az életvédelemmel, mint Veér András és Pigniczki Zsuzsa, valamint vezetőjük, Éger István, a Magyar Orvosi Kamara elnöke a hippokrateszi esküvel (KLIKK!), Vagy Németh Sándor, a Hit Gyülekezete országos elnöke a palesztin gyermekek életvédelmével [Németh és társai, valamint a BBC-s CEMP-csoport által az egész bolygón üldözött egyik keresztyén életvédelmi filmünk címe: A keresztyénségtől Németh Sándorig - Passzív és aktív tömeggyilkosok (KLIKK!)], vagy mint a 10 nemi erőszakba bukott Móse Kacav izraeli elnök a szüzességi fogadalommal és a cölibátussal. Azaz sehogy!

Az NBH pénzünkből, ellenünk és a világ minden népe ellen fenntartott épületében közölték, hogy nem beszélhetünk senkivel, és nem adhatunk át senkinek, semmit. Soós József Úr azt felelte, hogy márpedig nem megyünk el addig, amíg valakit le nem küldenek. Az ügynökök szóvivője közölte, hogy akkor rendőrséggel távolítanak el minket, amire Soós József Úr kapásból azt felelte, hogy akkor hívják a rendőrséget. Az ügynök válasza kurta igenlés volt, és nyúlt a telefonért. Ekkor - megnézve a helyzetet - jeleztem a társaságnak (Soós József és Varga Szibilla csúcs-tényfeltáróknak), hogy minden rendben van, maradunk. Minden sínen van. Az ügynöki szóvivő egyébként nem a rendőrséget hívta, ezt nem merték bevállalni: még egy szervet bevonni nemzetközi terrorcselekményekbe és tömeggyilkos botrányokba, amik közül többen azok elkövetése előtt sem voltak hajlandók átvenni semmilyen bizonyítékot, hanem házkutatást és elhurcolásokat rendeltek el a be- és feljelentő HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA és főszerkesztője ellen illetlen stílusú feljelentés címén, mely bűnszervezet vezetője azonnal Kopasz Zsolt kecskeméti vezető ügyész és Kovács Tamás legfőbb ügyész lett és maradt (KLIKK!), hanem ezúttal az ügynök lehívott egy vezetőbb beosztású nőszemélyt. Minthogy mindenki ismer minket, kötelező tananyag vagyunk minden ilyen helyen az amerikai szenátustól a magyar katonai titkosszolgálatokig, a nyilvánvaló fegyházas bűntettek elkövetésére látványosan készülő hölgy intett az ügynöknek, hogy amíg mi belépünk a kihallgató helyiségbe, addig ő álljon készenlétben, hátha hirtelen inthetnékje támad, hogy a pénzünkön kitartott embere - berontva a helyiségbe - tettleges védelmet adjon a terroristának.

 


Orbán Viktor a HÍRHÁTTÉR-életvizet szorongatná, miközben szegényt a Nap tűzi, mivel az elektromágneses hévség nem csak a fajtája által fogságba vitt keresztyénségre, hanem a titokzatos Nagy Babilon kénköves dögvészes ördögeire is sugárzik. S mivel a keresztyénekkel szemben őket viszont utálja az ISTEN, így ami nekünk dicsőséget hoz, az számukra az örök kárhozat végzete. Orbán Viktor saját halálát és kárhozatát "Mester"-nek nevezte.
(A montázst Nagy Sándor "Naleksz" keresztyén újságíró, tervező és Echelon-leleplező készítette.)

Miután eme beszélgetés kimenetelét is előre letisztázták - azaz hogy nincs olyan bűneset és nincs az a halott mennyiség (Orbán Viktor és keresztapa haverja, Pintér Sándor így talán jobban érti: nincs hullában az a darabszám), ami ezeket akár egy szikrányi törvényes megmozdulásra indíthatná, hanem újra elszántan bizonyítani fogják, hogy márpedig nekik valamennyi bűntettben és emberölésben elkötelezett elkövetői egységszándékuk volt, van és maradt -, a helyiségben - néhány másodpercre sűrítve - elkezdtem mondani, hogy a romák elleni sorozatgyilkosság (KLIKK!) háttere bizonyítása miatt példátlan médiaüldözés keretében, Karasz Csaba kecskeméti rendőrkapitány-helyettes ellenünk való feljelentésére tömeggyilkosságokban tett illetlen stílusú állítólagos egy e-mailünkre hivatkozva (melyet Zombor Gábor Fideszes polgármesternek, Orbán Viktor alvezérének juttattak el), házkutatást rendeltek el ellenünk, lefoglalták az eszközeinket, bírósági tárgyalás és bizonyítási eljárás nélkül bűnösnek mondták ki a főszerkesztőt, negyed millió forintos kárt okoztak, de a cinikus NBH-s párthölgy közbevágva közölte, hogy forduljunk a rendőrséghez. Mivel pillanatok alatt sikerült a lángelmével tisztázni, amiről filmjeink tömegei miatt is már hosszú ideje tud az egész bolygó, hogy tömérdek emberölésről és terrorcselekményről van szó, amit nem vizsgáltak, hanem illetlen stílusú bejelentésre hivatkozva elhurcolták a főszerkesztőt, és amely bűntettek - sokszor szóltam a legelején is - nemzetbiztonsági szempontból meghatározóak lesznek, eltussolásuk pedig végzetes lesz az elkövetők ellen, a hölgy cinikus hangon bemondta előttünk az NBH nyilvános e-mail címét, hogy azon tegyünk feljelentést. Erre a Soós Úrral egymás szavába vágva közöltük, amit szintén mindenki tud, és aminek egész filmvilágirodalmat teremtettünk, hogy évek alatt sok száz feljelentést tettünk, amelyek semmiféle visszatartó hatást nem váltottak ki, de minden bűncselekmény zavartalan folytatásra és elkövetésre került, minket pedig üldözés alá vontak, és folyamatosan üldözés alatt tartanak, éppen a be- és feljelentésekre válaszul. Mivel a HÍRHÁTTÉR nem tárgy és nem áldozat, így ezt is előre jelezte már évekkel ezelőtt, és sokszor, ahogy azt is, hogy minden előzetes figyelmeztetés ellenére a létezés nagy vesztesei - ellenünk próbálkozván - egymás hegyén-hátán fognak belebukni abba a sírgödörbe, amit minden idők legnagyobb bukássorozatához maguk ellen - szándékuk szerint az Emberiség ellen - legyártanak. Hogy egy kisebb csapatra valóan hiába teszünk évek óta sok száz feljelentést az NBH címére (is) a legkiemeltebb belföldi és nemzetközi bűntettekben, és mindegy, mihez nyúlunk, mert korlátlan eltussolás és ellenünk indított üldözés a válasz, kevesebb, mint fél perc alatt többször "megbeszéltük", mivel a hölgy ezt annyira nem akarta meghallani és felfogni, ahogyan Kopasz Zsolt kecskeméti Veérügyész terrorista és Karasz Csaba kecskeméti rendőrkapitány-helyettes (KLIKK!) mindig is igyekezett minket szemtől szemben elkerülni, azaz soha, közülük egy sem mert egyikünk elé sem állni, akár a rendőrségre, akár a városi ügyészségre mentünk, mert mindegyik halálra sápadt a bármiféle szembesítés lehetőségétől is!


Leon Panetta, Barack Obama tömeggyilkos, repülőrobbantó és nagytakarító terrorista CIA-igazgatója, és Panetta másik bűntársa, a korábban Obamával álellenzéki Hillary Clinton, a kétszarvú fenevadat imádó szexrabszolga-kereskedő és elektrosokkos gyilkos, terrorista amerikai külügyminiszter, akinek Magyarországon - morális állaga és háttere miatt - örök persona non grata. Azt akarjuk, mi: soha többet ne tegye a lábát Magyarországra sem ő, sem férje és közvetlen családtagjaik! SOHA! A többit fejben és testben intézzük el.

 

A hölgy közölte, hogy nem vesznek át semmiről semmit, írjunk az e-mail címre, mely közben futólag szóba hoztuk a lengyel diplomáciai vezetés szinte teljes lefejezésével járó, 2010 április 10-én - az orosz Szmolenszk közelében - Lech Kaczyński lengyel köztársasági elnök és a lengyel vezetés ellen végrehajtott merényletet (KLIKK!), melyről - ez sem titok, régóta kint van az Interneten - a magyar polgári és katonai titkosszolgálatok, továbbá a Barack Obama vezette USA-kormány semmilyen információt nem volt hajlandó átvenni, és a megelőzése érdekében sem tett semmit, csak fordítva: annak és az azt követő tervezett merényletek sikeres elkövetésére. Az egész bolygó tudta, hogy a HÍRHÁTTÉR már a merénylet előtt sokkal jobban volt informálva, mint a lengyel vezetés, és azt is érti mindenki, hogy ha a magyar, amerikai és zsidó titkosszolgálatok nem üldöznék gyilkos dühvel az emberölések és lakosság elleni tömeggyilkos terrorcselekmények leleplezőit, életünket állandóan fenyegetve, hogy hagyjuk abba a tényfeltárást, és hagyjunk elkövetésre minden gyilkosságot és tömegmészárlást, amelyről előtte vagy közben stb. tudomást szerzünk, akkor feltehetően a lengyel vezetés kiirtására sem lehetett volna sort keríteni. De az ilyen merényletek ezen elkövetők részéről soha nem azért kerülnek megszervezésre, hogy azokat az ellenség, azaz az életvédelem megakadályozza, és az idegen, ellenséges amerikai, zsidó és orosz titkosszolgálati tevékenység sem azért realizált, hogy az ne legyen, hanem azért, hogy legyen, és akinek ez nem tetszik, az börtönbe, kórházba, elmegyógyintézetbe vagy temetőbe kerüljön! Csodálatos volt tapasztalni, hogy az Amerikai Nagykövetségen éppen úgy, mint az Amerikai Nemzetbiztonsági Hivatalnál és a magyar polgári és katonai titkosszolgálatoknál, továbbá a Szabó György vezette Sanoma Budapest Zrt. médiabandánál és az Info Rádiót is működtető BBC-s, százezermilliárdos CEMP-csoportnál mindig tudta minden kém, hogy minden felhozott újságíró-üldözési, emberölési és tömegmészárlási ügyben az a dolga, hogy ezen elkövetés előtt álló cselekményeket egytől-egyig biztosítsa, és minden befejezett gyilkosságot és tömeggyilkosságot eltussoljon. A lengyelek halomra mészárlása amolyan kurucinfós végszó (KLIKK!) volt a tömeggyilkos magyar terrorbandánál: a hölgy közölte, hogy azért nem vesznek át és nem hallgatnak meg semmit a lengyel vezetés halomra öldöklése tárgyában, mert az - egyébként kevesebb, mint két hónappal korábban - "régen volt". Azt mondta, azért nem vesznek át erről semmit, mert "régen volt". Azonnal közölte azt is, hogy csakis olyan dolgot mondjunk, ha most, két órán belül bombát robbantanak a Parlamentnél. Eközben elkezdett kifelé indulni az NBH helyiségéből. Hiába próbáltuk - ez is pár másodperc leforgása alatt történt - mondani, hogy a lengyel diplomácia halomra ölése nem volt olyan régen, mert a hölgy annyira úgy érezte, hogy most aztán frappánsan leszerelt minket nemzetbiztonsági és ügyeletes kormányszóvivőként és magyar diplomataként, hogy örömében még el is mosolyodott, és mintha megdörzsölte az orrát. Úgy érezte, mivel két órán belül senki nem tervezett hagyományos bombát robbantani a Parlamentnél vagy más államilag közpénzépületnél, ami meg netán 1 hét múlva tervezett (ahogy pl. a WTC-re a végrehajtó arabok is éveken keresztül, a CIA, az NSA és az amerikai katonai titkosszolgálatok óvó-féltő gyűrűjében készültek, a világ titkosszolgálatai által elhallgattatva és meggyilkolva valamennyi bejelentőt), tehát ami nem két órán belül, hanem mondjuk több nap vagy egy hét múlva tervezett, az meg nem számít, mert az meg nyilván túl soká lesz, és ennyi közpénzből és hazaárulásból ki lát el előre vagy hátra két-két órás intervallumnál tovább.


Kovács Árpád katonai főügyész kivétel nélkül az összes 2006-os terrorista, sortüzes, arc- és koponyacsonttörő rendőrbűnöző mellett kiállt, az összes terrorcselekmény és repülőrobbantás mellett fellépett, és kivétel nélkül minden kádári, horni, orbáni, gyurcsányi stb. pszichiátriai bűnöző mellett vállalt bűnszervezeti legfőbb vezető szerepet. Ez az ember nem ember, hanem közveszélyes állat, és a bűnözés akarásában minden tébolyon túl a maximumra, a 100%-ra tört! 100%!

 

Ez csak egyetlen epizód a tengernyiből, amelyekkel szembesültünk, és amelyek a nyilvánvaló, tovább bizonyításra semmiben nem szoruló életfogytos bűntettek elkövetését igazolják, de ha valaki tud olyat, hogy a világ akármelyik államában bármiképpen nyilvánosságra került akár csak egy ilyen eset is(!), az jelezze! Hogy tudjuk, hol van még olyan cionista és amerikai, vagy akármilyen banánköztársaság a világon, ahol ennyire leplezetlenül lehet ezen irdatlan széles spektrumú bűnözésből akár csak egyet is elkövetni. Ehhez hasonlót tudunk mondani: az szintén ugyanettől a globalista bűnbandától való, és ugyanúgy elkövetői szinten maradt benne Barack Obama, Leon Panetta CIA-igazgató, az amerikai kormány és titkosszolgálati, valamint FBI-bűnbandái; a halmazati bejelentő pedig egy bankár volt. A film címe (és ez csak egyike az eme bűnbanda által világszerte betiltott filmjeinknek): "Karácsonyi milliárdosok, Karácsonyi terrorizmus - Az USA-kormányzat által a Delta utasszállító felrobbantási kísérlete (KLIKK!)". Ez szintén egy államilag szervezett repülőmerénylet volt, mint amilyet a WTC, a Pentagon és Kaczyńskiék ellen szerveztek, és ahogy ilyenkor Obamáék és a zsidók tenni szokták, a Szabó György vezette Sanoma Budapest Zrt.-től kezdve a BBC-t is magába olvasztott Közép-Európai Médiacsoporton át (ez a Central European Media & Publishing (CEMP)) a new york-i CIA-s VIMEO-n át annyi helyen tiltották be, hogy minden magyar idők egyik legüldözöttebb filmje lett. És ez is csak egy példa, mely szerves egységet alkot ezzel a NAGY BABILONI egységbe rohadt, bukásra ítélt moslék milliárdos bűnbandával.

 


Az indonéz katonai diktatúra tömeggyilkos terrorista vezetése hatalmas festménye Gyurcsány Ferencet, feleségét, Dobrev Klárát és a tömeggyilkos junta Ceausescu-párját ábrázolja. Amiről itt a zsidó, amerikai és német média nagyokat hallgat - hogy mekkora hatalmas üzletek folynak a Dobrev-banda és az indonéz tömeggyilkosok között, és milyen hatalmas Gyurcsányék indonéziai személyi kultusza(!) -, arra az indonéz terrorista katonai vezetés rendkívül büszke.  Érthető, mi az oka, hogy amikor megkerestük az indonéz titkosszolgálatot, nem voltak kíváncsiak arra, hogy a magyarok miként voltak benne az indonéz katonai diktátor-banda katonáinak és a katonák gyermekeinek tömeges lemészárlásában. Az indonéz junta Ceausescu-házaspárja Gyurcsányékban a világ legalját, saját ikerpárját hörögte fel Indonéziában. Nincs undorítóbb katonai vezető annál, amelyik olyan ocsmány, hogy saját katonáit saját további vagyongyarapításáért küldi halálba, azok gyermekeivel együtt. Golyót az ilyen házaspárnak, ahogyan Nicolae és Elena Ceasusescu golyót kaptak! Golyót nekik!

A fentiekhez hozzátartozik az is, hogy a 2009 május 19-én az indonéz Java szigetén végrehajtott Hercules repülőgép elleni merénylet, amely közel 100 ember - köztük úgy több tucat kisgyermek - halálát okozta, a szokásos információs hálózatokon túl hivatalosan is bejelentésre került (volna), kb. 18-20 órával az elkövetés előtt, de a Nemzetbiztonsági Hivatal kecskeméti kirendeltségénél - tudva, ki vagyok és miért jöttem - semmiképpen nem akartak átvenni semmilyen információt és bizonyítékot. Ott még kiharcoltam, hogy - tekintettel a vészhelyzetre - az NBH kecskeméti vezetője telefonhívását ígérték, miszerint amint ráér, még ma vissza fog hívni, de már úgy távoztam az NBH-tól, hogy tudtam, semmiképpen sem fog telefonálni. Így a cikket már akkor megírtam arról, mi történt a jövőben, amikor az NBH-nál és az idióta amerikaiak még a körmüket rágták, hogyan robbantsák fel a repülőgépet úgy, hogy közben ők a legkevésbé szenvedjék el halálos öngyilkosságukat. Hogy az NBH úgy lép, hogy eszében sem lesz felhívni telefonon, olyannak, aki akár lényegesen kisebb rutinnal rendelkezik a szakmában, mint én, annak is már első ránézésre illik tudnia. Egy helyzet végeredményét nekünk, akik jelentős szakmai rutinnal rendelkezünk, illik felismerni már az első másodperceken belül. Cseppet sem meglepő, hogy ahogy a lengyel mészárlásért közvetlenül felelős és részünkről ez ügyben is többször megkeresett Orbán Viktor első útja Lech Kaczyński-hoz vezetett összeborulásra és közös sajnálkozásra, úgy az indonéz Hercules repülőgép elleni tömeggyilkosság és nyilvános bebuktatása, valamint globális médiaelhallgatása után a tömegmészárlásokban végig vezető szervező, fedező és eltussoló Gyurcsány Ferenc egész családjával az indonéz tömeggyilkos diktatúra legfőbb vezetői által szervezett bálvány, további üzleti ügyeik pedig - a magyar állami médiában száz százalékosan elhallgatva - egyenként is van, hogy közel ezer milliárd forintra rúgnak! Ilyen hatalmas üzleteknél - amelyek közül többet az indonéz tömeggyilkos katonai vezetés elnöki honlapján reklámoz, Gyurcsánnyal és családjával, és amiket a magyarok ugyanakkor totálisan elhallgatnak -, tehát ekkora üzleteknél szokványosak a gyilkosságok, a mészárlások, ahogyan napi rutin egy-egy katonai vagy polgári repülőgép elleni tömeggyilkos légikatasztrófa megszervezése is. Ők úgy vannak vele, hogy a bejelentők hajléktalanként utcára, éhhalálra, fagyhalálra, börtönbe, kórházba, elmegyógyintézetbe, temetőbe valók, mi pedig úgy véljük, mint Lenin, hogy Kopasz Zsoltot, Karasz Csabát, Kovács Tamás legfőbb ügyészt, Gyurcsányt, Orbánt és Bajnait fel kell akasztani. Mindenképpen fel kell akasztani őket. Ahogy Lenin mondta, ismételgetve (tőle a retorika): mindenképpen fel kell őket akasztani.


Barack Obama és tömeggyilkos CIA-igazgatója, bűntársa és bérgyilkos takarítója, Leon Panetta. Cikkajánlatunk, melyben Obama szeretőjét, a görög származású amerikai nagykövet és tízezreket kilakoltató ingatlanbűnöző Kounalakist is leleplezzük: "
CIA és Obama az Emberiség ellen - Echelon, pénz, szex, erőszak, arabok, hatalom (titkosszolgálati csúcs-tényfeltárás) (KLIKK!)".

 

Az Internet ilyen széles körű elterjedése előtt a magyar és a nyugat-európai titkosszolgálatok - vegyük a fenti NBH-s kormányképviselő terrorista hölgynek az ügyét - szintén, ahogy Orbán és Pintér tette mindig, megpróbáltak mindent eltussolni, és az elkövető terrorista ribancot megvédeni. Mivel akkoriban gyakorlatilag nem volt Internet, a zsidó, amerikai, német és orosz média pedig éppoly bűnpártoló és bűnszervezeti tömeggyilkos volt, mint most, így az állami üldözés e láthatónál is sokkal igénytelenebb, és szélsőségesen undorító volt. Akire rászálltak - és ez így volt végig 1990 után egészen kb. 2006 második feléig -, azt azonnal kirúgták az állásából, tönkre verték a családját, bűncselekménybe keverve minimum börtönbe került, gyakran elmebeteggé nyilvánították és bezárták, az esetek többségében memóriatörlő és értelmi megcsonkító elektrosokk terápiára vetették - amikor is az elektrosokk bűntetteket bűncselekmények elkövetésével írattak vele alá -, továbbá meggyilkolták. Az Internet nyilvánosságával a politikai gyilkosságok intézményrendszere napról napra egyre leplezhetetlenebbé vált, ami az általam előre bejelentett arculatváltást eredményezte: mivel a gyilkos gyilkos marad, mocskos vérét meg nem tagadhatja, így a súlyosan szociopata állam bűnöző alkatú pszichopata elkövetői nem megtértek, hanem nyilvánosan és leplezetlenül kezdték irtani saját állampolgáraikat és a világ népeit. Az állami pszichopata gyilkos annyira alkalmatlan arra, hogy emberek között éljen, hogy - egy példa - anyám volt munkahelyén, a Magyar Néphadsereg II. Katonai Kórháza, később hivatalos nevén Repülőkórház pszichiátriáján, amely a magyar állami pszichiátriai bűnözés egyik legfőbb fészke volt, hat kiemelt és a legfőbb állami bérgyilkosok közül pár év alatt öten haltak meg hasznos hatalmi emberölés következtében. Ezek közül volt, aki - számára váratlan - halála előtt még bűnöző szakértett. Hasznos likvidálásukkal kihallgatni sem kell/lehet őket. Egyet hagyott az ISTEN életben abból a korábbi tömeggyilkos vezérkarból: Pigniczki Zsuzsa kém- és repülőorvost (KLIKK!), a Kádár-rendszer óta kiemelt állami bűnöző elmeszakértőt és elektrosokkos gyilkost, de az az egy is a magyar történelem legsúlyosabb következményekkel bevégzetten járó bűntetteit követte és követi el. Ennek oka az, hogy életben van. Ha megölték volna a többivel együtt, akkor nem pusztítaná a Földet. A tanulság az, ami a Bibliában, az Ószövetség nevet kapott ókori történelmi dokumentumokon keresztül Leírásra került: Öld meg, Isten, az ellenségeinket, mert ha nem ölöd meg, nem térnek meg! Öld meg a bűnöst, mert ha megkíméled az életét, ha irgalmazol neki, nem tér meg!!!

És folytassuk az NBH korábbi gyakorlatával:
A demokratikus látszatot a Szabó György-féle, és orbán viktori, horn gyulai Moszados, CIA-s, BND-s, BBC-s stb. médium tartotta fenn, ezért az emberek nem tudhatták, mi folyik körülöttük. Azt hitték, a politikusok becsületesek, a média pedig őszinte, független és objektív. Így ha valami eltussolhatatlan volt, és a tanút már nem lehetett likvidálni, akkor a tanút hamis ígéretekkel, pénzzel, nővel stb. leszerelték, és ha nem tudták sehogy megoldani, hogy a bűnöző meggazdagodjon és előléptetésre kerüljön, az áldozat pedig beáldozásra és meggyilkolásra kerüljön, akkor a fenti végrehajtó NBH-s ribancfélét (olykor társaival együtt) kénytelenek voltak masszív állami üldözés alá venni. Ez minimálisan teljes elszigetelést és munkahelyvesztést, sokszor pszichiátriát, nem ritkán pedig titkosítás melletti perben megrendelt fegyházbüntetést vagy likvidálást jelentett.

Egy olyan, mint én, soha nem száll le az ilyenekről. Természetes, hogy amíg el nem érem ennek a nőszemélynek az életfogytig tartó fegyházbüntetését - az ilyen ügyeket általában titkosítás alá vont büntetőper keretében pillanatok alatt lerendezték -, addig fizettetni fogom a bűnszervezeti védelméért mindazokat, akik érintettek, felelősek, megrendelők és eltussolók az ügyben. Így kiemelten a minden lében kanál afro-amerikai terrorista tömeggyilkos Barack Obamát és Leon Panetta CIA-igazgatóját, valamint Gyurcsányt, Bajnait, Orbánt és Pintér Sándort, a nemzetközi keresztapát és elektrosokkos bombarobbantó tömeggyilkost, Gergényi Péter bűn-, vadász- és üzlettársát, és Pintér minden fordított nyikkanásáért megkeresve Barack Obamát és kormányát, hogy Obama és a tömeggyilkos, terrorista amerikai kurucinfós szenátus nagy pofával, ahogy eddig tette, kiállhasson minden létező rendű és rangú bűncselekmény mellett, amit a Földön lepleztünk és előre bejelentettünk! Mindegyik mellett, ami csak az asztalára került és kerül!

S hogy e cikket - megjelenését követően - ismét több helyről eljuttatjuk az Amerikai Nemzetbiztonsági Hivatalhoz is, most írásban üzenjük az NSA-nek és vezetőjének, valamint a CIA terrorista magyar osztályának és Leon Panettának, Barack Obama tömeggyilkos és repülőrobbantó terrorista CIA-főigazgatójának:

LÁBHOZ, KUTYÁK! LÁBHOZ, TÖMEGGYILKOSOK!

(Írta: 2010 június 16.)

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 70/40-888-16
Elérhetőség: Budapest, Kecskemét, Szeged

Szólj hozzá! · 1 trackback

Címkék: oroszország kuruc.info putyin keresztény németh sándor lengyelország éger istván kaczynski hit gyülekezete pigniczki zsuzsa magyar orvosi kamara apartheid cigánygyilkosságok repülőrobbantás sanoma budapest zrt soós józsef kárpáti magyar indonéz merénylet delta utasszállító kovács árpád katonai főügyész national security agency

A bejegyzés trackback címe:

https://allambunozes.blog.hu/api/trackback/id/tr972091815

Trackbackek, pingbackek:

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.